Du er her

navara_1s bilde
navara_1
Logget av
Innmeldt: 25.02.2011
Julekalender

Etter en gjennomgang av førerkortreglene, kommer jeg fram til at ingen av dagen svaralternativ er riktig.....eller er jeg på villspor?

dag_1s bilde
dag_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Enig at det finst ikkje riktig svar i svaralternativa. Kan ikkje forstå at det lovleg kan brukast henger kun godkjent for 40 km på ein traktor som er godkjent for 50. Godkjent henger til ein traktor som går 50 skal ha lastregulerande bremser, og det har ikkje bremsene på hengerane godkjent for 40 så langt eg har forstått det, eller tar eg feil?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

ja du kan kjøre viss du ikkje overstiger 40 km/h

navara_1s bilde
navara_1
Logget av
Innmeldt: 25.02.2011
Re: Julekalender

ja, den er grei, men du skal ikke kunne kjøre traktor konstruert for 50 km, hvis du har sertifikat bare for 40, selv om du ikke kjører fortere enn 40

dag_1s bilde
dag_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Ein eg kjenner fikk trøbbel med forsikringsselskapet etter ein kollisjon. Dette pga hengerane var godkjent for 40km, mens traktoren var reg for 50 km. Farta var i følge han lavere enn 40, men det er vel det forsikringsselskapet ikkje har tru på då kanskje???

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Hei! Eg mente at man kan kjøre 50 km/t traktor med ein 40km/t tilhenger, bare man ikkje overstiger 40 km/t. Har nå sjekket oppgaven her med ein eg kjenner, som kan dette . Vi finner ikkje riktig svar alternativ.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

tilføyer: Må jo selvsagt ha lov til å kjøre 50 km/t.

Vegard_1s bilde
Vegard_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Ikke verdens letteste oppgave å søke seg svar på i alle fall, men jeg mener nå i alle fall å ha resonert og eliminert meg fram til noe. Og jeg er rimelig sikker på at førarkortklasseguru og orakel Jogeir har putta inn ett riktig alternativ :)

Og enig eller ikke kan man vel være, men jeg mener det med farta og stemmer... Blir på en måte sammenlignbart med bil og henger på veier med fartsgrense på mer enn 80 km/t...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Det er jo fartsbegrensninger for bilhenger også, om du ikke har brems på hengeren. Det betyr jo ikke at bilen må ha fortsbegrensninger i tillegg?? En må vel selv passe på å holde rette farta når man har henger som ikke tåler samme farten som trekkvogna..

kvegards bilde
kvegard
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Står dog ingenting om traktoren er registrert som 50 km/h. Mange traktorer som er registrert som 40 km/h, men går 50 km/h!

navara_1s bilde
navara_1
Logget av
Innmeldt: 25.02.2011
Re: Julekalender

Vil kanskje en 50 km traktor kjøres på 40 km-sertifikat når det sitter på en henger som begrenser farta til 40?
&quot\;Denne klassen gjelder føring av traktor og motorredskap (begge med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger. &quot\;
Hvordan skal man tolke &quot\;konstruktiv hastighet&quot\;?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Nå gikk det opp eit lys.

dag_1s bilde
dag_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

OBS OBS, fekk fram at eg er innlogga som kv, men profilen min er dag. Tester no kva som skjer når eg publiserer dette innlegget.

dag_1s bilde
dag_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Heldigvis fanger det opp rett bruker når det vart publisert, men kva systemfeil gjer dette. Vil legge til at eg prøvde å trykke på rediger på innlegget til kv, men innlegget hans kom eg ikkje inn på. Tok bilde av skjermen nå eg fikk fram at eg var pålogga som kv dersom BG har interesse av det.

Agrostar_1s bilde
Agrostar_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Dagens nøtt kan virke som ei skikkeleg nøtt, men etter å ha fundert i nokre få minutt, nett sett på ein liten konklusjon her på sida og so sett på nøtta igjen var svaret enkelt. Kan godt hende at svara ikkje er rett om ein skal tenke på fart på hengaren og traktoren, men om ein kun skal tenke på oppgåva så er svaret kjempelett.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Joda, det er et riktig alternativ, men denne oppgaven var skikkelig lur. All ære til Jogeir.

MacJoJos bilde
MacJoJo
Logget av
Innmeldt: 05.09.2009
Re: Julekalender

Dagens oppgave var skikkelig lur, ser at det er fler enn meg som setter feil fokus....

