Jump to content

Egen kombipresse til 2000 baller i året???


Guest

Recommended Posts

Er i tenkeboksen ang. å kjøpe ny presse. Skal helst bare presse for meg selv, men har mulighet til leiepressing for å dekke litt kostnader. Har prøvd å regne litt på det å finner at jeg har ca 450-600 kr timen for jobben. (Traktor + fører). Er det forsvarlig med en slik investering etter deres mening?
Link to comment
Share on other sites

Guest County_1
Er i tenkeboksen ang. å kjøpe ny presse. Skal helst bare presse for meg selv, men har mulighet til leiepressing for å dekke litt kostnader. Har prøvd å regne litt på det å finner at jeg har ca 450-600 kr timen for jobben. (Traktor + fører). Er det forsvarlig med en slik investering etter deres mening?
Link to comment
Share on other sites

Guest NH6040_1
Regnestykket er vel tvilsomt, men i mitt tilfelle såsparer jeg pakker, traktor og en mann ved å kjøpe en rimelig brukt presse. Ikke mist kan jeg presse når jeg vil og sikre god kvalitet på foret.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Kjøpte meg kombipresse for ca 390000 i fjor. Presser til meg selv ca 800 til 1000 baller. Jeg mener bestemt at det er forsvarlig. Må tenke på at nå får jeg pressa til rett tid. Mener også at det er mere for i mine baller enn di leide ballen. Mere fortørking og mindre fart på traktor. Penger spart det også :-)
Link to comment
Share on other sites

Guest 6330_1

Jeg synes du skal handle deg en presse hvis økonomien tillater det. Det er motiverendes med egen presse, ivertfall hvis alt funker. Ikke gratis og leie pressing av 2000 baller heller...

Hvilket merke vurderer du?

Link to comment
Share on other sites

Guest Gaute_1

Jeg er med i et maskinlag og vi fikk hjelp av driftsplanlegger til å regne på kjøp av kombipresse. Vi måtte opp i ca 1800 ball før vi kunne forsvare ei presse kontra det å leie noen for hele jobben og bare sitte på verandaen å se på :-)

Siden vi ligger på 2500-3000 ble det investert i Orkel 1260 agronic superpresse:-)

Det å kunne presse når du og avlinga vil, betyr og en del.

Link to comment
Share on other sites

Guest County_1
Vil helst ha Mchale Fusion 2, vurderer nytt mot brukt. Litt vanskelig &amp\;Atilde\;&amp\;yen\; si hva som &amp\;quot\;l&amp\;Atilde\;&amp\;cedil\;nner seg&amp\;quot\;. Jeg har kj&amp\;Atilde\;&amp\;cedil\;rt mye presse f&amp\;Atilde\;&amp\;cedil\;r, s&amp\;Atilde\;&amp\;yen\; jeg vil helst gj&amp\;Atilde\;&amp\;cedil\;re jobben selv, m&amp\;Atilde\;&amp\;yen\; vel snart bestemme meg.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...