Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Forenhet pr vinterfora sau pr daa

Hei.
Hvor mange forenheter må man regner på en sau/m lam pr år og hvor mye beite.

Har i dag 25 daa fulldyrka jord i vestfold. God jord med god drenering. Med mulighet for å dyrke opp ca 5 daa til. Og tilgang på leid areal ca 30 daa inn 5 år på nabo gård. Kanskje mer etterhvert

Har tilgang på innmarksbeite på ca 20 daa

Er med i et beitelag med beiterett i 100k daa skogsbeite.

Hvor mange vinterfora sau kan jeg ha med et slik arealet?

Nks sau

Takker for alle svar:)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Forenhet pr vinterfora sau pr daa

I vestfold på god jord burde du kunne klare 5 rundballer pr daa, hvis du regner MINST 1.5 rundballer pr NKS så har du svaret. Men, du kan begrenses av tilgjengelighet på vårbeite, så du må være flink til å time lamminga slik at de raskest mulig kan komme seg til skogs.