Du er her

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
jordfres vs plog

Jordene her på vår nyinnkjøpte gård har nok ikke vært pløyd eller gjort så mye med de siste årene, så jeg må nok til med det så fort som mulig og lurer i den forbindelse på hva dere anbefaler, og hva slags fres jeg i såfall bør se etter da jeg ser det er mye å velge mellom av vertikale og horisontale og hvor dypt dem går og bredde osv.

Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at jeg er redd jeg det kan bli mye stein ved å pløye selv om det ikke er noe som tilsier det annet enn at jeg ikke kjenner grunnen her siden jeg nylig har flyttet inn.

Det er snakk om en str på rundt 25 mål.

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
jordfres vs plog

Jordene her på vår nyinnkjøpte gård har nok ikke vært pløyd eller gjort så mye med de siste årene, så jeg må nok til med det så fort som mulig og lurer i den forbindelse på hva dere anbefaler, og hva slags fres jeg i såfall bør se etter da jeg ser det er mye å velge mellom av vertikale og horisontale og hvor dypt dem går og bredde osv.

Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at jeg er redd jeg det kan bli mye stein ved å pløye selv om det ikke er noe som tilsier det annet enn at jeg ikke kjenner grunnen her siden jeg nylig har flyttet inn.

Det er snakk om en str på rundt 25 mål.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: jordfres vs plog

Jordfres er greit hvis du skal så gulrøtter. Ellers har ikke jordfreser mye å gjøre i landbruket.
Bruk plogen og få det ordentlig med en gang, er det mye stein får du heller ta jobben med å fjerne den.

Arion_1s bilde
Arion_1
Logget av
Innmeldt: 24.09.2010
Re: jordfres vs plog

Dette har vært diskutert her på forumet før. Rune demonstrerer igjen at han har mangelfulle kunnskaper om hva han snakker om. Vi har brukt horisontalrotorharv i 20 år til fornyelse av eng, så at fres ikke har noe å gjøre til annet enn gulrot er bare tullprat. Du må gjerne pløye om jorda er relativt steinfri, men sparer deg for masse arbeid med steinfjerning med ei rotorharv. Resultatet blir mer enn godt nok! Da plukker du bare den steinen som ligger i overflata. Tar du jobben med full steinfjerning i hele pløyedybden blir du skuffet neste gang du vender jorda. Ny stein vil alltid komme til overflata. Frost/tining sørger for det. Er det veldig grunn jord/morene, kommer du jo ikke ned med plogen engang. Vi pleier å brakke enga før ettårig raigras. Neste år er torva så omdannet at såbedet for ny eng blir veldig fint og jevnt. Da får man også mulighet til et ekstra år med store mengder nedmoldet husdyrgjødsel.

tsa_1s bilde
tsa_1
Logget av
Innmeldt: 27.12.2008
Re: jordfres vs plog

Har god erfaring med å pløye først og frese etter på. Blir vel litt ekstra kjøring, men syntes resultatet ser bra ut.

JD_Tracker_1s bilde
JD_Tracker_1
Logget av
Innmeldt: 04.11.2009
Re: jordfres vs plog

Hadde nok ville spendt for plogen ja, vis du har tenkt å frese må du nok sprøyte med rondup og frese og så raigras neste sommer og frese om våren når raigraset er dødt og så kan du så timotei eller hva det måtte vere, for og unngå all torva som vil bli. har mest tru på plogen, og så få ett bra resultat. frese ned møkka fungerer bra for fresen blander jorda godt. er egentli det jeg ville brukt en fres til og rund kanter på jordet.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: jordfres vs plog

Har du 25 mål totalt? Du bør uansett anskaffe deg en plog for å holde rotugraset i sjakk og for å bedre jordstrukturen i ploglaget pga. at du trolig har pakkeskader. Et evt. steinproblem får du ta hånd om. Etter min mening utsetter du bare steinproblemet ved å pakke steinen ned igjen med ei rotorharv eller en trommel for den saks skyld. Fjerner du stein hvert år blir steinplagen stadig mindre. Det er min erfaring med steinfjerning gjennom over 30 år.
Redusert jordarbeiding er vel noe på retur og salget av ploger øker igjen. Møkka kan du slådde ned for å få til god og rask nedmolding/blanding. Om du skal dyrke gras sats på varig eng og ikke vassent raigras med lav forverdi.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: jordfres vs plog

