Du er her

erlingbas bilde
erlingba
Logget av
Innmeldt: 24.02.2019
Fornying av eng med minimal innsats

Vi har nylig tatt over ett småbruk med kun 16da egen jord og ca 60da leid jord, og hundre vinterfora "gammelnorsk spel".
50 av disse er litt vanskelig tilgjengelig og har fått svært lite stell de siste årene. 
Fikk en brukbar 1.-slått på noen av jordene, men det er mye stråndrør på grunn av endel bløte partier og noen av jordene er nesten bare svart myr.
Var å så til jordene her om dagen, og på store deler har det ikke vokst ett gresstrå på fire uker. Det eneste som trives er strandrøret, ellers er det mest hundekjeks og annet rusk.

Alle jorder må legges om, men vi rekker nok ikke over alt før om ett par år, så jeg lurte på om det finnes noen snarveier for å få litt bedre avkastning på arealene uten å bruke alt for mye tid og ressurser på de i første omgang.

Vi driver i tillegg økologisk, noe som er litt mer utfordrende med tanke på gjødsling, men har kikket litt på gronngjodsel.no og skal sjekke om det kan være en god løsning på gjødselproblemet.

Har lest om noen som har harvet med skålharv, gjødslet og sådd og deretter rullet med brukbart resultat.
Dette er en relativt rask operasjon og hvis det gir brukbart resultat tror jeg det er verdt å prøve.

Har noen tips til andre måter å friske opp enga litt hadde det vært kjekt.

Per i dag har vi nesten ikke redskap til jordbearbeiding. Vi har en 160cm bred horisontalfres, en delvis ødelagt skålharv, et par antikvariske slådder og harver og en to-skjærs plog uten steinutløser. Sistnevnte tør jeg nesten ikke bruke da det er veldig grunne jorder og vil nødig hekte i fjell stadig vekk.
Har behov for å kjøpe inn litt utstyr etterhvert, og tenker at hvis man holder seg til litt eldre "småbruksutstyr" kan man komme ganske rimelig unna det.
Ser for meg at det blir kjøpt inn en liten skålharv og kanskje en to-skjærs plog også til neste år.

Landbruksteknikk ASs bilde
Landbruksteknikk AS
Logget av
Innmeldt: 08.11.2019
Vredo direktesåmaskin

Hei, 

Til fornying av eng er Vredo direktesåmaskinen å anbefale, det er mange kunder av meg som har veldig gode erfaringer med disse maskinene. 

Prismessig er den i øverste klasse men av gode grunner.

Det er en kraftig rull på Vredo'n så i teorien så trenger man ikke gå over med en rull etterpå, men om man vil ha enda bedre resultat anbefaler vi at man gjør det i tillegg.

Med V-Plog systemet til Vredo så går alle frø i jorda og det blir minimalt med kast av frø.

Du finner mer informasjon her:

https://landbruksteknikk.no/product/vredo-direktesamaskin/