Jump to content

Overtok gården, men har ikke betalt


Guest

Recommended Posts

Hei. Min onkel overtok gården til farmor og farfar for flere år siden, jeg var på den tiden mindreårig og min far (eldste sønn) var død.

Farmor har hele tiden sittet i uskiftet bo, og jeg vett at salg av gard er mellom kjøper og selger, og ikke arvinger. MEN siden onkel ikke har vært villig til hverken innvistere eller lære av andre, har gården nå blitt fratatt alle dyrene, og det vil være umulig for han med bygningene som står, å få kunne drive med noe. Blandt annet av dette har farmor nå bestemt seg for å gi litt mer opplysninger om salget, noe som har vært ett ikke tema i alle år, ho har nevnt at onkel skulle kjøpe gården for x-kr, men at han aldri har betalt henne pengene.

 

Onkel på sin side har tanker om å legge gården ut for salg, derfor dette spørsmålet, kan jeg NÅ velge å ta den på odel hvis den skulle komme for salg? Er gården overhode solgt hvis den ikke er betalt?

 

Håper på hjelp før det er for sent

Link to comment
Share on other sites

Hei. Min onkel overtok gården til farmor og farfar for flere år siden, jeg var på den tiden mindreårig og min far (eldste sønn) var død.

Farmor har hele tiden sittet i uskiftet bo, og jeg vett at salg av gard er mellom kjøper og selger, og ikke arvinger. MEN siden onkel ikke har vært villig til hverken innvistere eller lære av andre, har gården nå blitt fratatt alle dyrene, og det vil være umulig for han med bygningene som står, å få kunne drive med noe. Blandt annet av dette har farmor nå bestemt seg for å gi litt mer opplysninger om salget, noe som har vært ett ikke tema i alle år, ho har nevnt at onkel skulle kjøpe gården for x-kr, men at han aldri har betalt henne pengene.

 

Onkel på sin side har tanker om å legge gården ut for salg, derfor dette spørsmålet, kan jeg NÅ velge å ta den på odel hvis den skulle komme for salg? Er gården overhode solgt hvis den ikke er betalt?

 

Håper på hjelp før det er for sent

Link to comment
Share on other sites

Snakket med en advokat jeg kjenner som har odel som spesialfelt. Hun sier du har odel, hvis gården skal selges, og at gården er å anse som solgt hvis gården er hjemlet over på din onkel selv om den ikke er betalt. Din bestemor har et krav på din onkel.
Link to comment
Share on other sites

Guest O._Hope_1

Enig med Jensb her.

Du bør først finne ut kven sitt navn skøyta for garden står på. Er skøyta tinglyst i onkelen din sitt navn for fleire år sidan, kan du ikkje gjere så mykje, før han ev. bestem seg for å selge, då har du best odel. Om garden fortsatt står på bestemor, kan du kjøpe frå ho uten at onkelen din kan gjere så mykje, bortsett frå muligens å kreve kår. Dette fordi han har hatt yrket sitt på garden, og du vil nok ikkje tene noko særlig på å drive han vekke frå garden.

Skøytet kan du feks. få hos landbrukssjefen i kommunen din.

Sidan far din var eldst, har han og hans slektslinje bedre odel enn nr 2. Du skal ha ganske gode kort på hånda, om du bestem deg for å overta.

Link to comment
Share on other sites

Trist sak. Det kan være et forhold som kan gjøre det enda et hakk verre. Dersom gården ikke er tinglyst på din onkel er saken grei: din farmor kan selge til den hun vil, men du har sterkest odel. Men dersom den er tinglyst på din onkel kommer et spørsmål til: har din onkel yngre søsken? I så fall går de og deres barn foran deg. Dette fordi din far (og derved du) tapte deres odelsrett da en yngre bror fikk kjøpt gården. Da går de som ikke har tapt noen odelsrett, altså din onkels yngre søsken og deres barn foran deg. Derved ser det ut til at det Hope skrev kun er rett dersom din onkel ikke har yngre søsken. Dessverre.
Link to comment
Share on other sites

Til Latussa

 

Hvis du verkelig vil overta gården vil eg råde deg til snarest

og kontakte en advokat som KAN odelsloven skikkelig.

Jo fortere jo bedre.

Link to comment
Share on other sites

gil: rimelig sikker, ja. Har du først latt odelen gå fra deg, får du den ikke tilbake før de andre i den prioriterte gruppa (søsken med livsarvinger) eventuelt ikke bruker sin rett. I dette tilfellet skulle jeg ønske jeg tok feil (men da hadde jo ikke jeg selv fått kjøpt gård...........)
Link to comment
Share on other sites

Denne saken har hvist ingen ende:(

 

Har vært i knontakt med advokat, som forklarte det noenlunde slik: Selger kan selge til hvilken kjøper han/henne vil, for hvilket bredrag han/henne vil. Odel er ikke noe mer en at en kan kreve at salget skal/skulle gått til \&quot\;den som vil ta den med hjelp av odel\&quot\;. Salgsummen om den er betalt eller ikke, er på en måte ikke viktig, når en tenker på salget, det som er viktig er sjøtet. Salgssummen vil bli viktig ved farmors arv. Og dette betaler en altså 1600 kr for. Men men.

 

Det viste seg at Onkel overtok gården 2 år før vi trodde, og at sjøtet er hans. Farmor som enda bor på gården har en avtale om å betaler 25.000 i året for mat osv. Nå viser det seg at hele hennes formue er borte, og at den eneste som har fullmakt til hennes konto de siste årene er,,,,,,,,,nettopp Onkel.

 

PS: Onkel er ungstemann av søskenflokken, har flere eldre, også gjenlevende søsken. De har ikke (på papir) gitt fra seg gården, men siden de ikke har krevd gården på odel, har de muligens gitt den fra seg på den måten?

 

PS2: Advokaten nevnte heller at det er stor mulighet for at onkel kan stilles ansvarlig for missbruk/fraude/tyveri av farmors formue, og krav om tilbakebetaling av både den og kjøpesummen av gården. MEN for å si det slik, frem til nå har jeg ett OK forhold til onkel, så det blir ihvertfall ikke jeg som tar den saken på meg.

 

Jeg griper heller muligheten HVIS han legger gården ut for salg. (hvis mulighetene er der da)

Link to comment
Share on other sites

Om skjøtet er tinglyst for to år siden, så er det ikke anledning til å reise odelsløsningssak mot din onkel nå, nei. Din onkels eldre søsken, og deres barn (det vil jo si deg), har imidlertid fortsatt* odelsretten i behold (men nå med dårligere prioritet enn din onkel og hans barn, ref. odelsloven §43) og kan derfor gjøre odelsretten gjeldende neste gang eiendommen skifter eier, men altså ikke overfor din onkels evt. barn.

 

*) Forutsatt at de (og du) ikke har fraskrevet seg odelsretten etter odelslovens 26)

 

Eneste mulighet for at han kan selge gården ut av slekta uten at du kan kreve odelsløsning er om du har fraskrevet deg retten etter 41 andre ledd, og §43)

 

Odelsloven:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19740628-058.html&amp\;dep=alle&amp\;titt=odel&amp\;

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...