Du er her

Anonyms bilde
Gjest
såing om våren eller på høsten???

hva er mest lønnsomt? så om våren eller om høsten? sår man om høsten så kan en vel få 2 slåtter av enga året etter?? tips å råd mottas med takk:)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
såing om våren eller på høsten???

hva er mest lønnsomt? så om våren eller om høsten? sår man om høsten så kan en vel få 2 slåtter av enga året etter?? tips å råd mottas med takk:)

Anonyms bilde
Blåtass_1
Gjest
Re: såing om våren eller på høsten???

Største utfordringen med å så på høsten er vel å få etablert kløveren så godt at den overlever vinteren. Prøver også å så bakkete jorder på våren, ellers kan det fort bli en del avrenning i løpet av vinteren. Men hvis den gamle enga ikke er av alt for dårlig kvalitet, er det sannsynligvis noe å hente avlingsmessig. Men samtidig er det jo mulig å ta to slåtter på et vårsådd gjenlegg med dekkvekst?

Ellers slipper man unna det meste av frøugraset om man sår på sensommeren/høsten.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: såing om våren eller på høsten???

Tror jeg må få vite hvor i landet du bor/hvor tidlig vår før jeg uttaler meg

Anonyms bilde
Apple_farmer_1
Gjest
Re: såing om våren eller på høsten???

Hvis du bor på Oppdal som signaturen din kan tyde på skulle du vel greit kunne få to avlinger året etter om du sår om høsten. Jeg har ihvertfall hatt det her i Nord-Østerdalen den gang jeg sådde om høsten. Problemet var at det ble for kort tid til brakking med glyfosfat-middel, og dessuten var det bortkastet med kløver i frøblandingen, for den overlevde ikke vinteren. Nå venter jeg til det har blitt grønt om våren, brakker, sår og sprøyter mot frøugras og får en ren og grei avling det året, og veldig lite ugras i enga de neste årene. Men har du litt for lite areal kan det være aktuelt å så om høsten for å ha to avlinger pr. år på alt areal hele tida. De som driver økologisk ser ut til å så om våren med dekkvekst, på den måten overlever kløveren og dekkveksten demper ugraset.

Anonyms bilde
xam
Gjest
Jeg tror at jeg var for sent

Jeg tror at jeg var for sent ute med å så i fjord høst. Gresset kom tynt nå på våren. Jeg sådde med 10 pluss blandingen til fk . Visst jeg venter med å slå til gresset har Frødd seg vil jeg da få en tettere bedre avling til neste år eller har det ikke noe for seg?