Jump to content

moms,, statbudsjettet


Guest

Recommended Posts

Leste denne setningen i budsjettet, vis denne ikke blir endret vil dette gir en del forandringer i driften min, salgs grunnlaget i et sau bruket er ganske så begrenset. Noen syns punkter.??

 

 

•Grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret økes fra 50 000 til 150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Driver ikke med sau, men får samme problem som deg.

Blir vel bara og avvikle firmaet og drive svart, eller noen med bedre ideer??

Det rareste med dette er den korte fristen(det blir jo nesten 1 jan, 2015 før dette er ferdigforhandlet) og den tilbakevirkende kraften med dette.

Har ikke vært over 150,000kr noen av de siste årene(men rett under), så løpet er vel allerede kjørt.

Då får man vel ikke igjen noe moms for 2014, og har de tenkt og kreve tilbake moms for tidligere år også??

Då behøver man vel ikke levere noe momsregnskap for 2014 om dette blir en realitet, da en aut,. blir slettet fra 1.jan. 2015??

 

Finns dessverre ingenting som overasker meg mer med disse folka.

Link to comment
Share on other sites

Ut fra det jeg kan finne ut må man over 150 000kr for at man skal få komme i registret ja.

Funnet ett par linker her:

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-mva-plikt/Hva-gjor-jeg-for-a-bli-registrert-for-mva/

 

 

Paragraf 2-3 punkt 2 kan være av interesse her inne

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58#§2-1

Link to comment
Share on other sites

Jeg er rett under 150tusen kravet i år, og har hatt en del inv på gården i hogst utstyr. Betyr det at jeg ikke får tilbake mva for i år?
Link to comment
Share on other sites

Og her reiser statsråden rundt og sier at regjeringa vil ha både store og små bruk... Ikke at jeg trodde på dem i utgangspunktet, dette viser bare at våre bange anelser var berettiget. Det er jo ikke bare bønder dette går utover, mange små bedrifter går i samme sekken. Regjeringa hevder at den vil legge til rette for næringsutvikling, men det viser seg jo, som ventet, at det er de store aktørene som skal få mest. Denne justeringa begrunnes med at såpass små bedrifter ikke ønsker alt byråkratiet med mva-regnskap. Tar heller det arbeidet enn å tape flerfoldige tusen korner i året.
Link to comment
Share on other sites

Regjeringa utfordrer kreativiteten : Om jeg gjør tjenester for naboen,og den tilsvarende for meg,så fakturerer vi det,... og vips,så er vi over grensa
Link to comment
Share on other sites

Det er en lang mer alvorlig endring enn hva det presenteres som.

 

For næringsdrivende med salgsinntekter under kr 150 000 innebærer denne endringen i realiteten at det innføres en skatt på investeringene med 25 %. Og denne skatten treffer, hvor mange er det? 45 % av landets produsenter av småfekjøtt?

Link to comment
Share on other sites

Atle Hovden: Nei, produksjonstilskudd og mulighet til å søke SMIL-midler har pr i dag ingenting med momsregisteret å gjøre. Det er riktignok en omsetningsgrense (spørsmål på søknadsskjemaet) på 30.000 for å være berettiget tilskudd, men det er _ikke_ samme grense som momsgrensa. Det _var_ derimot slik for noen år siden\; før momsgrensa ble hevet fra 30.000 til 50.000.

 

(Når det er sagt, så betyr IKKE det at jeg forsvarer den foreslåtte endringa.)

Link to comment
Share on other sites

Kravet for å kunne søke produksjonstilskudd, er at man har organisasjonsnummer,samt driver jordbruksproduksjon.Det er ikke knyttet tilomsetning,mva eller annet - kun bunnfradrag
Link to comment
Share on other sites

Jo, det er et krav til omsetning, om det ikke er blitt fjernet helt nylig. (det har i alle fall blitt senket fra 30.000 til 20.000 for ikke lenge siden.) Se side 8 her:

 

http://issuu.com/millimeterpress/docs/veiledningshefte_2013_highres

 

2.1.2: Foretaket må omsette for minimum 20.000 kroner _eller_ (min understreking) være MVA-registrert.&quot\;

Link to comment
Share on other sites

Fjerning av omsetningskravet var en av &quot\;forenklingene&quot\; staten gjennomførte i årets jordbruksforhandling.Dvs at fra neste søknadsomgang vil det ikke være et slikt krav
Link to comment
Share on other sites

Glemte det mest opplagte i min undring rundt dette med å kommer over 150ktr grensen, når en ligger nær under dette.

Blir selvsagt og selge noe &quot\; rask&quot\; som en har liggendes, for ca 20tkr og vips så er man over 150tkr.