Når en først finner hvor fokus skal være, så er det faktisk svar å finne på nett.

Det er lurt å lese bladet, der står det mye klokt...

Skal se det blir mange som faller fra med denne oppgaven??

Markus_S_1s bilde
Markus_S_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Joda, lille Pål med ferskt sertfikat (etter 2005),har bare ikke lov å kjøre en 50km.traktor.Han utelukker dermed alternativ 1 og 2,og man står igjen med siste alternativ.Anne får ikke kjøre pga yrkessjåførkompetansen,men hun kan jo selge veden svart, og kjøre i veg på CE.Gamla som tok sertfikat i 1957,er vell ca 73 år nå,og kan overlate kjøringa til Oswald. Det var min fasit,mulig jeg tok feil.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Jeg resonnerte meg også frem til at yrkessjåførbeviset var det som var cluet her. MEN:
http://www.vegvesen.no/Oversikt+over+datoer+for+n%C3%A5r+du+m%C3%A5+forn...

Dette trenger etter min mening ikke å ha trådt i kraft for Anne ennå (tilliks med meg). Det står ingenting om at Anne tok CE etter 10.september 2009 når direktivet trådte i kraft. Hu kan ut fra opplysningene ha tatt vogntoglappen i 2007. Det står ikke noe om alder etc. Hu kan ha tatt traktor og billappen et halvt år før vogntoglappen. Dersom hu tok vogntoglappen i 2007 må hu ta etterutdanninga i løpet av 2015. Før høsten i 2008 - Innen 10.sept 2016, Etter høsten 2008 - Før førerkortet går ut (5 år).
Har hun tatt CE etter 10.sept 2009 så faller hun inn under direktivet (sålangt jeg kan se det). Men dette er alså ikke opplyst i teksten.

Nå var det forsovidt bare C som var mulig siden Pål ikke hadde mulighet å kjøre denne traktoren, men jeg mener rett skal være rett - og ber Jogeir om å kommentere dette innlegget mitt om det er noe jeg har gått glipp av.

Vegard_1s bilde
Vegard_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Som vanlig et godt innlegg Idefox, men det var vel flere halmstrå for rett svar, som at &quot\;guttungen&quot\; ikke kunne kjøre, og han var vel med i to av tre alternativ? (Godt gjort å ikke huske tilbake til i går...)

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Vegard: Joda - du har helt rett, at det var det eneste alternativet hvor guttungen (trenger forsovidt ikke være guttunge, han tok kanskje bare ikke lappen før?:) ikke kunne kjøre.
Etter resonnering og diskusjoner med andre så ble vel rett spor fastslått. Så takk til de. Men, hadde svar C vært at Oswald og Tante kan kjøre i stedet for at KUN Oswald og Tante kan kjøre, så er situasjonen en annen, for da hadde det ikke utelukket Anne.
MEN, jeg må presisere at jeg vil avvente svar fra Jogeir ang min forrige kommentar. Jeg kan som vanlig ha tatt feil \;) Men i en så viktig &quot\;konkurranse&quot\; så er det viktig å belyse alle sider :P

Nå har jeg allerede &quot\;røket&quot\; på to spm da jeg ikke fikk til nettdekning i østerrike på de første spm og ikke kunne svare, så for min del er 24 rette kjørt. Men målet må da være alle riktige av de siste \;)

Men de fleste har nok resonnert seg frem til C iom guttungen, men allikevel....:)

Ha en fin søndag med ny nøtt!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Denne nøtta var litt vanskelig ja, eg gjekk ut at det var ein reg 40 km traktor. Traktoren gjekk i 50km men det var ikkje opplyst om den var reg. i 50km. Det er ein kjensjerning at det er ein god del traktorer som går i 50 men er reg. i 40.Valtra har jo levert slike traktorer i ein årrekke.

kvegards bilde
kvegard
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Det sto ikke at det var konstruktiv hastighet 50 km/h, som jeg kommenterte tidligere. Men når BG skriver at den går 50 km/h, så er det naturlig at de mener at den er registrert som det også.

Ellers er jeg enig med Idefox. Men siden hun som hadde CE uten yrkesjåfør beviset, men siden hun ble utelukket pga &quot\;guttungen&quot\; så var jo svaret forholdsvis enkelt.

