Jump to content

Skrekkscenario


Guest

Recommended Posts

Guest hjb_1

Ifylgje dei siste meiningsmålingane kan vi få ei blåbrun regjering etter neste val. Hvis det blir Høgre som får styre landbrukspolitikken skal vi vel klare oss. Hvis det derimot er FRPs landbrukspolitikk som får gjennomslag blir det verre. Avvikling av jordbruksavtalen, bortfall av støtteordningar, deregulering av marknaden, fjerning av importkvoter osv.. Kort sagt: umidddelbar avvikling av norsk matproduksjon.

 

Ei FRP-regjering som får vist fram politikken sin vil aldri bli gjenvalgt. Det blir difor max fire år med FRP-styre. På sikt vil det også bli behov for alt norsk landbruk kan klare å produsere. Før eller sidan må vi derfor restarte landbruket. Men korleis skal vi klare dette?

 

Vi kan spare på såkorn og la kornjorda liggje brakk nokre år. Det kan gå bra. Det blir langt verre med husdyra. Må vi slakte ned alt er dei fortapt og kjem aldri attende. Om vi klarar å få importert dyr frå utlandet er uansett hundre års norsk husdyravl gått tapt.

 

Har norsk landbruk ein plan for å kunne handtere dette skrekkscenarioet?

Link to comment
Share on other sites

Ifylgje dei siste meiningsmålingane kan vi få ei blåbrun regjering etter neste val. Hvis det blir Høgre som får styre landbrukspolitikken skal vi vel klare oss. Hvis det derimot er FRPs landbrukspolitikk som får gjennomslag blir det verre. Avvikling av jordbruksavtalen, bortfall av støtteordningar, deregulering av marknaden, fjerning av importkvoter osv.. Kort sagt: umidddelbar avvikling av norsk matproduksjon.

 

Ei FRP-regjering som får vist fram politikken sin vil aldri bli gjenvalgt. Det blir difor max fire år med FRP-styre. På sikt vil det også bli behov for alt norsk landbruk kan klare å produsere. Før eller sidan må vi derfor restarte landbruket. Men korleis skal vi klare dette?

 

Vi kan spare på såkorn og la kornjorda liggje brakk nokre år. Det kan gå bra. Det blir langt verre med husdyra. Må vi slakte ned alt er dei fortapt og kjem aldri attende. Om vi klarar å få importert dyr frå utlandet er uansett hundre års norsk husdyravl gått tapt.

 

Har norsk landbruk ein plan for å kunne handtere dette skrekkscenarioet?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jens_1
Hehe, tror nok du maximerer virkningen av blå politikk en smule... Høyre vil selvsagt aldri gå med på en slik radering av norsk landbruk du her skisserer. Eventuelle endringer må jo og komme gradvis, og politikken skal gjennom i stortinget. Jeg er ikke så redd for en runde med blått, det kan på noen områder være greit med litt nytt tankegods, så får de prøvd politikken sin. Det er jo heller ikke slik at det på dette området kun er en sannhet.
Link to comment
Share on other sites

Guest OAA_1

Trur heller ikkje det er svært sannsynleg at eit slikt scenario blir aktuelt sjølv om FrP kjem til makta. Dei fleste partia må moderera seg ein god del når dei kjem i regjeringsposisjon.

Men i forhold til spørsmålet om ein plan, så trur eg det svaret er nei. Når du seier norsk landbruk, så reknar eg med du tenker på Bondelaget og Småbrukarlaget. Dei legg til grunn at landbruket er ei politisk næring som ikkje har noko sjangs til å klara seg dersom dei verkemidla du nemner skulle bli fjerna.

 

Eg er nok litt einig med Jens i at ein runde med blått kanskje ikkje hadde vore det verste. Det hadde nok blitt hardt, men så langt har ikkje dei rødgrønne laga det så enormt lukrativt heller. Og slik eg forstår det ga Brekk klar beskjed på årsmøte til NB at så lenge Ap styrer pengesekken, ved hjelp av Sigbjørn si hand, så er det ikkje snakk om noko auke i overføringane dei neste åra.

