Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Trenger noen gode råd til valg av drift.

Hei, jeg skal etterhvert ta over familegården, gården har pr i dag ca 40 mål dyrka mark ca 80 mål utmarksbeite og det leies rundt 120 mål dyrka.

Driften i dag er kun holdt på et minimun med 5 kjøttdyr for å beholde tilskuddet, jeg har lyst til å fortsette med kjøttdyr og kombinere dette med jobb i nordsjøen. Det jeg lurer på er, hvor stort kan jeg drive utifra dagens vilkår på gården ? og lønner det seg med ammekyr eller okser ?

Det trengs pr i dag veldig små investeringer for å kunne øke dyreholdet, alt arbeid gjøres til selvkost og jeg mener det holder med rundt 500 000-600 000 i investeringer for å kunne bedre driften.

Anonyms bilde
JRL_1
Gjest
He, he, da tror jeg du nesten

He, he, da tror jeg du nesten må skrive litt mer utfyllende om driftsgrunnlaget på gården mtp. jordvei, driftsbygg osv. og ikke minst hva du liker selv. 

Anonyms bilde
Joham
Gjest
Ja det ble litt tull når jeg

Ja det ble litt tull når jeg skrev innlegget.

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Vil tro du kan ha en 20-25

Vil tro du kan ha en 20-25 ammekuer med oppfôring av egen kalv. Kommer seg litt ann på hvor mange slåtter du kan ta/avlingspotensiale. Kan godt hende at det blir litt snaut med beite, men det går ann å tilleggsfôre noe.

Kommer seg også ann på valg av rase, store forskjeller på fôrbehov. Kan hende det er greiest å prøve seg fram.

Anonyms bilde
Joham
Gjest
Får som regel til kun 2

Får som regel til kun 2 slåtter her. Tenkte muligens å bygge opp en stamme av ammekyr som er blanding av Nrf og en egnet kjøttrase, vi har hatt Hereford nå noen år og synes de er greie å jobbe med, litt mindre slaktevekt enn tung rase, men det koster vel litt mindre i oppforing og ?

Tenkte og å bruke et område på 5 mål for å fore opp slaktegris på utegang i sommerhalvåret, største innvestering her blir vel en runbuehall til 20 000, hvor mange griser kan jeg fore opp på et område på 5 mål ?

Hvordan blir evt økonomien på å fore opp kun okser ? Trenger ingen store innvesteringer som sagt.

Anonyms bilde
Ammekua
Gjest
Okser

Veldig vanskelig og få tak i oksekalver. Folk byr 1000 nok over vanlig kalvepris.. Anbefaler ammeku!

Anonyms bilde
Joham
Gjest
Kan noen da forklare hvordan

Kan noen da forklare hvordan de regner dekningsbidrag på ammeku? jeg ser noen regnestykker fra Nortura der dekningsbidrag på ammeku ligger på rundt 19 000, er det da medregnet inntekten på kalven frem til slakt ?

max700s bilde
max700
Logget av
Innmeldt: 23.08.2011
Lei ut eller selg tell nånn

Lei ut eller selg tell nånn som ønske å drive 100 %

Anonyms bilde
Joham
Gjest
Ingen av delene er aktuelle,

Ingen av delene er aktuelle, jeg trives med gårdsarbeid og vil drive gård ved siden av turnus i nordsjøen, målet på sikt er jo å kunne få kjøpt mer jord slik at gården kan fungere som et levebrød etterhvert, men det vil ta tid å bygge opp gården til full drift.

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Tror 10.000 Kr i db er mer

Tror 10.000 Kr i db er mer riktig om man selger kalven etter noen måneder. Om du skal regne reelle grovforkostnader tror jeg at 15.000 Kr i db ved framforing av kalven er mer riktig. De som selger livdyr har høyere db. Bedre med litt forsiktig regnestykke, enn et som er litt vel optimistisk, synes jeg.