Du er her

Bygg2020s bilde
Bygg2020
Logget av
Innmeldt: 22.12.2019
Avskrivninger ved nybygg

Vurderer å bygge nytt næringsbygg på gården, ca 4 mill. Er registrert som enkeltpersonforetak og har 100 prosent jobb i tillegg til gårdsdrift.

Skatt; Skatteprosenten (marginalskatten) beregnes av den totale inntekten, både fra foretaket og annen inntekt.

Avskrivninger; oppfatter at avskrivninger kun blir ført mot inntekten som kommer fra foretaket (gården), og ikke mot den totale inntekten?

Hvor er dette spesifisert i lovverket?

 

Fosens bilde
Fosen
Logget av
Innmeldt: 15.08.2019
Har ikke sjekka men regner

Har ikke sjekka men regner med Skatte-ABC beskriver dette