Lykke til videre nøtteknekkere \;)

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Slik jeg tolker forskriften vedt. Yrkesbevis, så gjelder den når det er snakk om
ervervsmessig transport som utløser løyveplikt ! M.a.o så trengs ikke beviset ved
egentransport. Å transportere egentilvirket ved frem til kunde kan neppe kalles noe
annet enn egentransport. Hvis du mot formodning skulle transportere ved eller annet
gods for en produsent/grossist ut til kunder, og du fakturer det som en utført transporttjeneste da blir det noe annet. Og da må du ha godstransportløyve.
Det som i dag kalles egentransport utløser ikke løyveplikt, og som følge av det
så kreves det heller ikke yrkesbevis for sjåfør ! Enkelt og greit ! Bedre Gårdsdrift
trenger ikke fremstille lovverket vanskeligere og strengere en det i virkeligheten er !

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

K l: dette er ikke egentransport. Er ikke snakk om å gjøre det vandkeligere en nødvendig . Transport av ved fra din eiendom til di lagerplass er egentransport. Transport av varer som skal selges er IKKE egentransport. Det gjelder også om du transporterer noe for naboen eller andre mot betaling. Det er veldig enkelt .
All godstransport er innunder dette. Når jeg transporterer tørrgjødselvogn frå mine naboer til der hvor de har avtale om levering så gjør jeg dette mot betaling og det krever derfor beviset. Derimot om jeg transporterer tilsvarende gjødsel fra egen gard og mottakeren ikke skal betale fot dette anses det som egentransport.
Å trandportere potet frå jordet til egen gård er egentranport. Men å trandportere potetene til kunde eller mottaker er godstransport.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

K l jeg er enig i at egentilvirket bør gå under egentranport, Men tror ikke du kommer noen vei med dette om noen kontrollerer deg. Hadde ikke dette tåpelige yrkessjåførdirektivet kommet hadde det ikke vært noen problem eller diskusjon. Då hadde det blitt diskusjon om løyve, men løyve har jeg tilgode å høre at noen har krevd til traktor selv om det egentlig også er et krav ved godstransport...så er vel ikke lenge før det kommer på banen....om en driver godstransport med traktor eller lastebil er jo forsovidt uvesentlig etter min mening...

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Det er vel slik at det er hvorvidt det er løyveplikt eller ikke som utløser krav til kompetansebevis/yrkesbevis. Altså ikke løyveplikt, så er det ikke krav til yrkesbevis.
Husk å skille mellom førerkortkrav/-rett, og krav til yrkrsbevis. Det er to forskjellige lover som kommer til anvendelse her ! Og jeg vil se den personen fra biltilsynet som med loven i hånd kan ilegge gebyr for brudd på loven om krav til yrkesbevis , når du kjører ved, rundball, potet, møkk osv. Det blir noe annet hvis traktoren brukes til å transportere grus/pukk etc. i anleggsdrift, og tjenesten blir FAKTURERT som en transporttjeneste !

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Har sakset følgende tekst, som sier litt om hva som er løyvepliktig eller ikke:
Lov om yrkestransport.
Kap. 4 Transport som kan drivast utan løyve
Til § 16 Eigentransport av gods
Første ledd svarar til § 8 nr. 1.
I tredje punktum er det presisert at godstransporten berre må vere ein
hjelpefunksjon i høve til verksemda sin samla aktivitet dersom den skal kunne reknast som eigentransport. Den særskilte tilvisinga til lov 24. oktober 1952 om godkjenning av entreprenørar er tatt ut. Entreprenørverksemd må vurde- rast i høve til den generelle avgrensinga i paragrafen.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Egentlig ganske enig med deg, lovteksten er uklar. Kanskje dette kan sjekkes opp med de son faktisk har peiling? Då tenker jeg rundballetransport, ved og potet for salg f.eks.

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Jeg siterer fra BG sin redegjørelse vedr. rett svar:
&quot\;I denne oppgåva er det også vesentleg kva som er på lasset. Oppgåveteksten fortel at det er ei salsvare, altså ikkje eit produkt til eige bruk, og det at vara blir levert er ein del av handelen. Altså må noko av betalinga for veden reknast som godtgjersle for transporten. Det spelar ingen rolle om og korleis dette eventuelt er spesifisert på fakturaen.&quot\;
Her er det redaksjonen i BG trår litt feil !

