Du er her

Repratørs bilde
Repratør
Logget av
Innmeldt: 22.12.2017
Rett pris

Eg driv med reprasjonstjenester. På landbruk og anleggmaskiner.

har eigen bil med verktøy og det meste av verktøy med meg. 
Har til no sidan 2018 tatt ein timepris på 465,- +mva.

Føler det er på tide å justere opp men kor mykje er rett?

Dette er ei binæring til gardsdrifta og vert ikkje prioritert iforhold til den.

Veit prisane til merkeverksteder er langt over, men eg tar ikkje på meg jobber som krev datautstyr. 
Tilgongen på arbeid ser ut til  å økejamt og trutt