Arion, skjønner ikke helt dette? Ja, jeg vet det er mange som bruker rotorharv og jeg vet at det er mange som tror dette er fine greier. Men du vil bestandig få bedre resultat med en tradisjonell pløying med påfølgende slådding, tilføring av husdyrgjødsel, harving, såing og tromling. Selvfølgelig kan rotorharvene brukes i landbruket, gulrøtter er nevnt, men de kan også brukes på spesielt vanskelige stykker der det f.eks er berg opp i dagen. Men for grasavlingen sin del er pløying best uten tvil.
Og hvordan er de agronomiske kunnskaper der. Store mengder husdyrgjødsel? En bruker nå ikke mere husdyrgjødsel enn det som gjødslingsplanen tilsier. En kaster ikke bort verdifull husdyrgjødsel ved å spre alt for mye på ett stykke for å få avrenning og forurensning?
Ellers er det bare tull at stein kommer opp med tele. Det kan se slik ut, men hvis en plukker stein blir det mindre og til slutt fritt for stein. Her har jeg mye morenemasser med mye stein, men har ikke stein over Ø25 Cm. Bruker en Saga steinrive og plukker. Hadde flere stykker der jeg nesten ikke fikk ned plogen og spesielt ett stykke var så galt at min far gjerne brakket og direktesådde. Men jeg pløyde og plukket stein. Andre gang du pløyer ser det ut som det er like mye stein, men egentlig er det ikke det. Etter 3-4 pløyinger med påfølgende steinplukking ser en at det er atskillig mindre stein igjen.
På de mest steinrike stykkene plukker jeg gjerne 4-8 tonn stein på målet.
Steinplukkerutstyret ble kjøpt i 78 og nå begynner det å bli mindre bruk for det men tror nok jeg skal ha det i 10 år til. Og da har jeg sørget for at jeg har akseptabelt med stein på alt arealet mitt. Hadde jeg kjørt rotorharv siden 1978 hadde jeg hatt akkurat like mye stein idag som i 1978...

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Re: jordfres vs plog

Tror du skal satse på plogen. Du må helt sikkert plukke noe stein, men den blir det jo mindre av om du plukker den.

Plogen bryter opp såle, minsker sopp/vekstfølgesykdommer og ugrasproblematikk, drar opp stein og gir jamnere opptørking av jordet.

Bruker ei horisontalrotorharv selv, men det er kun der vi setter poteter. Fordi vi får et bed uten klump (og vi pløyer først). Synes rotorharva er dyr i drift, både med tanke på drivstofføkonomi og delepriser. Kjører da rotorharva på min 18 cm dybde, det vil helt skkert vara \&quot\;billigere\&quot\; å gjøre såland til korn.

I tillegg må du regne med en større traktor til rotorharva enn på plogen.

Arion_1s bilde
Arion_1
Logget av
Innmeldt: 24.09.2010
Re: jordfres vs plog

Tradisjonell jordarbeiding er i mange tilfeller det beste ja. MEN også det mest arbeids og tidkrevende. På de vanskeligste stykkene med gammel torv pløyer jeg også, men kjører da kun rotorharv etterpå. Tro meg Rune, dette gir meget bra såbed, flott gjennlegg og gode avlinger. Med moderat behov for steinfjerning. Tull at tele løfter stein til overflata?? Da har du ikke mye tele i jorda di! Selvfølgelig blir steinplagen mindre når du plukker 3-4 ganger, det skulle bare mangle. Men at du etter dette aldri finner stein i jorda di har jeg ingen tro på. En kollega av meg kjørte steinknusefres til 20 cm dybde på et skifte midt på 90-tallet. Hvorfor må han plukke stein på dette jordet idag da? Jeg har selv grunn/skarp morene med store steinmengder og ønsker ikke å fjerne mer enn nødvendig da jeg vet at dette er et evighetsarbeid. Ang. nedmolding av husdyrgjødsel, så er det vel en kjent sak at man oftest tilfører mer gjødsel ved nedmolding enn ved overflatespredning. Spesielt for oss som har mye gjødsel og lite areal. Mindre N-tap og ingen tilgrising av plantedeler. Ettervirkning av nedmoldet husdyrgjødsel er en viktig faktor i gjødselplanen for et skifte med nyetablert eng. Det er flere veier til målet, og det er ikke bare det ene som fungerer.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: jordfres vs plog

Steinen \&quot\;krabber\&quot\; ikke oppover i jordlagene for hver gang jorda fryser. Da vile skogen vært ei eneste stor steinrøys.
Den steinen som ligger i røysa kommer heller ikke tilbake til jordet. Jeg tror grunnen til at det stadig kommer opp ny stein, er at for hver gang du gjør jordarbeiding så fjerner du litt jord på kulene. Dermed kommer ny stein opp.
Jeg har tro på en kombinasjon av forskjellige metoder. Har kjøpt meg inn i en skålharv, og kommer til å bruke denne en del rett på enga, men tror også at jeg bør pløye en gang iblandt for å få opp steinen på kulene ettersom de synker. På dyrkingene bør jeg sikert ta jobben med steinplukking, selv om det er fristende å lavære...