Du er her

Roar Carlsens bilde
Roar Carlsen
Logget av
Innmeldt: 26.11.2019
Re-etablering av småbruk

Har kjøpt et småbruk på 51 mål, der 8-9 mål utgjør dyrket mark. Marken har ikke vært slått og stelt på 10 -20 år og er preget av moderat til mye tuer. Jeg har kjørt over med beitepusser ( av typen en går bak og styrer ) og den gjør en rimelig grei jobb. Men den får ikke has på de grøvste tuene. Av traktor redskap så har jeg et par Honda F400, med plog utstyr og jordfres. Vurderer å bruke jordfresen på de gjenstridige tuene. Noen som har erfaring med det?

Videre så vurderer jeg å pløye opp et par mål av bøen i året og så til på nytt. Er det greit å så direkte med grasfrø, i så fall hvilke, eller kan det være lurt å kjøre et år med poteter først? Den dyrkede marken er opprinnelig fra gammelt av myrjord. Tar gjerne i mot gode tips. Satser for øvrig på å ha gammel norsk villsau til å beite på deler av innmarken.

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Tuer

Sannsynligvis er det vel dårlig pH og mye ugrasfrø i jorda. Selv om du bruker mye tid med fres og diverse for å få til et bra jordbed, vil du få mye oppspiring av ugras. Skal du ha ei fin eng, selv om det bare er til beite, er det nok mye å tjene på å få brakka på høsten så det får ligge over vinteren (evt brakke og så frese opp før det blir vinter), og få kalka jorda før du snur den. Spesielt med tanke på at du sier det er myrjord. Ville valgt ei beitefrøblanding om det bare skal beites, de er mer holdbare enn blandinger med timotei og engsvingel. Får du etablert noen av de mer stabile beiteplantene (engrapp, rødsvingel osv) vil de ikke gå ut like raskt. Ville også fått sprøyta en gang utpå vår/sommer for å ta unna det ugraset som spirer opp. Du har igjen for dette i lengden. Noe annet du bør vurdere er om det er behov for å oppgradere grøftesystemet. 

 

 

itaskerms bilde
itaskerm
Logget av
Innmeldt: 21.09.2019
ciao a tutti vengo dall Italia

Ciao a tutti vengo dall'italia / itawero