Du er her

Hobbybondes bilde
Hobbybonde
Logget av
Innmeldt: 18.02.2017
Pløying og slodding uten harving

Hvordan går det dersom jeg kun slodder etter pløying? Går det bra uten å harve, eller er det nødvendig å bruke harv for å få et bra såbed? Er en noe sandig jord.

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Hvis du får et såbed som er

Hvis du får et såbed som er luftig nok og samtidig gir frøene nok jordkontakt med bare å slodde, er det egentlig ingen grunn til å harve. Ut over å dra opp mer stein. 

Hobbybondes bilde
Hobbybonde
Logget av
Innmeldt: 18.02.2017
Er det sannsynlig at man får

Er det sannsynlig at man får et såbed som er luftig nok og samtidig gir grasfrøene nok jordkontakt kun ved slodding etter pløying? Mangler såbedsharv (har rotorharv) så planen er pløying, slodding, breisåing, moseharv for lett nedmolding og tromling med ringtrommel.

Henkes bilde
Henke
Logget av
Innmeldt: 13.01.2016
Slodd?

Avhengig av jordart og utstyr, vil det kanskje være like greit å droppe slodden? Jeg har god erfaring med å harve rett i pløyinga. Kjører over to ganger der det trengs. Sparer mye tid og en god slump diesel på å droppe slodden. Tomfårer fylles med et enkelt bakmontert traktorskjær, ideelt sett på høsten.

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Sparer...

...mye steinplukking på å droppe harva. Og hvis en har jord til det og vårpløyer - enda mer hvis en bruker crosskill. Jeg tror ikke nødvendigvis den gir like godt såbed, men spørsmålet er - nå når man etterhvert må ha mer og mer jord på mindre og mindre tid - om det er bra nok når en sparer harv, slådd og steinplukking (så godt som). Stein i jorda er jo heller ikke negativt, så lenge den ikke ødelegger redskap/skurtresker (magasinerer varme).