 

Det har noko å gjera med forventingane til oss som er på veg inn i næringa. Det er betre å få eit ærleg svar at det vil bli tøft å satsa, enn å få ei falsk forhåpning som ikkje er realistisk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Østlandsbonden_1
Hva er det som får dere til å tro at det blir nødvendig å produsere mat på norske jorder igjen om noen år?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Leser i dag at Russland sannsyneligvis innfører eksportforbud på hvete pga avlingssvikt. Det samme skjedde i mange land for et par år siden, særlig på ris. Argentina har over tid hatt eksportforbud på storfekjøtt pga innenlandsmarkedet tar hele produksjonen.

Det er standig oftere at verdensproduksjonen ikke holder tritt med forbruket, med stadig mindre lagre som resultat.

Det øyeblikket det er mangel på mat og prisene stiger i rakettfart, blir det gjerne sosial uro. Mat er ikke som andre handelsvarer. De færreste land sitter rolig i en mangelssituasjon. Eksportforbud er en helt logisk reaksjon. Da har vi som alt nå importerer over halvparten av maten vår, et gedigent problem, spesielt om egenproduksjonen går ytterligere nedover.

Link to comment
Share on other sites

Guest Østlandsbonden_1
Men til tross for alle de problemene du lister opp så er det mer enn nok mat å få kjøpt fra utlandet. Og utenlandske gårder går stort sett for \&quot\;halv maskin\&quot\;, spesielt i østeuropa der det er enorme landbruksarealer som ikke utnyttes fullt ut.
Link to comment
Share on other sites

Guest Nils_Neteland_1

Enorme områder i Austeuropa,ja.Men der manglar dei infrastruktur,og det vert heller kostbart å frakta ut,det er langt til næraste havn.

Mat i butikken er det og ,det er billeg å importera.Men det skal ikkje mykje til før den vert vesentleg dyrare.Det er fordi av all mat i verda,er det veldig lite som er på verdsmarknaden,då skal det lite til for at den prisen stig voldsomt,sjølv om etterspurnaden stig relativt lite.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

jeg skal stemme på frp jeg,det er da ikke no skrekksenario,det som skremmer meg er andre og spesielt sp!

jeg har gitt opp mjølk men lever da av planteproduksjonen her,det som var en stor solid gård for 20 år siden ca 400 da er da i dag bare et interesangt forpaktnings objekt

100 tonn i kvote var et greit melkebruk dette var fult opp med arbeid. men skal det investeres i fjøs skurtresker korntørke å lignende så er ikke dette noen ting lengre det går nesten ikke om en er ildskjel heller.

teknologen på alt ifra å høste til å melke har jo eksplodert tenk hva en bonde kan utrede på en dag i dag i forehold til noen ti år tilbake!

men det kreves et vist areal eller kvote for at det skal gå.

å der skorter det takket være norsk lanbrukspolitikk og olje penger som har hindret ei naturlig utvikling som det har vært i store deler av verden.

melk som kommer ifra et fjøs med 9 kuer er vel ikke så mye bedre en den som kommer ifra et med 500 bare for å ta noen tall.

jeg har mange venner som stemmer sp forde da blir det bra med tilskudd å ikkeno eu det er eneste argument det er skrekk senario det det

Link to comment
Share on other sites

Guest stevekris_1

Tror ingen trenger å tenke i sånne negative baner som å la jorda ligge brakk, reserveplan osv :-) Høres litt amerikansk atombunker på 60-tallet ut.

 

Endringer vil det bli, men i god norsk stil fint lite i grunn.

 

Når det gjelder landbrukspolitikk, er vel frp sitt syn at hver bonde skal kunne stå friere i forhold til å ta en god pris for eget produkt og sitt eget marked, utvikle tilleggsnæringer osv. Dvs. dyrere mat i butikken, grunnet vanlige konkurransemekanismer.

