Du er her

Byjentas bilde
Byjenta
Logget av
Innmeldt: 22.10.2018
Hvor mange sau kan jeg ha her?

Vurderer å kjøpe et småbruk. Isolert fjøs med strekkmetall og plass til 140 vfs, men næringsgrunnlaget er nok ikke på en slik mengde. 

32 da fulldyrket og 5 da innmarksbeite rundt tunet. 

På setra er det 85 da med «fjellskogsbeite» hvorav 13 da klassifisert som overflatedyrket og 3 da innmarksbeite. 

Hvor mange sau har jeg da næringsgrunnlag for? 

 

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Beite

Ligger det beiterett til bruket? Det "normale" er at man har beiterett for så mange dyr som bruket kan fø over vinteren, hvis man har en slik beiterett. Og er det bygd fjøs til 140 vfs en gang, ligger det vel sannsynligvis noe mer der enn bare arealene... 

 

 

Byjentas bilde
Byjenta
Logget av
Innmeldt: 22.10.2018
En tidligere eier har

En tidligere eier har forpaktet et større jorde, som forklarer størrelsen på fjøset.

Viser seg at setra er brukt til inngjerdet vår og høst beite, og så er de sluppet på beite på fjellet på sommeren. 

Spørsmålet er da hvor mamge vfs jeg kan ha uten å forpakte noe jord. 

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Avling

Den enkleste måten å få et "fasitsvar" er å sjekke med tidl. eier om hvilket avlingsnivå han har oppnådd på de 32 daa som brukes til slått, og beregne hvor mye vinterfôr du har tilgjengelig. Eksempelvis 50 rundball x 200 fôrenheter = 10000 forenheter, delt på ca 200 fe/sau i 6mnd inneforing = 50 vfs. Veldig grove tall, men det bruker å stemme sånn rimelig greit med en ball pr sau. Klart, velger du en rase som er liten og verken spiser eller vokser så mye, så kan du ha flere. Og går du på med stor NKS og kjører fri tilgang på grovfôr klarer de godt å trøkke i seg (og rote utover) 50% mer enn hva de strengt tatt trenger. 

Men jeg mistenker at dette neppe er rett år å gå tom for ball, for utover vinteren blir nok dette småligen verdifullt. 

 

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Her må man regne med å

Her må man regne med å kanskje innefore dyra i 7,5-8 mnd. Åsså går det noe hinsides mye rundballer om våren før dyra kan begynne å beite. Jeg tror antall dyr blir en plass mellom 35-50 vinterfora. du jo feks gi en del kraftfôr, for å ha et større antall. Det er også  stor forskjell på hvor mange slåtter en har i løpet av et år, rundt om i landet. 

Begynn med å kjøpe noen sau, så finner du ut etterhvert hvor mange du kan ha.

OMRs bilde
OMR
Logget av
Innmeldt: 01.02.2018
1 sau på målet er vel

1 sau på målet er vel noenlunde maks man regner her i området. Litt vår- og høstbeite, halvannen slått, 3-4 mnd utmarksbeite. Men det er enorme forskjeller på avling og lengde på foringssesong rundt i landet.