Jump to content

50 km/t


Guest

Recommended Posts

Hei T.G

Jeg har en 6650 H.tec 2000 mod.som er en god brøytetraktor på trange plasser og som har fungert like problemfritt som mine fendter.

Har også prøvd T190/191Advance men uten fjærende aksling (selgeren har ikke skjønt det enda,blir jo lei av og hinte)men til mitt bruk så jeg veldig fornøyd med mine fendter særlig for tilhengerkjøring,men hytta til 30 serie jd er veldig fiinn.Kritiske vurderinger:Nye valtra har jo fått noen supre justerbare speil som rister noe forferdelig,festene burde fores med viagra så de blir stivere,bare plast.

Skal man bruke hydaulikk terminalen eller andre innsillinger angående mengde på advance så bude et fingerbøll bli standardutstyr.Disse knappene behøver kraft.Nei valtra er litt på villspor syntes det er mye som er klabba på bare for og henge med,men det er no da mine meninger.Ellers så er prisen på VALTRA alt for høy kunstig.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply

Til TG.

Poenget var at vogner på 2.8 m bredde ikke har noe på veien å gjøre i transport. ( lengre enn 5 km). Og det er ikke bare bredden på traktoren,men

altså kjøretøykombinasjonen som er poenget.

Ja et depo kan i mange tilfeller være en god løsning. Men det beste ville vel være vogner med

maks 2.55m bredde. Her på mine trakter er det en

gjødselentrepenør som kjører ei 12 kbm samson

gjødselvogn med slangesprederbom, med bredde på

2.8 m. Jeg understreker at her på nordvestlandet

er veien sjelden bredere enn 5- 5.5 m med mye svinger og stigninger. Og her kjører denne ekvipasjen, med milelang kø bak seg. Hvem tør å kjøre forbi dette, som ikke har rengjorte lys, gjynger og spretter, og går i maks 20 km når det

er en liten motbakke. Og hva slags økonomi er det for entrepenøren å vegkkjøre distanser på opptil 2-3 mil med disse lassene for 650 kr pr time. Jeg tenker da både på drivstofforbruk og dekkslitasje! Snakk om å \&quot\;kjøpe\&quot\; seg arbeid.

Og politiet har jo alllerede greid å satt en

stopper for flere av disse, heldigvis.

Reglene ligger der. Men det er jo et faktum at

de fleste aktører i primærnæringen, både bønder

og såkalte entrepenører, synes at lover og for-

ordninger er noe dritt, desverre. Denne holdninga

ødlegger for yrkets anseelse. Og det er jo bare

å studere ulykkesstatestikken i jorbruk og entre-

penør/byggebransje. Holdninger til, og forståelse

av HMS er på et lavmål. Og den neste generasjon kan umulig bli bedre hvis vi fedre skal lære opp

være etterkommere til å drite i alt som heter

regelverk.

 

Og til dere andre som absolutt er avhengige av

\&quot\;barnearbeidere\&quot\; (les 16 åringer med traktorlapp),

kjøp og bruk 40 km traktorer og slutt og sutre.

En 20 åring med CE lapp har tross alt vært igjennom ei skikkelig opplæring både når det

gjelder traffikal adferd, lastsikring mm. og er

garantert bedre skikket til å håndtere en 50 km

traktor, med tilhengerredskap ute i trafikken.

En annen ting som forundrer meg er at ikke traktor

med lasteapparat ikke er underlagt sertifisering

med krav om årskontroll på lik linje med masse-

forflytningsmaskiner ! Og hvorfor er ikke f.eks

50 km traktorer innkalt til årlig kjøretøykontroll

for sjekk av bremser, lys og avgasser ?. Når

det til alt overmål ikke er krav til 2krets

bremsesystem, og det er tillatt med hitckrok

på disse store hengerne, hva skjer med sikkerheten

når dette eldes og slites. Og disse kjøretøyene

skal vi møte itrafikken ute på veiene. I mange

tilfeller er dette potensielle drapsvåpen. Og så

skal det til alt overmål ikke stilles krav til

sjåførene ? Merkelige holdninger.

