Jump to content

Administrasjon når bonden er blitt syk.


Guest

Recommended Posts

Hei

Lurte på tips og råd ang drift av bruket. Det er 7 melkekyr + mange ungdyr. For 5 år siden ble bruket overført fra min far til min mor pga at han fikk delvis uførepernsjon og er 66. Det medførte at han ikke kunne tjene penger fram til han fyller 67, neste år. Jeg er og i en situasjon der jeg ikke kan ha inntekt. Men har flere brødere som kan ha inntekt.

 

Det som har skjedd er at min mor fikk hjerneblødning og ligger i koma på sykehuset. Min far vil fortsette driften, iallefall inntil videre. Nå har det gått straks 16 dager, så da vil mor ha rett til sykepenger. I forbindelse med det har jeg endel spørsmål for å unngå regnskaps rot.

 

Når mor får sykepenger vil jeg tro hun ikke kan ta ut lønn. Gårdsbruket har flere kontoer,bl.a en landbrukskonto der penger kommer inn. Far's inntekt går og inn på den.

 

Så hvordan gjør vi dette? Hvis det blir trekk i sykepengene til mor eller trygd/pensjonen til far. Så vil det si at vi melker gratis. Det blir ikke mye vits i. Vi skal og sende inn noen kuer nå. Vil dette gå som inntekt, slik at det blir trekk i deres utbetalinger. Sånn at disse og gies bort gratis? Og er det lov for familiemedlemmer og hjepe til gratis uten å ta ut lønn slik at brukes kan drives, inntil/hvis mor blir frisk. Det er og en komplikasjon her med at ingen over 60 noensinne har kommet tilbake i arbeid etter en slik blødning som mor har hatt. Men om 1 år får far vanlig pensjon. Så hvis vi kan få til inntil da, så kan han ha inntekt i tillegg til pensjonen.

 

Jeg tenkte at en av brøderene kan fungere som avløser, og få en symbolsk sum for jobben. 100 kr dagen. Da er det iallefall noen som driver gården på papiret. Og hvis en ikke tar ut penger fra landbrukskontoen annet enn til å betale regninger. Så blir det kanskje ikke regnet som at en tar ut lønn. Og det blir ikke noen problemer i forhold til fars pensjon og mors sykepenger.

 

Hvorvidt det er lov å hjelpe til gratis. Som f,eks at far driver bruket uten å få lønn for det. F.eks at evt inntekt i forhold til utgifter forblir på landbrukskontoen inntil far kan ta over bruket igjen.

 

Takk for råd, og still gjerne spørsmål om detajler.

 

Mor begynner på sykepenger fra onsdag.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Gården/bedriften skatter iht overskudd/underskudd i løpet av året, og ikke etter hva som står på en konto over et gitt tidsrom. Altså: det er ikke relevant hvorvidt det tas penger ut fra kontoen eller ikke.

Ellers sier du ikke noe om hvorfor du ikke kan tjene penger.

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

Dette bør du snakke med regnskapskontoret dere bruker (for jeg antar at dere ikke fører gårdsregnskapet sjøl), evt. avløserlaget om det finnes et slikt i bygda, evt. landbrukskontoret i kommunen.

 

Det som vanligvis skjer når gårdbruker blir sykemeldt er at man går til avløserlaget (om de har ansvaret for sykdomsavløsning i kommunen) eller til den i kommunen som har ansvaret for den kommunale sykdomsavløseren og ordner med sykdomsavløser. Der får man hjelp til å fylle inn papirene hvor man søker om å få refundert utgiftene til sykdomsavløser (som oftest er høyere enn sykepengene bonden får), disse blir refundert av fylkesmannens landbruksavd. (obs. dette tar litt tid slik at man må forskuttere). Dette blir avregnet i forhold til sykepenger, se eks. under. Reglene her er litt kompliserte, men det kan de som driver med det alt om så det ordner seg.

 

Det er en viss makssats pr. dag for dette, såvidt jeg husker var det 1200-1300,- sist jeg var sjukmeldt med ku. Hvis bonden f.eks. får 500/dag fra NAV så blir resten dekket av denne ordningen (OBS! kan være avkortning med såpass få kyr som 7, det vet jeg ikke noe om).

 

Bondens sykepenger + refusjon til sykdomsavløsning fra fylket går således til å betale avløseren. Drifta av gården går og inntekter kommer forhåpentligvis inn, slik at disse inntektene kommer på bondens selvangivelse som vanlig. Man kan altså ha landbruksinntekt selv om man er sykemeldt, siden sykepengene og i praksis mer til går til å lønne avløser.

 

Du kan selvfølgelig hyre inn hvem du vil som avløser, også familie, men må vel være over 16 om jeg husker rett.

 

Sykepengene bonden får blir utregnet av NAV på grunnlag av landbruksinntekten på de siste 3 fremlagte ligninger, dvs. 2009-2011 pr dags dato. Man får sykepenger på landbruksinntekten, ikke på pensjonsgivende inntekt, dvs. at penger man har fått som lønn for diverse andre jobber (som f.eks. tillitsverv) teller ikke med i sykepengegrunnlaget. I motsetning til andre selvstendige næringsdrivende som bare får 66% av grunnlaget som sykepenger har gårdbrukere en kollektiv avtale som gir 100% sykepenger fra dag 17 (men kanskje litt lavere inntekt enn en selvst. næringsdrivende advokat....).

 

Men som sagt, sjekk med de som steller med sånt i din kommune, Landbrukskontoret vet det helt sikkert.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Riktig som Apple Farmer skriver, dagsatsen er inntil 1250,- pr. dag, 7 dager i uken. (Når det gjelder dagpenger fra NAV gjelder det 5 dager i uken, men dyrene skal stelles i helgene også.)

 

Satsen var i hvert fall 1250 pr. dag da vi tok ut barselpermisjon for to år siden, og barselpermisjon er på papiret likestilt med sykemelding.

 

Dvs. for vår del kunne vi ha lønnsutgifter (ikke til ektefelle) til ansatte, eller utgifter til avløserlaget i et år på 1250*365=456.250. Mva. hvis du bruker avløserlaget må forskutteres i tillegg, men blir jo refundert etterpå. Det gode med avløserlaget er at de forskutterer utgifter til sykelønninger, og får refusjonen tilbake fra fylket.

 

I vårt tilfelle kunne vi i tillegg benytte maks refusjon til ferie og fritid, men vi klarte ikke benytte begge delene fullt ut. Før fødselen i april brukte vi ferie og fritidsavløsning, og fram til april neste år brukte vi sykelønns/barselpermisjon. Så brukte vi ferie og fritidsavløsning videre etter at gutten var blitt et år.

 

Følg de gitte rådene, snakk med avløserlag, og kommune. I en situasjon som dette, er det mye enklere å la avløserlaget ta jobben med å ordne alle papirene. De tar jo som vanlig noen prosenter for å gjøre jobben, men det er verdt det spør du meg. Som sagt klarte ikke vi å benytte full refusjon, og med mindre dere ønsker å få de ekstra prosentene ut i lønn til den dere bruker som avløser, kan like gjerne avløserlaget få det for å gjøre jobben så slipper dere hele papirmølja.

 

Før fødselen hadde vi svigerfar som ansatt, men vi fant ut at påslaget til avløserlaget i tillegg til lønna hans kom totalt under 1250 i snitt. Og om noen dager var mer enn 1250 og noen under 1250, som var det tolsummen for den mnd. eller de to mnd. som måtte ha maks 1250 pr. dag.

 

Lykke til.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...