Du er her

Rep_1s bilde
Rep_1
Logget av
Innmeldt: 10.06.2011
Treinnnredning

Hei

Driv å planlegg ny lausdriftsfjøs med melkeproduksjon. 

Har endel gran og føre og eiga sag. Synes det er kjekt å arbeide med treverk

Ser att det er mykje arbeid å hogge og sage til ny fjøs.

Har begynt å tenke på å lage innredning sjølv i tre. Reknar med det er ein god del å spare på det.

Enkelt å bytte ut om det vert nødvendig.

Men er det holdbart nok?

Forhold til stutar er det sterkt nok?