Du er her

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Direkteså i gammal eng

Eg slår nokre mål med gammal eng som nesten ikkje kastar noko av seg. Av ymse grunnar er det ikkje aktuelt å bruke plogen og/eller lage åker, derfor lurer eg på å direkteså litt.

Spørsmålet blir då kva slags frø som gjev best resultat, mengde, når på året, gjødsling, evt brakking og anna som folk kan ha synspunkt på?

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Direkteså i gammal eng

Eg slår nokre mål med gammal eng som nesten ikkje kastar noko av seg. Av ymse grunnar er det ikkje aktuelt å bruke plogen og/eller lage åker, derfor lurer eg på å direkteså litt.

Spørsmålet blir då kva slags frø som gjev best resultat, mengde, når på året, gjødsling, evt brakking og anna som folk kan ha synspunkt på?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Direkteså i gammal eng

Hei. jeg har hørt at gammel eng....eldre enn 10 år danner seg et frødrepende lag i øverste sjiktet og er derfor vabskelig å direkteså i.

men kan du skålharve?

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Re: Direkteså i gammal eng

Eigentleg ikkje, eller ikkje på meir enn maks ein tredjedel av arealet. Enga her er sikker førti år eller meir. Berre mose og gammaleng og kantar.
Kunne muligens brakka ein del av det, om det hjelper.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Direkteså i gammal eng

Har same problemstillinga sjølv. Har prøvd å harve litt i torva og strø ut frø og tromle dei nedi, men det kan knappast kallast nokon suksess. Beste erfaringa mi er å legge best mogeleg til rette for dei plantane som finst der, som faktisk kan yte noko. Etter eit par år får vi akseptable og stabile avlingar.
Kalking er eit veldig viktig stikkord, og passeleg gjødsling. Pluss kan hende litt kjemisk ugraskamp, men erfaringa her er at kalken er effektiv mot mykje av det som ikkje er bra. Mosen er i stor grad borte, og det same gjeld syregras og soleie.

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Re: Direkteså i gammal eng

Kva med å blande frø i møkavogna og sende dei ut med ferdig matpakke - so og seie. Er frøet like utsett då?

Ein kunne tenkje seg å legge frøa i bløyt eit par dagar før, slik at dei allereie var i ferd med å spire?

Alf har sjølvsagt eit vesentleg poeng, men eg skulle gjerne kickstarta prosessen litt.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Direkteså i gammal eng

Det verste som kan skje, er jo at verdien av frøet går tapt. Det beste som kan skje, er at du får godt tilslag. Du vil neppe sjå noko til det nye graset første året, men kanskje i år nummer to. Hugs å køyre gjødselvogna på omrøring frå du blandar inn til du spreier ut, så ikkje alt frøet kjem på ein plass...

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Re: Direkteså i gammal eng

Der har eg eit problem sidan der ikkje finnast noko omrøring på vogna mi. I tillegg brukar eg nok ti minutt frå eg er ferdig med å fylle vogna til eg er klar til å spreie. Humpete veg riktignok, men likevel...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Direkteså i gammal eng

bløyt frøet i ei bøtte vatn før du blander i vogna.....ellers blir frøet verande i ein klump i skiten. Har du vogn med toppfylling kan du kansje dosere litt mens du fyller?

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Re: Direkteså i gammal eng

Skulle ikkje vere vanskeleg å dosere frøet, men vil det halde seg fordelt i vogna då, tru?

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Direkteså i gammal eng

Tja. Her er hva jeg ville gjort:
Punkt nummer 1 er å kalke hardt på arealet.
Punkt nummer 2 er å få frøet ned i jorden og der er det flere alternativer:
Det jeg bruker er å så med en Futura direktesåmaskin. Dette er en maskin som freser et spor som frøet deretter legges ned i før en tromler. Dette gir et godt resultat. Kan sikkert leies.
Alternativt kan en bruke en slik rotorharv, denne er godt egnet til å frese opp et jordlag som du deretter sår i med en normal såmaskin. Jeg er ikke glad i disse rotorharvene, men de fungerer brukbart til slikt i tillegg til å lage plener og til gulrotdyrking, til alt annet er de ubrukbare.
Deretter må en på med en brukbar gjødselmengde, siden det vil undertrykke mose o.l og favorisere frøene du sår. Ikke regn med noe særlig avling første år, men andre år vil det bli bra.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Direkteså i gammal eng

Det første som må gjerast, er å ta livet av det som veks der frå før med roundup. Er det mykje stubb som står på stykket, må den knusast med beitepussar, forhaustar eller liknande. Ved store mengder må den helst kjørast bort.

Dei siste 10 åra har eg brukt ei vanleg S-tinneharv som eg har kryssharva arealet som eg skal fornye. Åkeren ser ut som ei ruskemark etterpå. Til å så med har eg brukt ei vanleg grasfrøsåmaskin. Dersom ugras begynner å etablere seg etter såing, vil eg på det sterkaste tilrå sprøyting.

Dette er redskap som dei fleste har frå før. Ved kraftig nedbør etter såing, er det minimal fare for jorderosjon. Og til slutt er steinplukkinga kraftig redusert samanlikna med pløying før harving.

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Re: Direkteså i gammal eng

Eg har no kalka stykket og køyrt på møk. Planen er å så kunstgjødsel, slå førsteslåtten og so brakke med glyfosat.

GunnarF: S-tinneharv = det som og blir kalla fjørharv?
Nokre rader med relativt kraftige fjørstål vil nok ta godt tak i torva. Blir det ikkje for mykje åker av det til mitt formål, og \&quot\;høgg\&quot\; ikkje harva når ho blir brukt i slikt fast jordsmonn?

Eg er medeigar i ei direktesåmaskin som fresar spor til frøet. Ville ikkje det vere beste metoden?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Direkteså i gammal eng

S-tinneharva er er fjørharv med S-tinnar av merket Kverneland. Harva skal gå nokre få centimeter ned i jorda for å rive opp overflata. Feltet blir ikkje sjåande ut som ein åker etter pløying. Det ser ut som ei ruskemark lik det som blir etter fresing av stubbeng.

Du treng ikkje frykte for graving av vatn i feltet dersom det skulle komme mykje nedbør. Ein kollega fornya eng i sidehelling på denne måten for nokre år sidan. Like etter såing kom det kraftig nedbør. Han gjekk over stykket etterpå og fann ikkje antydning til at det var teikn på utvasking/graving.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Direkteså i gammal eng

På gamal godt etablert grasmark vil ein ikkje kunne tilby grasfrøa gode nok forhold til å etablere seg. Bruk S-tindharv så får du eit godt såbed med lute arbeid

Glytzhkof_1s bilde
Glytzhkof_1
Logget av
Innmeldt: 26.02.2011
Re: Direkteså i gammal eng

Kva med å sleppe ut ein gris eller to, så brakkar du det på eit øyeblikk \;-). Just kidding.

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Re: Direkteså i gammal eng

Griser er jo fantastiske til å lage åker. :-D

Eit anna spørsmål: Eg har noko anna mark som det var meininga å direkteså, men våren har vore kald og våt og stykket ligg langt til fjells.
Når vil andre faktorar hindre meg i å direkteså? Eg tenkjer då på kor langt graset kan vere kome før ein ikkje kan så med godt resultat.
Det er framleis vått og kaldt, men graset er kome litt i gong, kanskje ti centimeter her og der.