Den som her selger og leverer ved, selger egentilvirket vare som han leverer til kundes mottaksadresse, og det må ihht lovverket anses som egentransport. Hovedvirksomheten for foretaket er selvfølgelig jordbruk/skogbruk, og vedtransporten vil da bli en &quot\;hjelpefunksjon&quot\; i forhold til virksomhetens samla aktivitet.

I loven om yrkestransport står følgende:
§ 16. Eigentransport av gods
(1) Det trengst ikkje løyve etter § 5 for transport av eige gods (eigentransport) når transporten er ledd i anna næringsverksemd.
(2) Likt med eige gods reknar ein gods som vedkomande har eller får rådvelde over i samband med kjøp, sal, lån, leige, framstilling, behandling og reparasjon.
(3) Første ledd gjeld berre godstransport som er ein hjelpefunksjon i høve til verksemda si samla aktivitet, og utførast av eigaren av verksemda eller ein tilsett i denne. .
M.a.o. så er dette transport som IKKE utløser løyveplikt, da det er egentransport,og derfor er det IKKE krav til at føreren skal ha yrkesbevis/kompetansebevis.

Derfor har Anne Knutsdotter lov til å kjøre denne transporten hvis hun er ansatt hos virksomheten, eller er eier av virksomheten.
Rett skal være rett !

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Bingo. Det vil jo gjelde alt som går inn og ut av gården egentlig. (Jeg vet om gulerotpakker som henter inn varer fra sine leverandører etc og pakker de, for så å levere etterpå. Inntransporten går iallefall som egentransport, og har tenkt litt på dette i forhold til det BG har skrevet.)

Her tror jeg rett og slett noen har prøvt å legge på landbruket (og andre) noen krav som ikke er der!

I tillegg til at jeg mener Anne ikke har krav om beviset ennå ift når CE-lappen ble tatt/utløper!

Challenger mts bilde
Challenger mt
Logget av
Innmeldt: 22.12.2012
Re: Julekalender

Eg syns dagens nøtt var vanskeleg. For når eg skulle svare stod det Logg inn for å svare. Ingen tilgang. Og korleis skulleg eg då svare, jo eg måtte registrere meg.
Er det ikkje merkeleg å måtte registrere seg for å svare på resten av kalendaren? Kvifor var dette nødvendeg? Er det bare for at dere skal få fleire brukarar på forumet?
Dere burde informert om dette ei gode stund før julekalendaren begynte. Eller venta til neste julekalendar, og informera om dette i gode tid. :(

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Men er det noen kloke hoder som har fasiten på 22 desember? (får ikke sove...)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Hei
Eg svara 50 %. Veit ikkje om det er korekt,men fann svaret mitt på side KA8 i denne liken :
http://www.okonomi-deler.no/content/pdf/40%20Kraftoverf%C3%B8ringsaksler...

hansor_1s bilde
hansor_1
Logget av
Innmeldt: 16.10.2011
Re: Julekalender

Du kan vel ikke legge deg kl 17? :)

Fasit er lagt ut nå - 50% var rett.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Der røyk min mulighet for 22 rette (to dager jeg ikke har svart
vær veldig i tvil. Hadde tenkt å svare 50% , men ombestemte meg :-(
Jaja. Søkte og søkte. I en tråd her vær det en som hadde fått info på tlf fra økonomideler om 30 cm. Fant også utenlandske tråder hvor det ble nevt 12 tommer.
Men hvor finnes fasiten ? Er dette et krav fra arb. Tilsynet eller bare en anbefaling fra en produsent?
Egentlig utrolig at dette ikke er lett tilgjengelig info hos f.eks. Waltherscheid.

navara_1s bilde
navara_1
Logget av
Innmeldt: 25.02.2011
Re: Julekalender

Alternativet med 30 cm. uansett lengde på akslingen falt ut, fordi noen akslinger har jo bare 30 cm profilrør, og da må man kunne ha kortere overlapping. Og 70% overlapping var vel litt overdrevet...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Hjelper lite at man hadde rett den 22. når man dreit på draget den 20. Dette var en detalj jeg ikke hadde fått med meg. At man aldri lærer! Er skikkelig langt nede nå, jeg hadde 24 rette i sikte, nå er alt håp ute. Vinner jeg ikke motorsag nå må jeg saksøke BG....

