Jump to content

Tilskudd og foretak


Guest

Recommended Posts

Har eit rom i ein gammal fjøs som eg hadde tenktå fylle med 6-7 sau. Ingen større utgifter i forbindelse med sjølve oppstarten i denne skalaen. Driv ikkje noke tidligare foretak, dyrka mark på gården er utleigd (ca 52 da). Har tenkt å fore med innkjøpt høy i starten då rundballer held seg dårlig med så lite dyr. Las over forskrifer om produksjonstilskudd i landbruket, om at du må vere mva pliktig og levere årsoppgave som landbruksforetak, eller "har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 i løpet av de siste 12 måneder før den registreringsdato som er fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret for søknad om produksjonstilskudd. " Er det mogleg for meg med så lite sau, registrere meg som enkeltmannsforetak og søke tilkudd dersom eg kjem over 20 000,-. Det vil seie, eg driv litt webutvikling på fritida, der eg kan få inn nokre kroner, og diverse anna som også kunne blitt fakturert gjennom foretaket. Ved hjelp av dette kan eg nok komme over 20 000,- som foretak, og kunne søkt tilskudd. Blir dette godkjent? Kven bestemmer? Statens landbruksforvaltning? Ein plass må grensa gå. Har også høyrt om at du kan søke tilskudd samme året du startar opp, og få tilskudd utan å ha omsett noke i året før, dersom det ligg føre til drift vidare? Ligg det noke i dette?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Har eit rom i ein gammal fjøs som eg hadde tenktå fylle med 6-7 sau. Ingen større utgifter i forbindelse med sjølve oppstarten i denne skalaen. Driv ikkje noke tidligare foretak, dyrka mark på gården er utleigd (ca 52 da). Har tenkt å fore med innkjøpt høy i starten då rundballer held seg dårlig med så lite dyr. Las over forskrifer om produksjonstilskudd i landbruket, om at du må vere mva pliktig og levere årsoppgave som landbruksforetak, eller \&quot\;har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 i løpet av de siste 12 måneder før den registreringsdato som er fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret for søknad om produksjonstilskudd. \&quot\; Er det mogleg for meg med så lite sau, registrere meg som enkeltmannsforetak og søke tilkudd dersom eg kjem over 20 000,-. Det vil seie, eg driv litt webutvikling på fritida, der eg kan få inn nokre kroner, og diverse anna som også kunne blitt fakturert gjennom foretaket. Ved hjelp av dette kan eg nok komme over 20 000,- som foretak, og kunne søkt tilskudd. Blir dette godkjent? Kven bestemmer? Statens landbruksforvaltning? Ein plass må grensa gå. Har også høyrt om at du kan søke tilskudd samme året du startar opp, og få tilskudd utan å ha omsett noke i året før, dersom det ligg føre til drift vidare? Ligg det noke i dette?
Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1
Med all respekt, jeg håper virkelig at det IKKE er sånn at du kan fakturere webtjenester for å komme over grensa som berettiger deg tilskudd i landbruket!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Uanset hva en måtte mene om utnyttelse av tilskuddssystemet

Så vil vel bunnfradraget bli større en det du eventuelt kan få i tilskudd på 6-7 sauer.

Ville heller vurdert å ta igjen den jorda du har forpaktet bort å startet med noen flere sau?

Link to comment
Share on other sites

Guest Brage_1

Trur du roter deg opp i mye arbeid og lureri for lite her.

Trur ikke web utvikling vil være til stor hjelp når det kommer til å komme over 20 000,- Ved en kontroll vil det nok bli krevd at det kommer fra jordbruks relatert virksomhet.

Men det som er litt sykt er at viss du har et virket som helst annet nærings foretak der du er moms reg. Rørlegger/pølsebu/budbil ! Så kan du søke tilskudd og føre opp org nr derifra å da får du tilskudd uten spørsmål ! Eller så vil du jo som nevnet over i tråden ikke få ei krone siden bunnfradraget reiser med mer en tilskuddet på så få sauer. (å bra er det)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Eg veit det høyrest heilt rart ut og eg har ingen planar om svindel eller anna. Dette er eit spørsmål eg har lurt på ei stund. Meiner heilt klart at landbruk er landbruk, men stussar litt når eg ser fleire snekkarar/maskinentreprenørar som driv smått ved sidan av, og har samme org nr på alt. Ein slik person vil frå første stund vere mva pliktig og korleis ein skiller inntekt i landbruket frå inntekt i hovednæringa veit eg ikkje. Webutviklinga kan jo i og for seg vere å lage løsningar innanfor landbruket. Ein plass må grensa gå..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Grensa for mva-registrering mener jeg er 50000,- i omsetning. Og det medefører regnskapsplikt og det skal da leveres næringsoppgave både for jord- og ev. skogbruk. Så det er ikke noe problem å skille inntekta. En vil nok også få 2 måneders mva termin på virksomheten som ikke er jord-/skogbruk.

Men jeg vil si: Finn deg en annen hobby, både for deg og dyra sin del.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Peter_Raugland_1
Du har vel en inntekt på bortforpaktningen av jorda? Opprett et ANS el. l og kjør regnskap på bortforpaktningen. Det er i alle fall den enden jeg ville begynt i.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
  • 1 year later...
Guest Anonym
Til PK Hei du. Jeg har gått samme veien som deg men har stått dårligere med tanke på det med gård og grunn da jeg leide til noen hester i første omgang. Sytete stordriftsbønder som røkter snart hele arealet i bygda dømmer deg nord og ned. Men selv minker grasmarka med flere meter hvert år og har store brakklagte åkrer over flere år pga stordrift med for lite tid til å rekke over alt areal med våronna. Dette er etter mitt sjønn en større trussel mot mot landbruket en disse som du som har 10 sauer for morro skyld. Nei da skal du med dine ideer ha all ære for dette kan utvikle seg til flere dyr etter hvert og både være positivt for landskapspleie og sossiale gleder for deg og familien. Jeg startet som du med 10 sauer og utvidet med 10 hvert år og i dag har 130 på fjellet som det ikke har vært beitet i hvis ikke mine dyr hadde hvert der. Jeg tror samfunnet skal være glad for sånne som begynner i det små for å se om der er noe for dem. Så mitt råd er kjør på men butikk blir det ikke før du har minst 50 vinterfora sau. Kobling mellom andre inntekter og sauholdet går greit med en oppegående regnskapsfører for dett er kan jo bli større etter hvert og positivt virksomhet med tanke på omgivelsene. \;))
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Hei, kjør på med enkeltmansforetak. Det er kun lov og ha 1 og du kan stappe på me næringskoder. Fult lovlig. Søk tilskud, du får for 1 sau med 2 lam som går på inn/utmarksbeite omtrent 1500kr i året, opp til 75 dyr. å nei dette er ikkje mer svindel en å få 1million for ein driv stort. Ha med jorda og søk arealtilskudd.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...