 

Mvh Kåre L.

Link to comment
Share on other sites

Hallo!

Lurer på en ting, jeg kjøret opp til traktor sertifikat høsten 2005. Jeg startet i midlertidig opplæringen i 2004 for å komme unna nytt obligatorisk lastekurs, å nye regler som ville komme til å omhandle traktor. Bor 2 mil sør for Harstad og har vært på trafikkstasjonen der, men damene i skranken blir ikke helt kloke på hva som gjelder å kan ikke gi meg noe konkret svar. Har ringt til vegvesenet sentralt for å høre hva de hadde å si, de mente at siden jeg begynte opplæringen på den gamle reformen som de som kan kjører 50 km/t traktorer kjørte under, ville jeg kunne kjøre traktorer som har tillatt konstruktiv hastighet over 40 km/t, altså 50 km/t traktorer osv. Han sa også at han syntes at det var litt fiffig og mente ganske bestemt at det var slik siden at jeg var i en slags overgangs ordning måtte det bli slik

 

Har noen tekt over det samme eller hatt opplevelser med noe slikt?

Link to comment
Share on other sites

Til Rune.

Jeg fortsetter å holde meg til traktoren jeg, da jeg ikke har noen lastebil, bare CEDE lappen, og

maskinførerbevis. Så jeg føler meg absolutt kompetent til å uttale meg. Og, ja jeg er i besittelse av en 50km traktor, og vet hva det dreier seg om.

Og jeg uttalte meg om ulykkesstatestikken generelt

i jordbruket, og manglende holdninger til HMS.

Og jeg er redd for at vi bønder drar med oss de

samme holdningene til sikker adferd ut i trafikken

. Det var poenget.

Når det gjelder ulykkesstatestikk med traktor så

er det nok dessverre store mørketall ute og går.

Har et grelt eksempel fra nabobygda her i fjor.Odelssønnen var ute og rånet med pappas traktor. Og det gikk fryktelig galt. Traktoren

var bruktimportet JD 6610, som var \&quot\;manipulert\&quot\;

slik at den gikk 50 og vel så det. Men den var registrert som 40 km (på gammel typegodkjenning

fra FK). Gutten mistet kontrollen over traktoren,

i full fart over ei hump i vegen, og det bar i grøfta, hvor traktoren veltet på taket og stoppet

etter en seilas på over 100 meter. Gutten hadde

tatt traktorlappen 3 dager tidligere, og skulle

vise nabogutten hva han kunne. Denne gutten ble varig invalid etter ulykken. Traktoren ble underlagt grundig undersøkelse fra bilstilsyn og

tuklingen ble avslørt. Faren fikk ikke utbetalt

skadeforsikring, fikk regresskrav pga person skade. Gutten ble bøtelagt og mistet førerkortet.

 

Og hvorfor skal ikke traktorer inn til kontroll

for å sjekk om de er i forskifttsmessig stand for

VEGKJØRING ? Ser ikke problemer med det, snarere

tvert i mot. Hvis det skjer en ulykke og det kommer frem at doningen ikke var iorden, så koster

de så det svir, og det kan i verste fall få fatale

konsekvenser. Og det behøver ikke å være biltilsyn

men traktorverksted som gjør dette. Og det behøver

da ikke å bli så dyrt. Det er ikke dyrt å

kontrollere en bil heller, det som koster er

reparasjonene pga feil og mangler som blir

avdekket. Nei, det må en holdningsendring til,

både når det gjelder sikkerhet og respekt for

lovverket. Alt dette er til for at vi skal komme

heim i live til våre nærmeste etter endt arbeids-

dag, og vite at vi ikke har voldt andre skade.

 

Mvh Kåre L.

Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Kåre S. Langseth:

Jeg synes du sa du hadde en 7530, har du fått oppgradert den til 50 km/h nå da? og en ting til. Hva heter nabobygda?

