Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Ein rapport om breie landbruksmaskiner er ute på høyring. Rapporten er omtalt i fleire artiklar her på gardsdrift.no.
Kva er bra og kva er dårleg i det som er sett fram? Er det noko som manglar?
Bedre Gardsdrift står på høyringslista, og vil tidleg i desember utarbeide sitt svar til departementet. Vi treng innspel frå deg!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Ein rapport om breie landbruksmaskiner er ute på høyring. Rapporten er omtalt i fleire artiklar her på gardsdrift.no.
Kva er bra og kva er dårleg i det som er sett fram? Er det noko som manglar?
Bedre Gardsdrift står på høyringslista, og vil tidleg i desember utarbeide sitt svar til departementet. Vi treng innspel frå deg!

helmer_1s bilde
helmer_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Jeg håper dere jobber for det alternativet til Bondelaget og TLIF i denne saken. disse to har tatt dissens i forslag til regelverk fra arbeidsgruppen.
noe annet er ikke til å leve med i praksis for bondenæringa når vi stadig får større krav til effektivitet fra samfunnet og politiske myndigheter i dette landet. dessuten blir vi sammenlignet på pris med andre land i andre media, og når vi da skal ha et langt strengere regelverk på mange ting (blant annet dette) er det å gå imot næringa sin utvikling.
det er vel helst krefter i transport og anleggsbransjen som vil lage problemer for oss bønder på dette området! men det er jo i rapporten foreslått å skille på traktor og bredde i landbrukssammenheng og annen virksomhet som ikke har med landbruk å gjøre, å da ser jeg ikke hvorfor forslaget til mindretallet skal kunne bli vedtatt. det har liten betydning i praksis da det er redskap til landbruk som har bred redskap(stort sett iallefall) og vi konkurerer ikke med lastebilnæringa i det hele tatt.
håper flere sender innspill på dette høringsforslaget.
de må merke trykk fra næringa over hele landet at dette finne vi oss ikke i!!

(det er sendt fra bondelaget i Vestfold iallefall.)

link til rapporten her:
http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/Veg%20og%20vegtrafikk/brede_...

hilsen
harald

helmer_1s bilde
helmer_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

les side 51 og 52 i rapporten.
30 km/t lager mer kø å flere farlige situasjoner da det betyr at vi bruker lenger tid på veien og for å komme til avkjøringslommer. med 50 km/t vil traktor gi bedre \&quot\;flyt\&quot\; i trafikken.

Deerer_1s bilde
Deerer_1
Logget av
Innmeldt: 12.01.2009
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Nå har ikke jeg satt meg 100% inn i høringsforslaget, men tidligere ble det nevnt å se på \&quot\;effektkravet\&quot\; til traktor, dvs. regelen om 7hk. pr. tonn totalvekt.. Kravet til vektfordeling mellom traktor og tilhenger/redskap, den såkallte \&quot\;1,5-gangersregelen\&quot\;, kan jeg faktisk være enig i skal bevares slik som idag, da jeg vet hvor farlig det er når traktoren blir skjøvet rundt av hengeren. Men jeg synes kravet til 7hk. pr. tonn totalvekt fører til unødig store traktorer i trafikk og ikke minst på jordet..

Lars_Halvor_1s bilde
Lars_Halvor_1
Logget av
Innmeldt: 24.09.2008
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Dere må selvsagt ta standpunkt sammen med bondelaget og TLIF. Jeg stiller meg i stor grad bak det Helmer sa i forrige innlegg.

* Krav om max 30 km/t er meningsløst, og vil ikke bidra til en bedre situasjon. Jeg vil mene dette vil forverre situasjonen. På steder med fatsgrense 50 eller 60 km/t lager landbruksredskap svært lite kø dersom farten er 50. Det vi dessuten være meget vanskelig å følge opp og håndheve i praksis.

* Når det gjelder bredder jeg følgende grenser bør være gjeldende, ut i fra en personlig vurdering som landbruksentreprenør og bonde:

- fra 2,55 meter: Gult roterende lys
- fra 3,00 meter: Skilt: \&quot\;Bred transport\&quot\;
- fra 3,40 meter: Følgebil
- fra 3,70 meter: Krav om dispensasjon og egne retningslinjer.

helmer_1s bilde
helmer_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

les også regelverket i Sverige. er faktisk litt strengere i Danmark enn Sverige.
men til deg Jogeir\; nå er det viktig at dere jobber ordentlig og seriøst. Når disse nye reglene blir vedtatt å trer i kraft er det for sent. tipper det ikke blir lett å forandre disse reglene senere.... da er det viktig at dere står på og gjør en jobb nå! Dette vi må leve med i mange år!!!
håper mange sender inn svar på denne høringa, å husk at dere gjør en jobb for mange... det skal dere ha honør for.
men ta følgebil fra 3.50 m ellers er jeg enig med Lars Halvor.
rushtid og hastighetsbegrensing bør vekk.....
men det må vel velges mellom noen alternativer i denne byråkratiske verden, da vil jeg heller leve med rushtidsbegrensing og slippe strenge bredderegler og hastighet.
forøvrig bør det vel være mulig å få mat og landbruksdepartementet med på dette. resten av gruppa tror jeg ikke har så god kunnskap om landbruk og vårt behov.
(det er ikke mulig at fabrikkene lager utstyr spesiellt tilpasset norske regler!!)

