Graver_1s bilde
Graver_1
Logget av
Innmeldt: 27.01.2012
Vindbremsduk

Har planar om å ta ut vinduene i deler av fjosen og setja inn vindbremsduk der i staden for, for å få inn meir luft og betre ventilasjon i sommarvarmen. Er det nokon som veit om det er forskjell på kva for ei side av duken som skal vera ut og inn? Eg har kjøpt vindbremsduk hos Felleskjøpet. Denne er glattare på den eine sida enn på den andre.

Graver_1s bilde
Graver_1
Logget av
Innmeldt: 27.01.2012
Vindbremsduk

Har planar om å ta ut vinduene i deler av fjosen og setja inn vindbremsduk der i staden for, for å få inn meir luft og betre ventilasjon i sommarvarmen. Er det nokon som veit om det er forskjell på kva for ei side av duken som skal vera ut og inn? Eg har kjøpt vindbremsduk hos Felleskjøpet. Denne er glattare på den eine sida enn på den andre.