 

Jeg synes det er et poeng i det Rune sier. Men TG har nevnt et godt forslag tidligere. Der man får kjører 50m km/h 2 år senere men med vekt begrensing istede for 40 km/h med ubegrenset vekt som er mye faligere. Og heller få ubegrenset vekt og fart ved CE eller ved fylt 21år. Så må alle dere som nevner CE huske en ting, man kan ta det sevikatet når man er 18år, eller gå transportskole og få det før du er 18år (alt etter når du er født på året)

Link to comment
Share on other sites

Til KV.

Jeg har fått bekreftet at oppgradering fra FK skjer i løpet av Februar. Programvarebytte, samtombygging til en bremsepedal. Styrebrems er

ikke tillatt på T5 ( sveise de sammen ?!). Og da er det vel å vise den for biltilsynet sammen med

nødvendig dokumetasjon. Min forrige traktor, JD

6920 var registrert som 50 km. Og for å ikke stigmatisere folk så får du finne ut hvor den omtalte ulykka skjedde sjøl. (Den fikk lokal

mediadekning).

Og hvordan skulle håndheving av reglene om T5

skje, hvis det var en differensiering i førerkort

krav pga registrert totalvekt, eller mente du sågar faktisk totalvekt?

Nå når vi har fått tilbake gamle T5, så får vi bare ta med på kjøpet de skjerpede krav til førerkort. Og det burde absolutt være en ide å

kjøre kurs for traktorførere her i Norge, likens som de gjør i Danmark ( jfr artikkel i BG).

Spesielt for de som kjører T5, etter gamle

førerkortregler. Og da spesielt med fokus på

lover og regler som omhandler sikkerhet og lover og regler vedr. denne kjøretøygruppe.

 

Mvh Kåre L.

Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Ok, skal vel gjøre det samme på min 6030 - seire. Fikk ikke endret bestillingen, noe som var litt surt. Men pyt, pyt. Jeg spurte ikke for å provosere men bare for å høre så det er klart : ) Siden jeg skal borti det samme.

 

Jeg har en mistanke om at ulykken skjedde i Nesset? så kan du si ja eller nei om du ønsker det.

 

Kursing hadde ikke vert dumt det. Men synes ingen burde stiller høyere enn noen annen. Jeg kunne tenkt meg et kurs, man blir aldri utlært og om jeg er med til å øke trafikk sikkerheten tar jeg det gjerne om det ikke koster en formue.

 

Men Langseth: du klager på brede på vogner. Du driver med rundballe pressing synes jeg ud har sakt. Hva er bredden på din presse?

Link to comment
Share on other sites

Til kv

 

Bredda på pressa mi er 2.52m (JD 578 Maxicut)

Det andre spørsmålet kommenterer jeg ikke da jeg

ikke kjenner din identitet. Og det er fullstendig

irrelevant i denne debatten.

Jeg har som grunnprinsipp at jeg alltid opptrer under fult navn i debatter. Det har sine ulemper!

Link to comment
Share on other sites

sakset fra IF skadeforsikring:

 

 

Hvor skjer ulykkene?

De 219 dødsulykken i perioden 1985 - 2003 fordeler seg slik:

 

Traktorulykker: 118 stk eller 54 %

Ulykker driftsbygning: 64 stk eller 29 %

Andre ulykker: 37 stk eller 17 %

Traktorulykkenes andel var størst første del av perioden.

 

Fordelingen av dødsulykkene med traktor er slik:

 

Velting: 59 stk eller 50 %

Påkjørsel: 29 stk eller 25 %

Andre traktorulykker: 29 stk eller 25 %

De fleste ulykkene med traktor skjer langs vei. Har traktorene dine førervern og setebelte? Er bremsene i orden?

 

Min kommentar: Dette omhandler 118 mennesker som

fortsatt kunne ha vært blandt oss !

Undres hva slags kommentarer TG og Runar har til

dette ? Men et menneskeliv er vel ikke så mye verdt kansje. Hva om det rammer en av dine egne ?

Og du er skyld i det pga mangelende holdninger til

sikker adferd ?

 

Mvh Kåre L.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjarne_1

Kommer litt sent inn i debatten, men ønsker å dele litt info angående 50km/h Valtra.

Jeg har en M150 04mod. 50km/h uten fj.foraksel. det er heller ikke lagt inn en fysisk sperre på bremsepedalene, f.eks. helplate eller sammensveising.