Fungerer i ihvertfall første året, så en får &quot\;handlet ferdig&quot\; de største investeringene før en evt, blir kastet ut av mva registerert.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Dette er ikkje noko problem.

Eg kjøper din traktor, og du kjøper min.

Salgssummen tilpassar me slik at 150k-grensa nåes.

Dette gjentar me neste år.

Heilt lovleg.

Link to comment
Share on other sites

Må innrømme at jeg også trodde det er som du skriver xeobib.

Kan ikke redaksjonen til dette bladet/nettstedet få en uttalelse frå noen i et departement/regjering om hva som egentlig er riktig i denne saken??

Dette vil jo berøre mange, og om det er mulig med noen &quot\;triks&quot\; i 2014 så bør dette komme frem så fort som mulig.

Link to comment
Share on other sites

Det er rett at det legg opp til tilbakevirkande for 2012 og 2013.

No er me inne i 2014, og moglegheitene er fortsatt åpne.

Hvis omsetningen i år er over 150k, er saken grei.

Det blir nok mange redskaper og traktorar som på papiret bytter eigar i åra framover.

Dette er ikkje forbudt, og mva-registreringa blir godkjent.

 

Link to comment
Share on other sites

Det betyr ,at har du hatt avgiftspliktig omsetning ett av de årene,står du registrert i de neste to årene,før du eventuelt blir slettet.

For det andre,vet ikke myndighetene hva en har av omsetning før avgiftsoppgaven er levert.Det er lenge etter 1/1.

Hele forslaget bærer preg av dårlig forarbeid .Finansministeren later til å tro,at alle næringsdrivende ser frem til å slippe avgiftsåket,jubler og søker om å bli slettet.Negative konsekvenser later ikke til å ha blitt ofret en tanke.Når de samtidig starter å utrede fritak av pliktgen til å levere næringsoppgave,så burde de hatt is i magen til det spørsmålet var avklart.

Link to comment
Share on other sites

Klarer ikkje 150 000 på salg av kjøtt. er det noen som veit hvor mye du kan tene på ett gardsbruk utenom gardsdrifta? Har gravemaskinfirma no, men det er jo ett eget foretak. kan eventuellt legge dette inn igardsdrifta. har ca 300 000 inn på dette i året.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Du kan ha alt på et enkeltmannsforetak. Dette kan inneholde gårdsbruk, blomsterdekoratør med instruktør i yoga i bunn. Det er ikkje lov og ha meir en et enkeltmanns og dette kan inneholde fleire næringskoder. Det at grensa blir auka fører og til fleire muligheter. Ved salg av høy, +25% mange som kjøper til hest er ikke mva. Slakt ta heim ferdig skåret og selge selv. Og vill ein ha mva reg er det som andre har nevnt tidligere berre til å selge og kjøpe varer tjenester av kverandre.
Link to comment
Share on other sites

Grensen blir for høy. Det blir konkurransefordel/ulempe i begge ender.

 

For de som selger varer/tjenester til privatpersoner (der moms blir kostand), kan forslaget som nevnt være en fordel. Da kan man tilby sine produkter 25 % rimeligere enn naboen som driver større. Dersom forlaget går gjennom kan det kanskje være en fordel å skille ut slike produksjoner i egne selskap.

 

For de som selger varer/tjenester til andre næringsdrivende (der momsen blir fradragsført) er forslaget en stor ulempe. Man kan ikke ta høyere pris ut, men alle investeringene blir 25 % dyrere.

 

Ikke for å være kjip, men for de som lurer: Naboer kan selvfølgelig sørge for å fakturere så mye som mulig (beløpsfeste all hjelp osv.), men å fakturere salg av traktor og redskaper som ikke er reelle (dvs. redskapene skifter faktisk ikke eier) vil ikke skattemyndighetene akseptere. De vil nok ikke oppdage det, men det er et annet spørsmål.

Link to comment
Share on other sites

Ser ikke helt problemet... Hvor mange aktive enkeltmannsforetak greier ikke 150.000 i omsetning? Og hvis man ikke greier det så lurer jeg på om hensikten med omsetningen/ foretaket er å drive hobby og ikke næring... Hobbyen min får jeg ikke utgiftsført og det er helt greit!
Link to comment
Share on other sites

Ja må si meg litt enig i forrige innlegg:

Hvis en ikke har 150 i omsetning, da lever man ikke av bedriften og endringene kan ikke være veldig alvorlige. Tror vi må innse at tiden med lønnsomme hobbybruk er over. Hvorvidt en ønsker å drive smått pga interesser eller følelser er en annen sak.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...