Jump to content

Fellesfjøs eller enkelt gardsbruk?


Guest

Recommended Posts

Overskrifta taler vel eigentleg for seg sjølv. Vil gjerne ha di meining om ka du synes lønner seg og kva som er klokest å velje.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Overskrifta taler vel eigentleg for seg sjølv. Vil gjerne ha di meining om ka du synes lønner seg og kva som er klokest å velje.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Problemet med mange fellesfjøs er vel at det er ofte en bruker som blir gående der alene med nesten hele ansvaret. Det er ofte rett og slett ikke økonomi til at flere deltagere i et slikt prosjekt kan være gardbrukere på fulltid.Det er jo helt feil at tilskuddet skal bli så redusert som det gjør i et samdriftsfjøs i forhold til enkeltbruk. Det er jo staten som sitter igjen med rasjonaliseringsgjevinsten av at bøndene blir mer effektive.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hysteriet rundt fellesfjøs som det einaste riktige for eit vidare bondeliv er eg mildt sagt oppgitt og forundra over. Det er klart at nye fjøs

må opp i ein viss størrelse for å kunne forsvare kostnaden,MEN det er faktisk mange fjøs rundt om som går ann å bygge om/ut utan å verta ruinert!

Og vi ser mange flotte fellesfjøs rundt om som slit veldig med økonomien og kansje ein einsleg går igjen og skal forsvare det heile...

Eg meiner vi må få ein meire nyansert diskusjon

kring framtidens drifts-størrelser og bygg.Det må gis rom for at den enkelte kan gå for den driftsform vedkommende har tru for,- ned til ein viss drifts-størrelse (25-30 årskyr ?)

Er heilt enig med Bondelaget at det fortsatt må vera rom for familielandbruket. Dei som trur at dei må inn i fellesfjøs for å vera konkurransedyktig i framtida, lurer seg sjølv\;

Konkurranse med kven? Danskar og hollendere ?

Det er kun så lenge det norske stortingsfleirtall

ynskjer eit norsk landbruk som idag, vi er liv laga !

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Anonym

Jeg er stort sett enig med olav. Å bygge fellesfjøs og tro at man er sikret for framtida, er å lure seg selv. Stordriftsfordelene er ikke så enorme. I tillegg kommer stordriftsULEMPENE, men disse hører vi sjeldent noe til. F.eks administrering, lengre transport. Selv om noen her på berget går sammen og bygger \&quot\;storfjøs\&quot\; til 100-120 kyr, er dette langt fra sammenlignbart med utlandet. Vi vil ALDRI kunne klare å konkurere direkte på pris.

Bruksstørrelse her til lands er nok nødt til å variere litt pga forskjellige driftsforhold o.l., men med 20-30 kyr (150-200 000 l kvote)burde det være nok inntekt for en person, det er i alle fall nok arbeid for denne. De fleste har som regel litt i tillegg, eks ved, tømmer, jaktutleie, korn, leiekjøring e.l. Men som Olav sier, vi er avhengig av politisk vilje fr et fornuftig, bærekraftig norsk landbruk!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...