I vognkortet står det spesifisert at trakoren har maks hastighet på 50km/t. Da tolker jeg det slik at det er lovlig i henhold til det som står i vognkortet. Eller er det smutthull eller ting jeg ikke har fått med meg som gjør at dette ikke er lovlig?

Ville foretrukket fj.foraksel på denne traktoren med tanke på både sikkerhet og komfort, men ved kontraktundertegnelse ble jeg frarådet å velge fj.foraksel av selgeren til valtra. Han mente det var unødvendig og ville ha liten effekt.

Jeg forstår ikke hvorfor selgeren frarådet meg å kjøpe traktor med fjæring på forakselen, når det var noe jeg ønsket å ha med.

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1
Bjarne. Din traktor er fullt lovlig. Reglen om en bremsepedal er ny og kan ikke se den har tilbakevirkende kraft. Har kjørt valtra med og uten fjæring forann og det er en heilt annen komfort med, men syns ikke det var farlig å kjøre uten fjæring. Dekk og lufttrykk, har og mye ¨å si på komforten.
Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Hva som er lovlig eller ikke skal jeg ikke gi meg ut på å diskutere - men jeg er generelt skeptisk til 50-traktorer uten fjæring og navbremser foran. Og dette er like ille uansett merke!!

 

Det var i alle fall merkelig at selgeren fraråda deg å plusse på utstyrslista. Det må være bortimot et enestående eksempel :) Man kan helt sikkert si mye positivt og negativt om fjæringa til Valtra, like så som andre merker - men at det er luft som er sentralt bør vel tilsi at den skal ha god funksjon??

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjarne_1

Er i utgangspunktet godt fornøyd med komforten, med tanke på at traktoren ikke har fj.foraksel.

Selgeren mente det va \&quot\;smør på flesk\&quot\; med både demper på lateren og fj.foraksel, å derfor ikke ville ha noe nytte av fjæring. Å siden jeg hadde lite erfaring med fj.foraksel gikk jeg god for den. Men det har hele tiden undret meg hvorfor jeg ble frarådet fra selgeren å ta med fjæring som tileggsutstyr. Om fjæringa har vært en svakhet på disse traktorene, har jeg hørt lite snakk om.

 

Slik jeg tolker det, ble det før 1.juli -05 gitt dispansasjon for traktorer som var registrert med hastighet over 40. slik at disse kunne ha styrebrems, vis det var montert ei plate over pedalene. (samme krav som for opptil 40)

Trolig vil de nye kravene til 50km/t bli noe skjerpet, å om det fortsatt bli gitt dispans, eller om det må bli en enkelt pedal gjelder å se når veidirektoratet har klart å bestemt seg.

Link to comment
Share on other sites

Det har blitt pratt mykje om 16 åringar bakom rattet her. Og eg er einig i at det kan gå gale hvis ein ikkje heilt veit kva ein driv på med. Eg har fått meir eller mindre fast helgebrøyting for brøytaren her i området. Brukar ein Fendt 307 som det no er blitt sett ein Bjørgum skjær på. Det er 3 meter og det er meir enn breidt nok for den traktoren. Vegane er og smale her. Det eg vil fram til no er at det blir sett på som livsfarleg at traktorane går i 50km. Men dei som køyrer traktor har som oftast køyrt eindel og kan litt. Mens billistar ikkje alltid veit lika mykje om korleis ein køyrer bil. Var oppe i eit byggefelt her der det vegen opp er passe stigning på. Når eg skulle ned igjen holdt eg liten fart, cirka 15km/t, og i ein sving møtte eg ein liten caddy. Eg hogg på bremsane og traktoren skleid litt framover og inn i vegen før den stoppa, og skjæret det visste eg var så breidt at me smatt ikkje. Men den caddyen, den slakka ikkje før den var nesten inni traktoren. Og den for oppover så det skulle vere null problem å få stopp.

