Du er her

Rustveer_1s bilde
Rustveer_1
Logget av
Innmeldt: 18.09.2012
Bruk av myse til storfe

Vurderer å begynne med kjøttfe/okseframforing tilegg til melkeku i samdriftsfjøs.
Har mye grasballer men dette variere fra år til år. Er derfor interisert i å kjøpe billig halm gjenom kontakter på flatbygdene. Det jeg lurer på er om noen har erfaringer med bruk av myse til storfe. Hvordan lagre dette vinter og sommer. Hvordan tildeler dere mysen til kyrne/okser, renhold av tanker osv osv.Ønsker å høre hvordan dere gjør det..