Du er her

Jamesbondens bilde
Jamesbonden
Logget av
Innmeldt: 08.10.2012
Direktesåing av brakka eng

Eg har ei eng eg har brakka, men so eg ikkje kan pløye på vanlegvis pga stor fare for flaum. Det er ei regulert elv so brått stig ved justering av kraftstasjonar oppstraums, å plutselig regn. Den er forma som ei halvøy, so elva renn rett over, og graver med seg alt so ikkje er fast. Lurte på å berre så med vanlig engfrøblanding med vanlig grasfrøsåar, men er redd det vil reise med vatnet og før det evt spirer. Gode råd?  Har mulighet for å leige inn ei maskin med trykkluft for å blåse frøa nedi. Har noken prøvt det i brakka eng?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Hei!

Hei!

Har noen jorder et godt stykke fra gården som jeg altfor sjelden kjører møkk til, og for sjelden fornyer.

Har de siste gangene brakka med Roundup, venta ca to uker torva er rotna, og leier entreprenør med

Väderstad Rapid direktesåmaskin. Resulatet blir ikke som etter plog, harv osv. Men veldig lettvint og enkelt.