Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Okse på beite

Bare lurte på om det er lov å ha voksne okser gående ute på beite?
Har vært flere episoder her nå hvor det har vært løse okser på rømmen, som har brutt seg gjennom gjerde ....
Er vel ikke helt ufarlig etter min mening.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Okse på beite

Bare lurte på om det er lov å ha voksne okser gående ute på beite?
Har vært flere episoder her nå hvor det har vært løse okser på rømmen, som har brutt seg gjennom gjerde ....
Er vel ikke helt ufarlig etter min mening.

gil_1s bilde
gil_1
Logget av
Innmeldt: 13.02.2010
Re: Okse på beite

Se lov av 1970-03-06 nr 05 Handyrloven for detaljer, men okser på beite skal være \&quot\; forsvarligt \&quot\; inngjerda. Men intensjonen bak loven er nok mere å hindre uønsket bedekning enn faremomentet for mennesker, ser det ut til.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Okse på beite

Det er mange av oss som driver med ammeku som har en svær jævel av en okse vaggende med kuene hele sommeren. Jeg er ikke så sikker på om okser som ikke går sammen med brunstige kuer/kviger er særlig mer farlige enn en vanlig ku/kvige. Dog, det er ett ansvar å ha okse med ut. Min barnelærdom er at oksene må være inne for at de skal vokse fort nok. Ute \&quot\;går\&quot\; de av seg mye av tilveksten samt at dete r vanskelig å ha gode nok beiter til de.

Ad gjerding så skal de være så gode som mulig. Min erfaring er god på å bruke blank tråd og hvitt band øverst. Det ser både dyr og vilt. ett lite punkt til slutt er at det etter min mening er tragisk at gjerdeappratene nå skal ha svakere effekt.

callme_1s bilde
callme_1
Logget av
Innmeldt: 23.07.2011
Re: Okse på beite

Det lar seg vel ordne ved å dele gjerdet i to og legge til et apparat på den andre halvdelen.

Larse_1s bilde
Larse_1
Logget av
Innmeldt: 07.07.2011
Re: Okse på beite

Er det nokon som har prøvd dei nye gjerde apperata? Høres ut som om dei ikkje fungerer sidan det er så stor mostand. =) Holder dyra seg innenfor gjerde så er det vel ikkje noko problem.

Trur nok også at du vil få svar tilvekst på oksene viss du har dei gåande ute.. Viss du tjene penger på slakt da altså.

callme_1s bilde
callme_1
Logget av
Innmeldt: 23.07.2011
Re: Okse på beite

Beste gjerdet er vel strengt tatt det å ha nok gras på innsida av gjerdetråden.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Okse på beite

Det er ikke lov og ha okse over 6 mnd ute på beite viss der er andre ho dyr i nærheten.
Du kan ha så mange tråder du vill men har naboen kviger/kuer på beite som har brunst er det ikke mulig og holde den innenfor gjerdet,derfor har vi denne hanndyrloven.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Okse på beite

Jeg også, i likhet med trådstarter, lurer virkelig på om det er lovlig å ha særdeles store ukastrerte okser gående fritt på beite hvor de blant annet okkuperer adkomstveien til min bolig. Disse oksene er ledere for en stor bølling med voksne kyr, kviger og kalver som er født i det fri. Jeg ha hatt et par episoder hvor jeg ble utestengt for adkomst til boligen min på grunn av truende oppførsel fra oksene. Jeg har snakket med den lokale politietaten her som mener at bonden ikke gjør noe galt. Også gjerdene er i svært dårlig forfattning og dyra kommer seg stadig vekk fri og inn på tunet huset mitt. Det er vanskelig å forstå at loven kun beskytter bedekning av hunndyr og ikke liv og lemmer til fastboende mennesker. Her er det noe spennende galt! Som sikkert kjent blant de fleste, har det skjedd flere dødsfall av mennesker de senere åra som følger av angrep fra store okser. Ett menneskeligv er vel tross alt fortsatt temmelig mye mere verdt enn en ufrivillig bekekket ku. Jeg nekter å godta at jeg skal være nød til å sette livet på spill for å ferdes til og fra min bolig. Jeg er kvinne og er eneste fastoende her hele året.

Endres bilde
Endre
Logget av
Innmeldt: 05.02.2010
Re: Okse på beite

Den som har okser ute,har absolutt gjerdeplikt.Dvs han skal holde gjerder ,som er gode nok,uansett.Vanlig gjerdeplikt gjelder kun opp til 6 mnd.Så det somm måtte være bestemt om gjerdeplikt ellers,gjelder ikke okser.Kommunale vedtekter kan hindre oksebeiting.
Det må også sørges for info,slik at ikke folk forviller seg opp i slike beiter.

Anonyms bilde
Turid
Gjest
okser

Interessant opplysning. Hvor i loven finner man denne bestemmelsen?

Anonyms bilde
Thomas
Gjest
Okse på beite

Argumentet er jo når okse går med kuene på beite så er det også fordi kjøttfe ikke viser brunst så godt som nrf gjør men man må ha respekt for de uansett hanner loven gjelder kun utmarks beite 

geokris bilde
geokri
Logget av
Innmeldt: 04.12.2014
Mye tull her....

Mye tull her....

er kun på sambeite og utmark det ikke er lov å la okser beite.

§ 3. Det er forbode å la oksar som er eldre enn 6 månader gå på beite,a)i sambeiteområde i utmark eller innmark,b)saman med kyr som andre eig, i anna beiteområde ellerc)der tilhøva er slik at dei lett kan koma saman med kyr som andre eig.

Forboda gjeld ikkje beite på særskilt område der oksar blir haldne for seg, såframt området er forsvarleg inngjerda eller dyra er under forsvarleg tilsyn.

Okser er ikke noe "farligere" enn kyr, heller motsatt,