Du er her

optimists bilde
optimist
Logget av
Innmeldt: 09.04.2016
Kan talle/oppskrap foringspalss utkjøres på mark nå på vinteren

Har en utevendig foringsplass for ammekyr, der det blir både gras, halm , og møkk.   Alt dette blir  stort sett i fast form, når jeg skraper det opp.

Men kan jeg da tippe dette på brakka eng, som skal pløyes til våren?

LANs bilde
LAN
Gjest
Talle

I prinsippet er det ikke tillatt å spre noen form for husdyrgjødsel på frosset eller snødekt mark. Dessuten skal gjødsel som hovedregel benyttes i vekstsesongen. Når det er sagt, så ser man mange steder at det ligger hauger med talle eller fastgjødsel ute over vinteren, så det er ikke alle som tar det så tungt.

LANs bilde
Mr.T
Gjest
Gjødsel med mer enn 25%

Gjødsel med mer enn 25% tørrstoff, og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. Slike hauger skal skjermes mot overflatevann. Kommunen kan stille krav om skjerming mot nedbør.

Utendørs drift på talle/utegarder må innrettes slik at gjødsel kan fjernes på en effektiv måte fra foringsplasser, hvileplasser og eventuelle trafikkarealer mellom disse. Væskeoverskudd skal samles opp og lagres dersom det kan medføre fare for forurensning.

sakset fra lovdata

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Ja

Svaret er vel helt enkelt ja, som MrT har sitert fra Lovdata.

I praksis håndheves dette forholdsvis lite strengt, bl.a lagres tørrmøkk fra kylling/hønsehus i haug uten annen beskyttelse fra avrenning enn "håper det går greit", og jeg vet av flere plasser der det lukter høne i småbekkene langt unna slike lagringsplasser.

For din egen del håper jeg du ser verdien av gjødsla i slike "varer" og om du legger opp haugene i øvre ende av stykket slik at evt. avrenning blir avsatt i størst mulig grad nedover på dyrkamarka og ikke renner ut i grøfter/kanaler/bekker har du mest glede av det sjøl.