Jump to content

Forpakte gård før overdragelse


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym

Hei sveis!

Kona og jeg skal overta hennes familiegård i løpet av noen år. Vi regner med å overta dyr og maskinpark ved årsskiftet og forpakte eiendommen fram mot overtagelse. Hva bør kontraktfestes ved en slik løsning? Spesielle ting å være obs på?

Link to comment
Share on other sites

Hei sveis!

Kona og jeg skal overta hennes familiegård i løpet av noen år. Vi regner med å overta dyr og maskinpark ved årsskiftet og forpakte eiendommen fram mot overtagelse. Hva bør kontraktfestes ved en slik løsning? Spesielle ting å være obs på?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det første dere må gjøre er å ikke høre på råd fra astri!

Tvertimot anbefaler jeg dere å forpakte i noen år før dere kjøper.

For det første får dere noen år med drift. (slik at dere blir 100% sikre på at dette er det rette for dere)

Samtidig kan dere bygge kapital i form av buskap og maskiner. Slik at dere har en god buskap og riktige maskienr til drift av gården.

Dere vil da spare likviditet i en oppstartsfase og kan optimalisere driften på eiendommen uten og føle dere på felgen økonomisk(det er altid trangt økonomisk når man starter som gårdbruker..)

Ikke bruk advokat (det er svært dyrt) Regnskapsfører, takstmann og det finnes også spesialiserte tasktmenn på overdragelse av gårdsbrukt innenfor og utenfor familien. Det kjøres også kurs i regi av bondelaget om det og ta over/kjøpe gård. Da med fokus på regelverk skatt osv.

Sørg for takst av løsøre og buskap. Og at verdiøkning tilfaller dere.

Få odelsfraskrivelse fra hennes søsken hvis di er eldre enn henne.

Konsesjon er uproblematisk så lenge dere skall drive gården og bo der. Forpakting krever vel ingen konsesjon-

 

Gjør ryddige avtaler og bruk sunn fornuft og ha skriftlige avtaler.

 

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Forpakting over 10 år krever konsesjon. Om gården skal overtas direkte eller forpaktes først er det vell eigeren som avgjer.

Om det ikkje er vesentlig for dei vill eg tru at det og overta direkte er best økonomisk, ein veit ikkje ka reglar som kjem. Både skattemesig, konsesjon, takst/priser og ikkje minst kva som kreves av kompetanse. Det å forpakte en gård og ikkje ha egen fast eigendom for så og komme inn på eigendomsmarkede etter 5 år kan fort koste 2-3millioner ekstra.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg overtok alt samtidig. Brukte en takstmann fra Steinkjer som er økonom og har spesialisert seg på overdragelse av landbrukseiendommer. Han hjalp oss med papirarbeidet i f.b.m. overdragelsen og det var vel anvendte penger. Det var ikke snakk om advokathonorar. Kjøper og selger delte på det som dette kostet, og det var en del ting å passe på i f.b.m. kår, arveavgift og skatt blant annet.

En kamerat valgte å kjøpe dyr og maskiner/løsøre og forpakte noen år før han kjøpte selve eiendommen. Dette var av skattemessige grunner, men jeg har ikke rede på konkret hva som ble mer gunstig. Han får ihvertfall delt kjøpet i 2. Jeg vet at skogsdrift og oppstart av gjennomsnittslikning har vært argumenter for å forpakte enkelte steder.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Til astrid: Jeg sa ikke at di ikke skulle høre på råd. Derimot sa jeg at di ikke skulle høre på råd fra deg. Da jeg oppfatter dine meninger som ugjennomtenkte.

 

I motsetning til deg så har jeg gjennomført kjøp av 2 landbrukseiendommer. Der jeg har mistet den ene på odel.

Har slett ingen ting imot kvinner! Tverimot da jeg selv driver gård sammen med min samboer!

 

Det jeg er i mot det er personer som deg som vil gå imot familiens vilje og som jeg tolker det gårdes beste, Bare pågrunn av at du er eldre enn dine søsken.

 

At du er eldst og har best odel sier ingenting om din kompetanse og evne til og drive gården. Og desuten har det ingen ting med å være kompentent, det er egentlig urelevant.Da den person som eier eiendomen bør ha sin fulle rett til å Selge gården til den personen di vil uanhengiv av den nye eiersin kompetanse og ønsket drift på gården.

Jeg oppfordrer deg nok en gang til og ikke ødelegge famileforholdet. Snakk med din yngre bror om dere kan eie sammen eventuelt.. Hvis han ikke ønsker det og foreldrenedine vil selge til ham, så respekter da dine egne foreldre sitt valg! Du kan jo (hvis det er snakk om forskuddpå arv) bruke din arv på å erhverve deg et gårdsbruk på det åpne marked. Ta til fornuft og bruk din energi på konstruktive ting isteden for dette idiotiske tullet ditt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Astrid, det med at kommunen ikkje gjer jobben sin er ein gjenganger i norge då dei fleste jordbrukskommuner er relativt små i folketall å mykje går på kjennskap og vennskap. Desverre.....

Skeigris: det at du tydeligvis berer nag til noen som har overtatt gården pga odel. betyr ikkje at dei har tatt den frå deg, men at du har prøvd å ta den frå dei. Eg er heller ikkje enig i odelsloven men nå er det nå slik at den er der, og må følges....