helmer_1s bilde
helmer_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

men markering og lys på maskiner er jeg for at blir håndhevet.
vi kjører med bredt utstyr langs vegen av nødvendighet, ikke fordi vi har lyst....
legg vekt på veitrafikkloven kap2 §3

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Det må være mulig å flytte/kjøre landbruksredskap opp til og med 3.50m uten at en har med følgebil.
Ser at dere også er innom fart. Det må være mulig i framtiden å kjøre en traktor med 50 km kasse på T-lappen og B-lappen. Da får man heller legge begrensinger på maks 40 km/t for de som ikke har fylt 18 eller 20 år hvis det må være begrensinger. Det er jo lov å kjøpe en bil som går i 250 km/t, men man har ikke lov å kjøre fortere enn tillatt hastighet. Det er vel ikke slik at en alltid må utnytte hastigheten på alt man skal kjøre.

Med så mange traktorer som går i 50 km/t etter hvert blir det håpløst hvis man ikke kan la en 17-18 åring kjøre disse traktorene uten lappen på vogntog.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Virker som de fleste her stort sett er enige.
Jeg vil også slå meg på den med effektregelen på 7 hk/t er litt drøy. 1.5 gangern er helt ok og på sin plass, mens hk regelen blir ofte brutt og vil komme til å bli det, ser selv at det er håpløst å følge den med fornuftig størrelse på traktor.

Ellers er breddereglene greie som foreslått her.
over 2.55 roterende lys
over 3.00 bred transport skilt (selvsagt er den ene gjødselvogna mi 3,05 men skal leve med å hekte et skilt i frontløften for at det skal være ryddige forhold)
over 3.50 følgebil.
dispensasjon over 3.70/4.00 m, liten formening om det punktet.

Det bør også være lov å kjøre trkatorenr med konstruert hastighet 50 km, selv om en ikke har lov å kjøre mer en 40.
Rushtidsbegrensing (når er det? hvor mange timer) ønsker jeg absolutt ikke. Forholdsvis mye trafikk i vårt område selv om det er på Jæren i rushet, men å parkere 3-4 timer daglig på grunn av det ser jeg ikke som aktuelt. En bør heller bruke hodet. Ser at inn mot byene kan dette være større problem, men her kan en i alle fall ikke \&quot\;legge ned\&quot\; arbeidet flere timer i perioder. Det vil bli kostbart og stoppe hele næringa.

Skikkelig markering av maskiner, skilt/lys er ingen som helst problemer om vi bare har et klart regelverk om hvordan dette skal gjøres, og at det blir fulgt. Har mange grimme eksempler på dette fra bønder. Bl.a. roterende lys i bruk med standard henger gir meg ståpels!
Skal gjerne bruke noen timer og kroner på breddemarkeringer og nye lys, noe som selvsagt burde vært gjort for lenge siden for egen sikkerhet, selv om utstyret egentlig er godkjent slik det er nå også.

En trenger ingen 30km/t begrensing på breie redskap. Det blir helt feil. De fleste redskaper i den bredden har likevel ikke 50km/t som lovlig hastighet pga bremser etc så det er et \&quot\;ikkeproblem\&quot\;. Håndhevinga er noe annet.

valtra_1s bilde
valtra_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Enig med TG (Idefox)
HK grensa er beregna på lastebil, og er igrunn for liten for de på vinterføre, trengs mer HK for å komme opp bakker med 50 tonn.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Reglene for sertifikat må endres slik at en 16 åring kan kjøre i 50km.
Dette handler om rekrutering til landbruket !! De fleste traktorer går i 50 km i dag, Vektbegrensningen er ok, men bør oppheves etter to år med T sertifikat. 18 år +B sertifikat bør det ikke være noen vektbegrensning. Har to barn, blir veldig dyrt med to lastebilsertifikat for og kjøre traktor.

Tvillinghjul MÅ defineres som redskap, slik at en slipper og ta disse av og på, men markeringslys som viser full bredde utenfor hjulet bør bli et krav. Har en traktor som er 4,4m bred med tvilling.

Maksbredden på traktor må også økes til min 2,65m.

Bestemmelser om når på døgnet en kan kjøre er GALSKAP !!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Nye reglar for breie landbruksmaskiner

Har lest høringsuttalelsene og der var det mye interresant. Vil spesielt henvise til den fra Vegdirektoratet. Der har tydeligvis de forskjellige regionene til vegvesnet fått komme med sine svært sprikende oppfatninger og fordommer.
En saksbehandler greier å slenge ut en sånn påstand, sitat:
Vi tror ikke de som forflytter landbruksmaskiner setter seg inn i kjøretøyforskriften og anbefaler at punktet om gult blinkende lys tas inn som eget punkt i forskriften. Sitat slutt.
Jeg undres på vilket grunnlag de har for å påstå at de som \&quot\;forflytter landbruksmaskiner\&quot\; er dårligere til å sette seg inn i kjøretøyforskriften enn andre vegfarende. Alle som har førerkort har vel stort sett gått igjenom samme pensum (som er forandret i gjennom årenes løp). Siden har vel fåtallet lest kjøretøyforskriftene.

Men BG og LMD kom med mye fornuftig da i sine uttalelser.
Jeg er redd resultatet av denne runden blir dårligere enn dagens forskrift.