Jump to content

Krav til landbrukstakst ved salg av gårdsbruk?


Guest

Recommended Posts

Hei,

vi vurderer å kjøpe et gårdsbruk på indre østlandet som vi vet at kommer for salg i løpet av de neste 12 månedene.

 

Gården er på 240 dekar, med blanding mellom dyrka jord og skogsbruk. Jorda er i dag utleid, og har vært det de siste 40 åra.

Gården har bo-/og driveplikt.

 

Må det foreligge en landbrukstakst som utgangspunkt for prisen, eller kan han selge fritt til høystbydende på det åpne markedet?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Eier kan fritt sette pris og selge til høyst bydende ja. Så om noen skal ha golfbane og byr 10 mill kan de få kjøpe..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei

Etter mitt hue skal en eiendom som er bebygd, er over 100 dekar og har mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflate dyrka inn under lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom. Da mener jeg det blir landbruks takst på eiendommen du skriver om. Det er ikke nødvendigvis behov for en fagmessig utført takst om du har litt peiling på hva kommunen setter for noen priser på dyrkajord og skog. Men d e nok mest ryddig både for kjøper og selger å få en ordentlig takst.

Gå inn på lovdata.no og søk på konsesjonsloven så kan du lese deg opp på d emnet. Diverse smutthull du kanskje kjem innunder for alt det jeg vet...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Takk for godt og utfyllende svar, Håvard bondeh. Gården det er snakk om har 62 dekar fulldyrka jord og 165 dekar skog, resten er innmarksbeite.

 

Jeg får sjekke litt nærmere opp hva lovdata sier om emnet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Konsesjon: ja

Landbrukstakst: nei.

 

Gården kan takseres av &quot\;hvemsomhelst&quot\;. Gjerne en megler som stort sett gjetter hva gården kan være verdt, eller for den saks skyld en sivilagronom/jurist med verditakstering som fagfelt. Håvard: hvor har du det fra at et konsesjonspliktig bruk skal takseres etter landbrukstakst ??

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Landbrukstakst eller kall det hva du vil. Poenget er at så lenge gården går inn under bestemmelser om konsesjon, så skal kommunen vurdere salgsprisen ut ifra om prisen er &quot\;forsvarlig&quot\; med tanke på landbruksdrift. Om det da ikke foreligger noen takst vil gjerne fagfolk på området i kommunen sette en &quot\;landbrukstakst&quot\;, og sammenlikne salgs sum ut ifra den. Om da kjøper og selger er enig i en pris, som kansje kan være litt høy, vil det være lurt å ha en takst ifra fagfolk som &quot\;forsvarer&quot\; prisen som er satt........
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest Liv Rygg

Trenger takst på småbruk som skal deles på tre arvinger. 

Landbruk etaten anbefaler at kun en arver og skriver klausul med de to andre. 

Trenger man landbrukstakst ?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...