Mens sosialistspirer heller vil gi bøndene almisser over statsbudsjettet, slik at vi velgere får billig mat i butikken. Det er jo et prinsipp Gerhardsen innførte i sin tid og som gjelder fortsatt. Hele ordningen med landbruksforhandlinger osv. er tuftet på billig mat til velgerne, ikke en vettig lønn for arbeidet bonden utfører. Mye av problemet etter min mening ligger her...

 

Vet ikke helt jeg, begynner å tenke i de baner at de er på tide bondestanden frir seg fra lenkene de såkalte jordbruksoverføringene medfører og dermed stå sterkere individuelt og organisasjonsmessig ovenfor kjøper av tjenestene - staten.

 

Slik det er nå, er avhengigheten til staten av en sånn karakter at staten representert ved byråkrater har altfor stor makt og kan tillate seg å tyne en tilsynelatende svak gruppe år etter år - vel vitende om at guds gave til staten, tvungen lønnsnemd saktens kan tas i bruk hvis det blir problematisk. Merk at jeg sier tilsynelatende svak, fordi gruppen ikke bruker eller utnytter sin makt - maten.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Frp vil som du sier \&quot\;stevekris\&quot\; at vi skal kunne ta ut mere av prisen i et fritt marked der de frie konkuranse mekanismene regulerer prisen.

Men en må også tenke på at alt av tollbarierer og prisreguleringsmekanismer mot utenlandskmat vil falle. Da vil vi måtte konkurere mot mat produsert i land med helt andre og gunstigere produksjonsbetingelser en her til lands.

Da er jeg uenig i din konklusjon at vi kan hente mere av inntekten fra dyrere mat i butikken. Maten i butikken vil bli enda billigere den..

Til og med EU beskytter sitt landbruk mere en FRP vil ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det er et stort tap for norsk landbruk at norge ikke er medlem i EU, bønder som ligger i de \&quot\;rette\&quot\; sonene som Syd tyriol, og andre alperegioner har helt andre økonomiske betingelser enn tilsvarende norske driftsenheter.

Der lever man greit på 10-12 kyr og har veldig fokus på landskapspleie.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Det samme med enkelte områder i Frankrike også.

Så vis Frp kommer i regjeringsposisjon kansje redningen er å si ja til EU?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Til \&quot\;Østlandsbonden\&quot\; Mer enn nok mat å få kjøpt, ja for øyeblikket ja, men hvor lenge? Jfr eksportforbud. Det blir stadig færre nettoeksportører av mat.

\&quot\;Østauropa på halv maskin\&quot\; Ja det trodde vi. Men det har vist seg at vanning med saltholdig vann har redusert avlingspotensialet kraftig slik at 3 tonn/ha hvete på den gode jorda faktisk er optimalt og ikke \&quot\;på halv maskin.\&quot\;

Forskene vurderer situasjonen til at vi kan brødfø ca 10-12 milliarder, et tall vi når om ca 40-50 år. Men det forutsetter at produksjonspotensialet ikke svekkes. Men det er akkurat det som skjer: Stadig flere områder går mot ørken pga mangel på vann, elvene når ikke lenger til kysten (særlig Kina og Afrika), areal bygges ned. I tillegg har vi en formidabel oppgave å få resirkulert fosfor fordi lett-tilgjengelige gruveressurser tar slutt om ca 30 år. Klarer vi ikke det, kan vi få reduserte avlinger, ikke økende, pr arealenhet. Vi har jo også sett at økningen pr arealenhet har stagnert og gått svært sakte etter 1990. I tillegg produserers det nå mindre olje enn etterspørselen slik at vi må regne med kraftig press på arealer for å produsere drivstoff.

