Du er her

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
Ugressoversikt

Finnes det noen oversikt over de vanligste ugresstypene vi opplever å ha på vår dyrka jord og info rundt bekjempelse av dette? Har somn sagt overtatt en gård og ser at det både er høymole og tuster jeg gjerne skulle blitt kvitt:)

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
Ugressoversikt

Finnes det noen oversikt over de vanligste ugresstypene vi opplever å ha på vår dyrka jord og info rundt bekjempelse av dette? Har somn sagt overtatt en gård og ser at det både er høymole og tuster jeg gjerne skulle blitt kvitt:)

Olas bilde
Ola
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Ugressoversikt

http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2012/

Litt reklame der, men det går vel bra..:)

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
Re: Ugressoversikt

Takker. Mye interessant lesing, men tenkte mer i retning av bilder og informasjon rundt de forskjellige type ugressene og hvordan en bekjemper slikt både med og uten gift.

Blåtass_1s bilde
Blåtass_1
Logget av
Innmeldt: 05.04.2011
Re: Ugressoversikt

Denne her fikk vi i posten ? kan sikkert være kjekk. Link til PDF i bunnen av omtalen.

http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=36389&amp\;amid=3278973

rhihld_1s bilde
rhihld_1
Logget av
Innmeldt: 14.02.2009
Re: Ugressoversikt

VIPS- Ugras har det meste du spør etter
http://vips.ipmdss.dk/cp/menu/menu.asp?subjectid=1&amp\;id=vips

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
Re: Ugressoversikt

Blåtass: Takk. Var nøyaktig det jeg var ute etter. Noen som har erfaring på beste måte å bli kvitt lyssiv/knappsiv? Snu jorda?

Glytzhkof_1s bilde
Glytzhkof_1
Logget av
Innmeldt: 26.02.2011
Re: Ugressoversikt

Har ein ugrasoversikt i PDF-format som eg ikkje finn på nettet lenger. Kan sende den til deg på epost hvis du vil. Her er informasjonen om Lyssiv / Vekjegras:

Mekaniske tiltak
Har lys/knappsiv først teke overhand, er det vanskeleg å bekjempe mekanisk, men slått/beiting må styrast for å unngå frøsetting.

Kjemiske tiltak
Sprøytetidspunkt når plantene er i god vekst, gjerne i mai/juni/juli. Gode sprøyte-resultat er også oppnådde tidlegare og seinare. I etablert eng og beite har ***MCPA, **Mekoprop og Roundup god verknad. Det er ein fordel å bruke klebemiddel. Ofte er det naudsynt å ta opp behandlinga året etter. Kjemiske middel drep ikkje frøa som ligg i jorda.

Mor mi tok knekken på ein del tuer ved rett og slett å tømme grovsalt brukt til salting av kjøt på - til stor skepsis frå meg :-). Trur ho prøvde seg med kalk også, og det såg også ut til å ha litt effekt det også. Eg ville prøvd dette først - altfor mykje sprøytemiddel i bruk.

Generelt har vi masse lyssiv på stader der det skulle ha vore rydda opp i drenering med nye grøfter. Trur også på utkonkurrering ved å plante gras som klarar seg betre på fuktig jord som sauer og beitedyr faktisk har sans for. Er kanskje fort gjort å lage seg eit nytt problem hvis dette graset spreiar seg...

Glytzhkof_1s bilde
Glytzhkof_1
Logget av
Innmeldt: 26.02.2011
Re: Ugressoversikt

Her var meir interessant informasjon om spreiinga av lyssiv på Vestlandet. Det skjer over heile Vestlandet:

http://hordaland.lr.no/media/ring/1044/Lyssiv.%20Lise%20Austrheim.%20VL_...

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
Re: Ugressoversikt

Fortsetter i samme tråd: Lyssiv begynner visst og bli ett problem rundt forbi. Noen erfaringer å bli kvitt denne?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Ugressoversikt

mcpa eller mekoprop middel fungerer bra. Men det er viktig å ta dem tidlig nok. Er det langt og vissent i tuppene, kan du pusse av med beitepusser først, og sprøyte når det er kommet opp ein del igjen.

Anonyms bilde
kjekken
Gjest
Lyssiv

hvis du har kanklipper med blad og skjær deg nedat til sivet blir brund/svart i stammen, kjem det ikkje opp til neste år.

Rusts bilde
Rust
Logget av
Innmeldt: 26.04.2016
Glytzhkof: Send gjerne pdf'en

Glytzhkof: Send gjerne pdf'en til meg, hvis du gidder. adressen er retos@hotmail.no