Du er her

Hobbybondes bilde
Hobbybonde
Logget av
Innmeldt: 18.02.2017
Pløye gammel eng uten kjemisk brakking

Hei! Har et lite småbruk her på Vestlandet som jeg tok over for ikke så lenge siden. Der er det ei eng på noen mål som ikke har fått noe kjærlighet på et par tiår annet enn å bli slått to ganger for året og noe høstbeiting. Masse høymole, litt vassarv noen steder og gress som jeg ikke aner hva er. Langt fra Timotei, Engsvingel eller Engrapp iallfall.

Må slå nå for å berge fôret før tørken tar knekken på det. Og siden det er så bra vær og fin mark å kjøre på så lurer jeg på om jeg skal prøve meg på fornying av eng. Pløying, slodding og såing. Tromle må man vel også?

Vil dette kunne bli ei ok eng, eller gjør jeg meg bort siden det er så masse rusk og rask i enga? Må man til med kjemisk brakking? Med unntak av høymole og litt vassarv ser resten ut som gress, men av uvisse sorter (som nevnt). Ikke hundekjeks, løvetann, sølvbunke iallfall. Velger engfrøblanding uten kløver (Spire Vestland) denne gang og tenker sprøyte mot høymole og vassarv i ettertid.

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Torv

Litt av utfordringa med å legge om ei eng som er eldre enn gråstein, er at man som regel vil ha et veldig tjukt torvlag, og hvis du pløyer dette uten å brakke først vil torva bli et problem når du skal slådde. Hadde noe tilsvarende som jeg mener ble tilsådd med grasfrø rundt 2000 og har vært brukt som beite siden da. Jeg brakka og pløyde for 2 år siden, og har hatt korn i den jorda både i fjor og forrige året, og nå i vår har endelig torva blitt skikkelig omdanna. Så nå sår jeg gras igjen... Tror jeg ville anbefalt å la det være til høsten og brakke rimelig tidlig på høsten slik at torva kan begynne å omdannes noe før vinteren, og eventuelt høstpløye om det ikke er veldig erosjonsutsatt. Da har du best sjans til å få et godt resultat på omlegginga. 

 

 

 

 

Zebulons bilde
Zebulon
Logget av
Innmeldt: 13.06.2017
Med gammel, tykk torv må du

Med gammel, tykk torv må du (skål)harve skikkelig før slodding... pløye, plukke stein, harve, harve igjen, plukke stein, slodde, evt tromle, så, tromle 

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Skål

Og ikke gå i fella med å dra over ei tradisjonell harv når en har pløyd tykk torv. Det er ikke lurt, for da blir all torv og alt av røtter liggende på overflata, og man ender opp med å måtte plukke bort denne for å få det mulig å drive jorda.... 

 

Andre Halss bilde
Andre Hals
Logget av
Innmeldt: 10.03.2016
Noen som har erfaring med å

Noen som har erfaring med å bruke jordfreser?

Ørjan Gs bilde
Ørjan G
Logget av
Innmeldt: 16.01.2018
Jordfres

Har prøvd å kjøre med jordfres rett i gammel eng, med heller dårlig resultat. Det blir myetorv liggende på enga, med følgende mye ugrass og humper.

Brukte vertikalrotorfres i gammeleng med mye stein med det håp om å slippe mye steinplukking.

1 år: Fresing, møkkerkjøring, medmolding med fres igjen, sådd med raigrass til beite, tromling, noe steinplukking for hånd.

Mye torv liggende rundt som ugrasset vaks opp rundt, men skiftet ble hyppig beitet gjennom hele sesongen. Raigrasset etablerte seg foresten bra.

2 år: Møkkerkjøring, fresing, såing med raigrass igjen, tromling, steinplukking for hånd.

Fremdeles utrolig mye uomdannet torv, noe mindre ugrass en året før, super etablering av raigrasset, med fremdeles kun egnet som beite ikke slåttemark.

Dette år: Området er blitt pløyd, torvrestene er blitt borte, men opp har kommet tonnevis med stein, store stein og enda større stein.

Et annet stykke gammeleng ble pløyd først, kjørt møkker og så kjørt over med jordfres som var innstilt grunt og dette stykket ble meget reinslig. (Lite stein her foresten)