Jordbruk er ikke noe man bare \&quot\;skrur av og på\&quot\; etter behov. Produksjonsapparatet, dvs dyrkamark, teknikk og ikke minst kunnskap må vedlikeholdes og utvikles fortløpende. Det vil bli en forferdelig tung (og dyr) jobb å bygge opp igjen om det har vært nede noen år.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er ingenting som tyder på at det blir stadig færre nettoeksportører av mat. Tvert imot så trappes matproduksjonen opp i store deler av Afrike, Søramerika Asia og Østeuropa. De har enda mye å gå på, både mht til å dyrke opp nye arealer og mht å øke produksjonen på de arealene som alt er oppdyrket. Og de eksporterer mer enn gjerne. Det er kun tollmurene som hindrer det.
Link to comment
Share on other sites

Guest stevekris_1

Apis, må bare påpeke at jeg ikke er en frper - langt unna politisk. Men jeg får \&quot\;vondt\&quot\; i magen når jeg ser hva bønder har igjen for sitt arbeide. Jeg er ikke bonde selv, bare \&quot\;hobbybonde\&quot\; - men er oppvokst på gård, og har en gård selv med hester. Har venner som er bønder og også bondevenner som har lagt ned fordi de rett og slett ikke orket mer. Og sammenligner jeg med mitt eget yrke for eksempel (papirflytter kalles vel det), så er lønnsforskjellen vanvittig. Selv de som jobber for og rundt bøndene - maskinleverandører f.eks. - begynner å reagere. Fordi verdiskapningen rundt bøndene i tillegg til matproduksjon osv. er stor, men likevel fortsetter denne politikken.

 

Fra et politisk ståsted er det selvsagt uheldig at bondestanden lider, men politisk sett - hva er verst sett med en politikers øyne? Noen skarve blakke bønder, eller millioner med sultne og sinte nordmenn. Jeg tror denne ovennevnte prosessen gjør at uansett politisk parti, vil utnyttingen fortsette. Herav digresjonen om at systemet drevet av politikere, vil forbli den samme uansett om det er rødgrønt eller blått.

 

Og for meg tegner det seg et bilde av at systemet er feil. Det er dessverre en kompleks oppgave, men skal ting forbedres må et annet system på plass - et regime som ivaretar hele verdikjeden.

 

Jeg tror dessverre at i 2010 er det blitt sånn i Norge og i det norske systemet at det handler om motmakt, forhandlingskraft og tyngde bak krav. Og skal bondestanden høyne sin kraft, sin forhandlingstyngde MÅ systemet endres, avhengigheten må minskes og man må kunne sette motparten i \&quot\;vanskeligheter\&quot\; når det skal forhandles. I dag går det EN vei stort sett - bondeorganisasjonene \&quot\;hoier og skriker\&quot\;, og staten setter seg ned og tenker - og kommer med et skambud og truer med tollmurer... Og så forblir maten billig i butikken. Og vi forbrukere tenker at det er da fælt hvor de bøndene maser.

 

Jeg synes at bondestanden begynner å betale en høy pris for tollmurene og \&quot\;avhengigheten\&quot\; til staten all den tid staten har som prinsipp at det viktigste er at jeg som forbruker skal ha billig mat i butikken og at bonden må betale prisen. Motpartene, bl.a. staten blir

også slik jeg ser det mer og mer distansert fra de verdiene som ligger i å produsere egen mat. Kynismen rår, og tradisjonelle politiske norske verdier som jeg har inntrykk av at bondestanden er opptatt av, fenger ikke like mye på andre siden - og hvorfor skulle man trenge det, all den tid man er både bukk og havresekk?

Staten - motparten i dette tilfellet - består av universitetsutdannede akademikere og nå byråkrater, som i beste fall hadde en bestemor som drev gård ett sted. Kan man vente seg \&quot\;forbarmelse\&quot\; eller forståelse fra overmakta som bor i \&quot\;ullevål hageby\&quot\; i Oslo?

 

Man kan saktens appelere til motpartens samvittighet (\&quot\;bondemilliarden\&quot\;) innenfor dagens system, men jeg tror det er fåfengt all den tid det ikke lar seg selge politisk i samfunnet.

Samfunnet forstår ikke mekanismene bak, de forholder seg til kjøpmannen - ikke de som produserer.