Oddbjørn_1s bilde
Oddbjørn_1
Logget av
Innmeldt: 26.09.2008
Re: Julekalender

Idefox, jeg må få lov til å arrestere deg litt ang. egentransporten.

En bedrift (f.eks. en trevarefabrikk) kan ha egne lastebiler for å kjøre materialer inn til fabrikken, og for å kjøre ferdigvarer UT igjen.
Om varene blir levert til en butikk eller en privat sluttkunde spiller ingen rolle, hovedsaken er at bedriften kun kan transportere varer de selv har kjøpt, eier, eller skal selge / har solgt. En vindusfabrikk kan selv transportere vinduene de har solgt hvor langt de vil med en egen lastebil. De har fullt lov til å ta betalt for frakten av vinduene av kunden. Tilbake til vindusfabrikken kan de ta med seg materialer eller glass de kjøper fra en annen bedrift. Men de kan IKKE ta med seg varer for noen annen, og ta betalt for det. Da er det løyvepliktig transport.

Hvis du eier eller driver et grustak, og selger grus, så kan du ha lastebil og kjøre ut grus til kundene uten transportløyve.
Har du lastebil på gården så har du selvsagt lov til å kjøre kornet til kornsiloen med lastebilen selv om du skal selge kornet til Felleskjøpet, det er akkurat det samme om du kjører ut bjørkeved i sekker som du har solgt til kunder.
Du har faktisk lov til å utføre snøbrøyting med en gårdslastebil, og fakturere for brøyting, uten transportløyve. For du transporterer ingenting. Men du har ikke lov til å strø veien med lastebil uten løyve, for da utfører du faktisk en transport!
Jeg vet at vegvesenet har satt som krav at den som skal brøyte med lastebil MÅ ha løyve, men en fjellvei til f.eks. et grunneierlag, som ikke tilhører Staten, den kan du brøyte med gårdslastebilen.

Vegard_1s bilde
Vegard_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Bomma i går jeg og, men håper å ro i land 22 i morra. Surt å ikke klare 24 for 2. år på rad, sjøl om den muligheta røyk før i går :)

Håper på kildehenvisning til fasit jeg og, flere omganger med resultatløs googling endte opp med et råtips...

Men for all del, det er moro lell!

billy_the_kid_1s bilde
billy_the_kid_1
Logget av
Innmeldt: 20.08.2012
Re: Julekalender

Fant svaret på Globus sine sider i ein maual til snøfres som kom opp på google.

Markus_S_1s bilde
Markus_S_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Nøtta den 22. kan vell diskuteres.Det står på trykk,i økonomidelers katalog,at 1/3 av lengden er nok overlapp(minimum) på rørprofilen.Jeg mener at 30 cm overlapp er en god regel, for de akslingene man faktisk bruker på gården.I forhold til julekalenderen spiller det ingen rolle,da jeg hadde det travelt den 20.og bommet på noe jeg faktisk skulle ha klart.Uansett skal jeg gå for de 22 riktige ved midnatt.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

På SISU sine sider lå en manual som sa 20 cm... Tror ikke denne oppgaven har bare ett riktig svar, desverre

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Oddbjørn: Enig med du. Ref. Mitt siste innlegg om saken.

Ang pto hadde jeg også utelukket 30 cm egentlig pga. Akslinger som er for korte til det. Men ingen regel uten unntak. Og siden alt hva jeg fant hanlet om 20-30 cm så tok jeg det for god fisk. Men slik er det. Litt surt at sjansen på 22 røyk nå, men har hatt litt annet fokus en nøttene denne måneden.

Håper derimot at mange klarte nøtta idag så er det kanskje akurat deg jeg kan sende avgårde en morosam fjernstyrt traktor til\;-)

Odd_Magne_1s bilde
Odd_Magne_1
Logget av
Innmeldt: 27.06.2012
Re: Julekalender

Enig med LAN. Hjelper lite å svare rett på 50% når man driter på draget på den 20. Sumfarte hele valtra.no, og der sto det ikke noe annet enn &quot\;De nye motorene fra AGCO Sisu power&quot\;, Surt..!! Men 23 er da vel heller ikke dårlig...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Julekalender

Var heldig og tippet rett på oppgaven den 22, men ser at de ikke har lagt med noe referanse til hvor det står at dette er et krav.
Hvis det er et krav må det vel forankres i et lovverk, en forskrift, eller lignende. Er det ikke det, er det vell kun en anbefaling.
Hvis det skulle være et krav må i så fall Økonomi-deler og Sisu produkter passe seg. Slik at de ikke blir andmeldt, hvis det skulle bli en ulykke hvor det har blitt brukt kraftoverføringsaksling med overlapp de oppgir som minstemål, og Arbeidstilsynet skulle oppdage dette.

