Du er her

Mollerstrans bilde
Mollerstran
Logget av
Innmeldt: 11.04.2019
Overgrodd åker

Trenger et par tips, har overtatt en åker som har ligget brakk i 5 år som nå består av et tynt lag gress over hele. Skal dyrke grønnsaker her men er usikker på om jeg bør bruke noe middel for å drepe all gressveksten eller om det holder og pløye og harve jorda. Skal drive økologisk, 

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Hvis...

Hvis du skal drive økologisk er det vel ingen middel som er tilgjengelige.

Sannsynligvis vil det være ganske mye torv i jorda, om du bare snur denne nå uten at det er brakket eller den får ligge snudd over en vinter vil det være vanskelig å bearbeide jorda uten å få opp mye av torva. Dersom du brakker med f.eks roundup og lar det ligge en stund, vil det bli bedre - og du vil slippe mye ugrasbekjempelse. 

 

 

Mollerstrans bilde
Mollerstran
Logget av
Innmeldt: 11.04.2019
Prøver å legge med et bilde

Prøver å legge med et bilde vet ikke helt om jorda er brakket, men er ingen ugrass kun gress over det hele. Prøvde å pløye opp en liten bit idag og under gresslaget er det fin jord, bare usikker på om gresset vil "overta" når jeg planter grønnsaker uten noe mer middel :)

 

HansA_1s bilde
HansA_1
Logget av
Innmeldt: 07.03.2013
Kveke

Utfordringen er om det som ser ut som grønt gress, egentlig er kveke...
Da får du litt å stri med i økologisk grønnsaksdyrking.

Andyrzs bilde
Andyrz
Logget av
Innmeldt: 12.05.2016
Hei, torv i

Hei, torv i grønsaksproduksjon kan være utfordrende, med tanke på at ugras og at løs jord er fordelaktig.

Har det vært gras dekke tidligere kan det lønne seg og ha en annen vekst, 1-2år før grønsaker, ofte er det korn som blir brukt, men du kan gjerne bruke raigras pga den vokser fort og tett og vil gjøre det vanskelig for ugras å vokse. Pløy opp, kalke osv... Og så inn eventuelt raigras, høst dette og selg det, eller allier deg med lokal bonde som kanskje har bruk for fôr og kan kjøpe dette på rot, da får du kanskje litt husdyrgjødsel på iløpet av sesongen :) Pløy opp til høsten og  grønsaker neste år, ett lite tips  men du trenger kanskje arealet i år?

Da kan du eventuelt pløye så dypt du får til(og fint). Blir det mye torv er det fordelaktig å kjøre horisontalfres over for å knuse noe torv.  Men kalkstand i jorda må du passe på, viktig med kalk viss du skal unngå ugras. Lykke til:)