Jump to content

Landbruksforetak som AS


Guest

Recommended Posts

Er det noen her som har erfaring med å ha et landbruksforetak som AS? Jeg skal drive litt smått med produksjon av fòr og utleie av stallplasser, samt mulig utvidelse etterhvert.

 

Ønsker å ha dette separat fra privatøkonomien og være ansatt. Er det noen som har erfaring med dette i forhold til arealtilskudd osv?

Link to comment
Share on other sites

Her kan du gjøre flere ting.

Det som er viktig å huske er at du kan max omsette for 30000 utenfor landbruksrelatert virksomhet.

Utleie til privat personer (stallplassene) er ikke mva pliktig og du mister mva refusjon på investert kapital.

Jeg ville startet som selvstendig i landbruket og et AS som leier ut stallplasser.

Da kan du være ansatt i Aksjeselskapet og drive med lanbruk i tillegg.

Om du da leier ut låven fra landbruksforetaket til aksjeselskapet, har du krav på moms refusjon på investeringer(stallbokser etc)gjennom landbruksforetaket da du leier ut til et AS.

Om det å leie ut låven går under landbruksvirksomhet er jeg usikker på.

Men det vet regnskapsførern og du justerer bare leia.

I tillegg selger du foret fra landbruksforetaket til AS'et, du justerer omsettnings i lanbruksforetaket i forhold til jordbruksfradraget, slik at du går i 0.

AS leier da ut stallplasser med for til private, her kan du også selge heste utstyr eller utføre entrepenør tjenester etc.Da kan du bruke AS til lønn, da har du lønnsmottsker rettigheter(sykdom etc) overskudd i landbruksforetaket(tilsvarende landbruksfradraget) bruker du til å betale for hus og heim. Restn på landbruksforetaket brukes til investeringer i hus og utstyr.

Dette er basert på hva jeg har lært og må dobbelsjekkes med regnskapsfører.

Husk at regnskapsførern er på ditt lag, mange som glemmer det....

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...
Hei! Vi er 3 bønder,i nær slekt. Driver i dag ett omfattende driftsammarbeid,på tross av noe ulike produksjoner. Vi vurderer å slå alt sammen i ett driftsfirma. Noen som har erfaring med dette? Hva slags selskapsform? Hvor skal vi søke råd? (Lokal regnskapsfører er uegnet)
Link to comment
Share on other sites

Husk at:

et as ikke kan eie en landbruks eiendom.

 

Du får ikke produksjons tillskudd som as

 

Dere får ikke fult tilskudd om sammarbeidet blir sammdrift.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Det er ikke noe &quot\;problem&quot\; å omsette for over 30.000 utenom, men du må føre opp inntektene fra konsulentjobben som en egen virksomhet på næringsoppgaven, sånn at den ikke blir med i grunnlaget for jordbruksfradraget.

 

http://www.skatteetaten.no/nn/Skjema/Naringsoppgave-1-for-naringsdrivande-med-avgrensa-rekneskapsplikt/

 

På side 2 og 3 er inntektene fra alle forskjellige virksomheter i foretaket blandet sammen, men øverst på side 4 er det tre linjer for inntil tre forskjellige næringer -her skal inntekten (netto, etter fradrag for de utgiftene som hører til den virksomheten) for annen, ikke landbruksrelatert virksomhet splittes ut på egen linje.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...