Du er her

Birk_1s bilde
Birk_1
Logget av
Innmeldt: 07.10.2013
Trenger råd om gjødsling

Ett av jordene vi dyrker grass på (til hestefor) skal pløyes opp i løpet av våren og såes på nytt. Vi har kjørt ut en del hestemøkk på jordet, pluss at hestene har gått der i perioder.
Det kan kanskje være vanskelig å svare på, men tror dere vi trenger å kjøre ut kunstgjødsel i tillegg? (og i så fall, hvilken type)

På forhånd takk :)

Forpro_1s bilde
Forpro_1
Logget av
Innmeldt: 30.12.2012
Re: Trenger råd om gjødsling

Hei,

Ditt spørsmål finnes det ikke et klar svar på – der er mange faktorer som må avklares og kartlegges før du kan finne svaret.

Det første er å finne tilstanden til jorda pr i dag gjennom en jordprøve. Det vil gi deg en status som du utifra kan gjøre en vurdering hva du må tilføre og i hvilke mengder.

Du skriver videre at dere har kjørt ut en del hestemøkk her. Er det ren hestemøkk, eller er det også flis i dette? Om så vil nedbrytingen av flisen binde mye nitrogen i jorden og dermed kreve mer tilførsel av nitrogren enn ellers. Så er det å bedømme gjødselverdien av hestemøkka. Her er min erfaring at du ofte kan få dekke mye av behovet for blant annet kalium, og magnesium – men det er ikke veldig mye kunnskap og erfaring i Norge for bruk av hestemøkk som jordforbedrende tiltak.

For å være relativt konkret – så tror jeg at ja det vil dere trenge. Trolig vil det også være lurt å kalke før dere sår med tanke på å få en stabil pH-verdi i jorda.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Trenger råd om gjødsling

Er du jordbruker ? Din gjødselplan vil i så fall gi deg svaret !

billy_the_kid_1s bilde
billy_the_kid_1
Logget av
Innmeldt: 20.08.2012
Re: Trenger råd om gjødsling

Kjør på 100kg med kalk pr mål. og siden det er til hest vill du ikkje gjødsle for kraftig, da kan 40 kg med 22-2-12 vere passe. Så kan du ta ein jordprøve neste år og få ein gjødselplan. Denne tjenesten kan du kjøpe hos norsk landbruksrådgivning.

Birk_1s bilde
Birk_1
Logget av
Innmeldt: 07.10.2013
Re: Trenger råd om gjødsling

Takk for svar :)
Hestemøkka var allerede blitt til jord før vi kjørte den ut, og den er ganske ren for flis. (litt flis er ikke til å unngå)

Jeg bør nok ta en jordprøve ja. Dette er et småbruk, og i følge landbruksrådgiveren i kommunen, er vi ikke pålagt å ha gjødselplan. Men jeg ser jo at det kan komme til nytte.

spelarjakob_1s bilde
spelarjakob_1
Logget av
Innmeldt: 30.09.2008
Re: Trenger råd om gjødsling

Henger meg på her: Har kome opp i en diskusjon om vassne poteter. Kva er det som vert gjødsla feil ?
Synspunkt ?? ( NB småskala )