Gå til innhold

Godtebutikken


Gjest

Anbefalte innlegg

Berserk i godtebutikken... ja... temaet i siste leiar er ikkje noko ukjent tema.. spesielt for dei som synsar og meiner noko om landbruket... Det er få som forstår at ein brukar pengar på nye og store traktorar feks. Dyre er dei og.. sameleis med store og like tunge og dyre redskapar..

tidlegare dreiv kvar bonde omkring halvparten av arealet samanlikna med i dag. veret har vorte meir ustabilt - iallfall på vestlandet - og konsekvensen er meir effektivt utstyr til å få i hus avlinga. og dobbelt so stort areal som tidlegare krev meir effektivt utstyr. Tidsramma er den same, kanskje har vi ferre dagar no å få i hus avlinga på enn tidlegare. og da. pr. time er omtrent dobla.

dette er kanskje den viktigaste grunnen til den store maskininvesteringa.

Fjøsane er mykje som før... kanskje noko meir intensiv drift i fjøsane med auka yting og kortare tid med god plass.

Å invester i fjøset bør faktisk alle gjere..

men kvigor skjer det ikkje??

Jau - pga dårleg og usikker økonomi. ein ny fjøs eller eit påbygg blir avskreve på ca. 100 til 150 år... dvs. nokre generasjonar... maskiner blir avskrev i løpet av 10 til 15 år.

maskiner er salgsvare om ein skulle legge ned drifta. fjøset er det ikkje.

rammevilkåra i dag er for dårlege til å investere i fjøs. Ein er heilt avhengig av store politiske inntekter. Klimaet slik sett politisk er variabelt og usikkert. Nokre parti meiner det godt, men når det kjem til stykkjet skjer det veldig lite... andre parti ynskjer faktisk ei nermast nedlegging av landbruket , og skulle dei få makta og gjennomføre politikken sin, sit ein der med eit dyrt fjøs som ein ikkje klarar å betale... eller ha ei leveleg inntekt av.

 

Vi har ikkje landbrukspolitikk i dag... alt flyt..

DDriftsinntekten er i dag ikkje store nok til å fornye seg med. tilskotsordningane til utbyggjing er for låge til at store og nye bygg kan forsvarast.

 

Trass i dette er det ein del nøgde bønder rundt omkring. ofte har desse billeg arbeidskraft i kårkall eller "polakk".

Dei fleste som ikkje har hverken kårkall eller polakk slit..

Det er eit tankekors at landbrukspolitikken er tufta på nemde rammevilkår.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Berserk i godtebutikken... ja... temaet i siste leiar er ikkje noko ukjent tema.. spesielt for dei som synsar og meiner noko om landbruket... Det er få som forstår at ein brukar pengar på nye og store traktorar feks. Dyre er dei og.. sameleis med store og like tunge og dyre redskapar..

tidlegare dreiv kvar bonde omkring halvparten av arealet samanlikna med i dag. veret har vorte meir ustabilt - iallfall på vestlandet - og konsekvensen er meir effektivt utstyr til å få i hus avlinga. og dobbelt so stort areal som tidlegare krev meir effektivt utstyr. Tidsramma er den same, kanskje har vi ferre dagar no å få i hus avlinga på enn tidlegare. og da. pr. time er omtrent dobla.

dette er kanskje den viktigaste grunnen til den store maskininvesteringa.

Fjøsane er mykje som før... kanskje noko meir intensiv drift i fjøsane med auka yting og kortare tid med god plass.

Å invester i fjøset bør faktisk alle gjere..

men kvigor skjer det ikkje??

Jau - pga dårleg og usikker økonomi. ein ny fjøs eller eit påbygg blir avskreve på ca. 100 til 150 år... dvs. nokre generasjonar... maskiner blir avskrev i løpet av 10 til 15 år.

maskiner er salgsvare om ein skulle legge ned drifta. fjøset er det ikkje.

rammevilkåra i dag er for dårlege til å investere i fjøs. Ein er heilt avhengig av store politiske inntekter. Klimaet slik sett politisk er variabelt og usikkert. Nokre parti meiner det godt, men når det kjem til stykkjet skjer det veldig lite... andre parti ynskjer faktisk ei nermast nedlegging av landbruket , og skulle dei få makta og gjennomføre politikken sin, sit ein der med eit dyrt fjøs som ein ikkje klarar å betale... eller ha ei leveleg inntekt av.

 

Vi har ikkje landbrukspolitikk i dag... alt flyt..

DDriftsinntekten er i dag ikkje store nok til å fornye seg med. tilskotsordningane til utbyggjing er for låge til at store og nye bygg kan forsvarast.

 

Trass i dette er det ein del nøgde bønder rundt omkring. ofte har desse billeg arbeidskraft i kårkall eller \&quot\;polakk\&quot\;.

Dei fleste som ikkje har hverken kårkall eller polakk slit..

Det er eit tankekors at landbrukspolitikken er tufta på nemde rammevilkår.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Bache_G_1
problemet er jo at prisen pr. kg kjøtt eller liter melk er altfor lav. men i den andre enden klager forbrukerne på at maten er dyr, og legger skylda på bøndene for det mens Rimi-Hagen, Rema-Reitan og co bader i gryn, uten at noen vurderer en aldri så liten boikott av deres butikker.(nå har jo riktignok Rimi-Hagen solgt sin eierpost i Rimi).
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Konrad, helt enig med deg! Kilo/literprisen til produsent er altfor lav, det er de neste ledd (slakteri, meieri, kjøpmenner, osv.) som tar fortjenesten!
Lenke til kommentar
Del på andre sider

må vel først si at ingen venter at fjøset skal vare 100 til 150 år. 30 til 40 er mere realistisk. er nok mange bønder som kjenner seg truffet når det er snakk om å overinvestere i store luksuriøse traktorer, og ikke bruke penger på fjøsen. har selv prioritert fjøs, pga at det er hovedsakelig der jeg henter inntekten fra, og at jeg bruker mye mere tid i fjøset enn i traktoren. synes dette er et tema som burde ha vært mere diskutert innen næringen vår. overinvistering i \&quot\;lekebutikken\&quot\; gjør at man har dårlig inntekt!
Lenke til kommentar
Del på andre sider

fatter ikke at ikke flere bønder leiger inn maskinarbeidet.her i distriktet er det så stor konkuranse blant maskinstasionene at dei møter opp når bonden forlanger detog til en meget rimelig penge.det må da vere mye rimeligere det enn å ha en svær traktor til en million + redskap som står i stil til traktoren,som du bare bruker noen få hundre timer i året.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

det ligger vel i tiden at stadig mer av maskinarbeidet blir outsourca, eneste forretningsmessig fornuftige i mine øyne, prisen du betaler for maskin og fører per time/ball/dekar er nok for de fleste vesentlig rimeligere enn avskrivningen ville vært.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

×
×
  • Opprett ny...