Du er her

Rs2-GTis bilde
Rs2-GTi
Logget av
Innmeldt: 19.04.2019
Byggeskikk grunnmur fjøs 1953 (Nordland)

Har revet djupstålet i en gammel fjøs, tatt hull i kortveggen og skjøtet på med tak for å få "carport" til båt og campingvogn for vinteren. Ønsker å bygge garasje her, og er litt usikker på hva jeg må gjøre av grunnarbeid, om jeg må gjøre masseutskifte på de ca 2,5x6m i det gamle djupstålet, og om jeg må gjøre grunnmuren på nytt på 2x2,5m, eller om løsningen som er i dag er "frostfri nok". 

Har i dag gått til verks med krafsen, ser ut som fjøsen ser satt på en steinfylling sammen med finsand. (mye skjellsand i området) Er dette typisk byggeskikk for en fjøs i Bodøområdet fra 1953, ca 200 meter unna strand/hav? Eller kan jeg forvente å finne noe annet etterhvert? 

Og hva hva bør jeg gjøre før jeg bygger garasje her? Om jeg kan gjøre minst mulig med den gamle fjøsdelen, så gjør jeg selvfølgelig det.

Og på den nye garasjedelen, hvor det ikke har vært noe bygg tidligere - her er det et tynt lag med matjord, som går over i finsand som ender på fast blåleire. Jeg har hørt andre som bare har laget ringmuren frostfri, isolert under/rundt og ikke tatt full masseutgiftning på platen, isolert og støpt her. Kan det være en god fremgangsmåte? 

Ønsker å holde kostnadene nede på grunnarbeidet, samtidig så er det vanskelig å komme til med lastebil til dette småbruket for å kjøre inn masser. (Må kjøre inn når det er tele i marka)