Du er her

optimists bilde
optimist
Logget av
Innmeldt: 09.04.2016
Tilgang på 40 mål, som kan omgjøres til beite, hvordan gå frem?

Har mulighet å  opparbeide ett beite med naboen,   ca 40 mål.     Grei jord, ikke myr.   Heller også samme vei hele veien, så lett å få til en avskjeringskanal helt nede  i enden, og bort til  ett bekkefar.   Inneholder mye skog i dag, men har fått en avtale med noen som vil fjerne skogen helt, tar også med seg rota på trærne.     Men hva bør jeg gjøre etterpå, bør jeg    planere det, legge ned noen drensrør,   vende jorda, eller evt direkte så..?    

Thomass bilde
Thomas
Gjest
Beite

Hvis det er mye skog og grønt der fra før så kan man sikkert gjerde det inn bare og slippe dyr der blir også mye billigere og gjøre det 

optimists bilde
optimist
Logget av
Innmeldt: 09.04.2016
Skogen og røttene får jeg

Skogen og røttene får jeg fjernet gratis, så det  koster ikke noe.

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Det er ein fordel

om det står igjen noko skog til vern for dyra. Dei kjenner seg tryggare og har litt hjelp mot vind og ver.

Sidan det ikkje er myr ville eg ikkje ha gjort så mykje meir med det, med mindre det er veldig våte parti eller beint fram farlege ting som må rettast på.

 

Litt grasfrø kan ikkje skade. Kanskje direkteså noko der det er enkelt å få til?

 

Kva slags dyr og kor mange er det snakk om?

optimists bilde
optimist
Logget av
Innmeldt: 09.04.2016
ja, tenker en klynge med

ja, tenker en klynge med grantrær skal stå igjen, dette for å lage ett enkelt ly med tak og kle med litt plank på veggene.

Tenker nok ammekyr, evt okser...  Men litt usikker ennå.   

Thomass bilde
Jon Bonde
Gjest
Innmarksbeite/overflatedyrka/fulldyrka

Hvis du får fjerna røtter og kommer så langt at du får drenert og snudd jorda, er det snakk om fulldyrka og ikke innmarksbeite. Det er vel antyda at tilskuddsordningene vil endres slik at en ikke lenger får tilskudd til beiting av fulldyrka, noe som påvirker økonomien i dette. Hvis overflata er såpass slett at du kan kjøre beitepusser, men arealet ikke grøftes/pløyes, vil det normalt sett klassifiseres som overflatedyrka. Hvis du bare skal ha det til innmarksbeite bør det egentlig rekke å fjerne kvist og rask på overflata, og gjerde inn. Hvis det er veldig fuktig, kan ei avskjæringsgrøft gjøre nytta. Hvis arealet beites hardt nok vil det raskt bli et bra grasdekke uten at du trenger å gjøre for stor innsats. Men rent agronomisk, såfremt du trenger mest mulig beite, er det åpenbart at du vil få mest produksjon ut fra et areal som fulldyrkes, der du kan pløye og egentlig ha full grasavling. Men husk gode skriftlige avtaler med naboen hvis du begynner å investere mye i naboens jord. Som nevnt i en annen tråd er prisen på fulldyrka mark på vei oppover de fleste steder, og din innsats vil øke verdien av gården til naboen, og i verste fall sitter du igjen med bare kostnadene om det skulle dukke opp skjær i sjøen.