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Her vart det fart gitt! Prøve å dra det tilbake til tema... Som Skeigris drar fram som positivt, er det gunstig å fordele investeringene litt. Selvsagt må eldre søsken fraskrive seg odel slik at vi ikke bygger opp vårt eget til ingen nytte. Vi bør kanskje også ha med i kontrakten at det er vi som skal overta eiendommen, og når.

Vi vil i løpet av noen år, antageligvis mens vi forpakter, sette opp et nytt fjøs bl.a. Da bør nåværende eier bygge (på våre spesifikasjoner)? Prisen ved overdragelse vil selvsagt øke. Vi kan vel ikke bygge selv før eiendommen er vår?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Billy:Så når jeg har kjøpt en gård av en person som vil selge eindomen sin og ble bydd spotpris fra sitt søskenbarn.Så har jeg prøvd og røve til meg eindommen fra søskenbarnet til selger?

Som ikke har jobbet et dagsverk på gården...

Jeg har vært uenig i odelsloven siden jeg på ungdomskolen ble klar over at norge hadde en slik gammeldags lov som ikke hører hjemme i et moderne samfunn. Jeg er ikke tilhenger av og støtte opp om en lov bare fordi den er der!(ikke mere enn 100 år siden kvinner fikk stemmerett heller, på den tida mente di fleste att dette var rett men heldigvis var det noen moderne folk med intelekt som forsto at sli diskriminiering kunne man ikke ha.

Et samfunn utvikler seg ikke ved og holde på gamle lover og normer/tradisjoner, et samfunn utvikler seg ved nytenkning og retferdighetsprinsipp. Fordi om en lov er der så trenger man ikke benytte seg av den tilfordel for seg selv og skape uro i sin egen familie bare for egen vinnings skyld! Ta til fornuft og støtt opp om å avskaffe denne utdaterte loven som ikke har noe positivt ved seg. Du påstår att jeg har tatt fra en person en eiendom som han aldri har eid? eneste tiknytning personen har til eiendommen er en mor som bodde der til hun var i slutten av tenårene. En slik påstand blir for meg veldig useriøs og kan vanskelig forstå at du virkelig står for denne påstanden. Tenk deg litt om og prøv å se logikken i det du sier. Eindomsrett handler om at du har rett til å råde over din egen eiendom, odelsloven innskrenker eindomsretten og den er helt unødvendig. Har pr dags dato tilgode og mota et godt argument for odelsloven! Eneste argumentet jeg har hørt for og begrunne odelsloen er att den styrker likestillinga i jordbruket fordi det er lettere for kvinner og overta en gård når di er eldst og har best odel.(jeg mener dette er et trangsynt og tåpelig argument, da den som selger eindommen må få selge til den personen den vil så enkelt er det!)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

her ser det ut som passende sted og spørre om odel:P hehe

det jeg lurer på er..jeg driver og skal kjøpe en gård av en selger som overtok gården på odel i 2003, er det da noen som kan komme og kreve den på odel etter jeg har kjøpt den nå da? noen sier det andre sier nei?

forvirrende gitt...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Er veldig enig med Astrid her. Forpakt gården først, og se om dette er noe for dere før dere kjøper (men legg selvfølgelig ikke mye penger i eiendommen hvis det er fare for at andre kan ta den på bedre odel). Til skeigris anbefaler jeg et kurs i folkeskikk!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Påsan, eg hadde vert svært skeptisk til og foretatt meg noe som helst i tida ein forpakter. Det er det gode grunner til.(odelslova sjå denne tråden). Selfølgelig skall du drive gården, men ikkje bygge nybygg eller dyrke osv. Tar eigeren denne kosten i forpaktnings

tida vill det jo gjere gårdaen mer \&quot\;lokkene\&quot\; for dei med odel.

Skeigris, eg sa eg er enig at odelslova er feil. men hu er der og då må ein ta følgene. Har sjølv handla gård på det frie markede. Det er mange lover i dette lande mange skule ønske ikkje var til.

mulig kjøper. Ja det er odel, gården er i den same familien siden kjøper har kjøpt den på odel. Andre må kreve sin rett inne 6mnd etter tinglyst salg. Det er ikkje det samme som at dei får kjøpe gården billigere av deg men faren er der, det kan og ver at prisen blir høgare. lykke til.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Astrid, kor er mor di i dette her fortsatt i live, eller sitter din far i uskiftet bo? Viss han gjer det setter det situasjonen i et spesielt lys.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Her er det jo ikkje någe familiforhold å ta vare på, det løpet virke til å ver kjørt fo 30år si. Så her er det bare te å setta hart mo hart og kjøra løpet ut. Skaff deg en GOD advokat, dei vokse ikkje på tre.....
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

På grunn av personsensitive opplysninger, og konflikt med pressens Vær varsomplakat, er flere innlegg i denne debattråden slettet. Det gjør at noe av sammenhengen i tråden blir borte. Vi har også blokkert denne debattråden for flere innlegg.

 

Bedre Gardsdrift ber om at alle som skriver i vårt forum er saklige og påpasselige i det som skrives, og at personsensitive opplysninger ikke legges ut.

 

Mvh

Magnus Østby

Redaktør

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...