 

Forenklede tanker på en fryktelig komplisert affære. Så avslutningsvis, så kanskje må det dessverre et FRP til og muligens en vond tid først for å få endring - for at bonden skal bli en fri entreprenør som kan ta betalt for sin kompetanse på lik linje med andre yrker? Jeg tror ikke det skjer noen store endringer med noen partier av ovennevnte årsaker. - men jeg tror store endringer må til i løpet av kort tid.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Enig med stevekris. Nå er det på tide at bøndene får leve av yrket sitt, og ikke bare få tildelt almisser (også kalt tilskudd) for å unnlate å utøve yrket sitt slik de kunne gjort. Fjern tilskudd og reguleringer, la jord bli så lite verdt som den faktisk er, først da kan ende opp med et profesjonelt drevet landbruk i Norge (noen få, men store og rasjonelle bruk)!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
det er tydleg at mange her er godt vand, Russland vil ikkje i år eksportere korn, dei treng det sjølv...Det er jo eit teikn i tida...
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Man leter etter de tegnene man helst vil se virker det som. Men det forandrer ikke fakta:

 

Russland eksporterer ikke korn

Innstramninger i Europa

USA i oppløsning

Gjeldskrise

Skogbrann i Russland

Hellas, Ungarn, California og Island er konkurs

Italia, Frankrike, UK, Spania og Portugal står for tur

Ukontrollerte streiker i Hellas

Flom i Kina

Flom I Pakistan

Oljekatastrofe i Mexicogulfen

Krig i Afganistan

Krig i Tjetsjenia

Krig i Irak

Terror fra Alqaida og Taliban

Klimakrise

Og gærninger i Iran og Nordkorea

Krig i mange afrikanske land

 

Likevel er det lett å importere mat til priser som er bare en brøkdel av hva det koster å produsere maten i Norge. En BRØKDEL. Og det er LETT. Det er bare å rive tollmurene!

 

Tro det eller ei, men slik vil det nok fortsette også :) La oss bruke skattepengene på bedre ting enn å betale bøndene for å jobbe urasjonelt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
totalt ueining med jj. Spar skattepengar ved å sei opp titusenvis av byråkratar som berre er tilsett for å laga regler for å sikra sine eigne arbeidsplassar! Dette er eit kostbart vekkasta ledd. MAtproduksjon er den viktigaste næringen samma kva FRParar seier...men mat skal dei ha...
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Bruke skattepengene våre til bedre formål. Ja,da lurer jeg på hva dei skal brukes til. Skattepengene våre går til så mye . Rart at \&quot\;nesten\&quot\; alle her i norge er veldig opptatt av det bøndene får i tilskudd/overføringer. Ta å skjekk andre yrkesgrupper så kan det vel hende at det er noen som får litt \&quot\;bakoversveis\&quot\; hvor mange som får støtte fra staten. Det er ikke bare bøndene som får av denne kaka.

 

Når det gjelder import av mat så vil den bli omtrent like dyr som den maten som er i Norge dag, selv om ein fjerner tollmurene. Ein må hugse hvilket land ein bor i, og varene som er i dette landet må stå i forhold med lønningene våre. Alt koster i Norge og slik vil det alltid være frammover.

Hvis ein har problem med det norske systemet, så får ein flytte til eit anna land der systemet er bedre og bosette seg der. Så enkelt er det.

Link to comment
Share on other sites

Guest 6470_1
Om det skulle gå slik att vi i Norge om noen år står nesten uten matvare produksjon,er det norske folk jaggu så godtroene og naive att de vil fortjene den situasjonen de da vil havne opp i:Vi er ett av verdens rikeste land,men vi er like avhengig av mat som alle andre land.For att maten i det hele tatt skal bli nevneverdig billigere må den komme fra \&quot\;fattige\&quot\; land som i Afrika og øst Europa.Disse vil da ha en kjempesjanse til og flå lille Norge med alle pængene og den sjansen kan man garantere de ikke vil la gå fra seg.De har da tross alt ambisjoner om og tjene mest mulig i de landene også.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...