Du er her

SirLeonora_1s bilde
SirLeonora_1
Logget av
Innmeldt: 17.02.2013
Kraftfor eller grovfor, penger eller politikk?

Dette er en lettantennelig tema som i altfor mange år har blitt besvart med gamle myter og politiske ønsker.
Den nye rapporten som er utarbeidet av bla. FK og EK-teamet i Tine gir et tydelig svar; Gras er dyrere enn kraftfor!

Dette har jeg ment i mange år, og siden jeg holder til i et "kornområde" så er verdien av de målene jeg dyrker med korn så høy at grasarealet må være minst mulig og gi mest mulig avling.
Eksempel: 600 kg mathvete/daa = 1800 kr. Verdien av graset må da dekke 1800 kr + 3 eller 4 høstinger kontra 1. Med en god avling på 1000 Fe/daa er kostnaden med å dyrke gras 1,8 kr/Fe FØR BEREGNING AV HØSTEKOSTNAD.
Jeg ser det ar mange som beregner en grovforkostnad på 2 kr/Fe. Disse beregningene er ikke verdt nye batterier i kalkulatoren...

Jeg følger tett introduksjonen av DLM fra Lely. Enkelt og genialt oppbygd, en brilliant løsning basert på "sannheten" om at kraftfor er dyrt. Ubrukelig og bortkasta penger om grovforprisen i beregningen er feil...

Et annet eksempel: Jeg dyrker bygg, høster 600 kg, leverer FK for 2,60, FK knuser og trekker fra prisnedskrivingen, leverer i siloen min for 2,65. 1 høsting gir forverdi på 1560 kr/daa + Halmen som jeg kan bruke som strø, struktur eller selge.

Norsk landbrukspolitikk styrer en vei, mens alle regnestykker drar den andre veien. Det vil bli høyere forbruk av kraftfor i ALLE produksjoner, spesielt på melkeku i årene som kommer. Grunnen er enkel; kraftfor er enklere, billigere og bedre enn norsk gras!

Jeg har diskutert grovforprisene som ble avdekket i rapporten med flere parter som kjenner bakgrunnstallene. De ser store forskjeller blant brukerne, og spesielt avlingsmengden er selvfølgelig sterkt påvirkende for prisen per Fe. Jeg mener dette er gammelt nytt og når melkebrukene blir pålagt beiting- som gir maks 60-70% avling av eng, så er dette GALSKAP!!

påls bilde
pål
Gjest
Kraftfor eller grovfor, penger eller politikk?

Kraftfor er dyrt pungtum. Men ser du utvikling så tilegner bonden seg store arealer med et minimalt vedlikehold, Dette resulterer i en dårligere grovfor kvalitet. Kraftfor er jo en selfølge for å øke rask tilvekst samt i melke produktion. Men har inntykk av at gjør man en god jobb med grovforet så er du langt på vei, Nå har jeg noe dekar jord og kan ikke si at kostnader er hinsidige ved å snu og bearbeide jorda, Det lønner seg å ta vare på gras produktion det har man alt igjen for. 

max700s bilde
max700
Logget av
Innmeldt: 23.08.2011
ser ikkje bort ifra at det

ser ikkje bort ifra at det snart e billigare å kjøpe rundball fra sverige