Du er her

Anonyms bilde
Gjest
antall trær pr mål innmarksbeite.

Hallo holde på og fikse opp de gamle innmarksbeitene. Har mye stor fin furu inne mellom på små høyder på beite. Vet at det er Max antall trær pr dekar innmarksbeite for å få det godkjent i gjenn. Noen som vet.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: antall trær pr mål innmarksbeite.

Her er en veiledning fra Skog og landskap. som brukes når areal markeres i kart etter klassifisering.

http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_10-2014.pdf

Se side merket med tallet 2 eller side 7 hvis du teller antall sider du blar. Det står ikke noe om antall trær per mål, men det står prosent beitetålig areal.
Det står når det begynner å bli skog. som egen rubrikk.