 

Eg vil fram til at det er meire trygt å la ein traktor gå i 50km enn å la folk i små caddyar køyre i 50-60 i byggjefelt på kveldstid. Og attpåtil i ein sving. Eg er sikker på at han trudde at han smatt, men såg til slutt at det gjekk ikkje då han nesten køyrde i traktoren.

Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1
Har ikke hørt om noen store problemer med fjæringen, den skal være vedlikeholdsfri. Er samme type fjæring som på volvo dumpere. Mener kravet til plata over bremsepedalene forsvant i 1998, hva som var grunnen veit jeg ikke.
Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard
Det er ikke noen plate over bremsene på JD, men der en slaks \&quot\;pinne\&quot\; som setter bremsene sammen. Har vel nesten aldri kobblet bremsene fra hverandre, men vet at det er slik det fungere og ikke med en plate over begge pedalene.
Link to comment
Share on other sites

Guest Bjarne_1

viser til siste utgave av \&quot\;bedre gardsdrift\&quot\;. Der det ble nevnt det med plate over pedalene.

Det er kun en slags \&quot\;hempelås\&quot\; på min valtra og. Ser ikke på det som noe problem, da bremsene stortsett alltid er koblet sammen, og det er få sjåfører på traktoren.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjarne_1
stemmer sikkert det. Siste traktor jeg hadde med plate, var en MF fra midt på 90-tallet. Da vi kjøpte 6850\'n i 1999, var det ikke med plate over pedalene....
Link to comment
Share on other sites

Eg hadde ein 98-mod Zetor 6341. Den var reg. som 40km og hadde ei plate over bremsene itillegg til ein fjørbelasta pinne som gjekk gjennom pedalane. Saknar det litt på Deere\'n eg har no, som går i femti. Brukar styrebrems mykje når eg slår i bakkane, og lett å gløyme seg i kampens hete. Titt og ofte at eg har køyrt iveg før eg merkar at bremsene er separerte.

Klart at dette er min feil og, men hadde vore fint å hatt plata der som ekstra sikkerthet- og reminder.

Link to comment
Share on other sites

Guest Vegard_1

Den kommentaren som gir det norske veinettet skylda for at en ungdom kjørte til skogs med traktor er vel litt drøy Jarle. Jeg antar at du kjenner til ulykka like lite som meg, men jeg syns den var drøy.

 

Og resten av innlegget ditt sier akkurat hvorfor 16-åringer absolutt ikke bør få slippe borti noe som har 5 tonn eller mer i EGENvekt og går i 50 km/t.

 

Men jeg ser og det noe vesentlige spørsmålet om 40 km/t uten fjæring er bedre enn 50 med... Og det har selv jeg ikke noe svar på :)

Link to comment
Share on other sites

Guest shansen_1

Skjønner egentlig ikkje kva som er så viktig med at ein traktor skal gå i 50 km. For meg er ein traktor ein traktor og da er 30 km meir enn nok. Kvifor må dei gå så inni helsike fort da?

Traktor er ikkje leiketøy, men ein arbeidsredskap for bonden så han kan dyrke jorda. Argumenta med lang køyring er berre tull. At nokon må køyre 5-10 km iblandt for å nå leigejord får ein finne seg i. Og at du køyrer i 30 kontra 50 betyr ikkje mange minuttane på såpass korte avstander.

 

Men slik som dette er blitt med moderne traktorer så er det et pengesluk for jordbruket. Det blir kjøpt traktorer som er mye større enn behovet, masse dippedutter med dertil kostbare reperasjoner når dette går i stykker, og det gjør det veldig ofte.

 

Nei, her er det mye leketøy for store gutter, og veldig lite som har med fornuft.

Link to comment
Share on other sites

Guest arton_1

Skill traktorlappen. Liten traktor inntil 100 hk med 16 års grense og maks 40 km. Totalvekt henger maks 6 tonn.

Stor traktor over 100 hk og 50 km. Her må det vere 21 års grense.

Dette for at de yngre først får endel års erfaring med mindre traktorer og maskiner.

 

I virkeligheten vil jo uannsett 16 åringen kunne kjøre en 200 hk traktor hjemme på åkerlandet.

 

men etter offentlig vei bør det vere klare grenser.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...