Challenger mts bilde
Challenger mt
Logget av
Innmeldt: 22.12.2012
Re: Julekalender

Kvifor i all verden ligg nøtt nr. 17 ute nå kl 00:30 ?
Først innlogging før å svare, så nøtt nr. 17 den 26/ andre juledag. Spøker det her?

Jogeir M. Agjelds bilde
Jogeir M. Agjeld
Logget av
Innmeldt: 02.11.2015
Re: Julekalender

Hei Challenger-fan!
Nissane har hatt litt pangstart med eit nytt publiseringsverktøy. Stort sett er ting blitt mykje betre for både nissar og nøtteknekkarar med dette, men eit uventa kryss ein plass det ikkje skulle vore kryss førte til krav om innlogging midt på natta på ein nøtt, før det vart oppdaga og fjerna, mens eit tal som eigentleg skulle vore nabo-talet førte til at det brått dukka opp ei gammal nøtt i det kalendaren bikka andre dag jul. No er også den fiksa.
Det er litt som å køyre ein heilt ny traktor eller reiskap for første gong, utan at du har full opplæring før du er i fullt arbeid, helst kring ei helg. Det går betre etter kvart...
Nissane håpar og trur at desse småtinga ikkje har dempa gleda over kalendaren, og så kan vi love at nissane har lært så mykje gjennom desse 24 dagane at dei kjem enda mykje sterkare tilbake om ca. 11 månader.
Klar då?

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Når får vi høre om fasiten på julenøtten 15 Desember er riktig ?
Jogeir ! Du lovte å komme tilbake med svar når problemstillingen hadde vært forelagt skkyndige ! Min påstand er fortsatt at fasiten er feil !

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

For ordens skyld så repeterer jeg hva jeg har skrevet tidligere om denne saken:

Jeg siterer fra BG sin redegjørelse vedr. rett svar:
&quot\;I denne oppgåva er det også vesentleg kva som er på lasset. Oppgåveteksten fortel at det er ei salsvare, altså ikkje eit produkt til eige bruk, og det at vara blir levert er ein del av handelen. Altså må noko av betalinga for veden reknast som godtgjersle for transporten. Det spelar ingen rolle om og korleis dette eventuelt er spesifisert på fakturaen.&quot\;
Her er det redaksjonen i BG trår litt feil !

Den som her selger og leverer ved, selger egentilvirket vare som han leverer til kundes mottaksadresse, og det må ihht lovverket anses som egentransport. Hovedvirksomheten for foretaket er selvfølgelig jordbruk/skogbruk, og vedtransporten vil da bli en &quot\;hjelpefunksjon&quot\; i forhold til virksomhetens samla aktivitet.

I loven om yrkestransport står følgende:
§ 16. Eigentransport av gods
(1) Det trengst ikkje løyve etter § 5 for transport av eige gods (eigentransport) når transporten er ledd i anna næringsverksemd.
(2) Likt med eige gods reknar ein gods som vedkomande har eller får rådvelde over i samband med kjøp, sal, lån, leige, framstilling, behandling og reparasjon.
(3) Første ledd gjeld berre godstransport som er ein hjelpefunksjon i høve til verksemda si samla aktivitet, og utførast av eigaren av verksemda eller ein tilsett i denne. .
M.a.o. så er dette transport som IKKE utløser løyveplikt, da det er egentransport,og derfor er det IKKE krav til at føreren skal ha yrkesbevis/kompetansebevis.

Derfor har Anne Knutsdotter lov til å kjøre denne transporten hvis hun er ansatt hos virksomheten, eller er eier av virksomheten.
Rett skal være rett !

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Julekalender

Uavhengig av dette har hun lov kjørelasset. Ut frå hva jeg har funnet ut så har ikke direktivet om beviset nødvendigvis trådt i kraft for henne enda og dermed kan det ikke kreves. Det blir beregnet ut frå når førerkortet for ce er erhveret.