Du er her

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

8,4mill er ikkje galen pris viss det følger med to hus. ein plass å bu må ein jo ha, her må du ut med 4 mill viss du skall ha ein jobb som du må kjøre til. i dette tilfelle har du jo et hus til utleige som vill gi inntekt. ergo prisen er nede i 4,4 mill og det med leieintekter. så kommer det tilskudd på 95000kr for kvote, slår du 340mål har du nokk 100.000 for det, så kommer tillskudd for beite og buskap. 150.000??? dette blir 345.000kr i tilskudd, kan ver eg bommer men her kan rune korigere.
leigeintekter på hus 70.000 i året viss det er takst til 2.000.000 uten grunn.
ein har då nokk penger til lånet på 4,4mill før ein produserer noe som helst. og alle skal klare å gå i pluss på sjølve drifta uten å ta hensyn til tillskud. skogen kan ein og hente penger ut av. så eg forstår i grunnen keffor rune fortsatt er bonde og driver sjølv om han bruker ein annen kalkulator.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

\&quot\;huff, når jeg leser endel av svarene Line og \&quot\;ønsker\&quot\; får her, blir jeg flau på bondenæringas vegne! Dere passer jo perfekt inn i forhold til fordommer som sier at bønder er gniene, vrange, og mistror alle. Virker som om dere er av typen som heller tar et nederlag sjøl, enn å sørge for at andre kan begunstiges.\&quot\;

Kan du Bullseye presisere hvilke svar du sikter til og hva du mener er galt?? Hva gjør deg flau??

Bullseye_1s bilde
Bullseye_1
Logget av
Innmeldt: 24.09.2009
Re: ønskes kjøpt

Endel svar her gjennomsyres jo av jantelovens paragrafer. De jeg sikter til, har valgt å svare nesten hysterisk - det opprinnelige spørsmålet til Line var veldig greit, og de videre presiseringene også.
Trass i dette, vil enkelte her angripe, med smålig gnål som antyder at trådstarter ser seg om etter lettvinne snarveier, og kun det å komme til dekket bord.

MS_1s bilde
MS_1
Logget av
Innmeldt: 17.01.2012
Re: ønskes kjøpt

Må si meg mest enig med \&quot\;ønske\&quot\; her. Bønder må bli flinkere til å gje slepp på den gammle nostalgien rundt familiebruket. Gjennomsnittsalderen på bonden idag er noe slikt som 54 år (?) og veldig mange av bøndene klager over at ingen av barna, som gjerne har rukket å bli 35, har ektefelle, enebolig med lån og god jobb, vil overta etter dei.

Då bestemmer altså bonden seg heller for å drive til han blir pensjonist, også legge ned, og invisterer så lite så mulig i bygning/maskiner slik at han kan ha litt igjen til pensjonen sin. Såkalla styrt avvikkling. Er ikkje yrkesstolthet over det!

Istedenfor burde bonden sett seg om etter andre overtakerer, kanskje dei finnes heilt i nærområdet? (Erfaringsmessig frå mi side skjer mange overtakelser i det \&quot\;stille\&quot\; mellom bonde og sambygding.) Videre kjem bonden i dialog med intresserte kjøperer og kan tilby seg å selge garden for ein avtalt pris og betingelser. Med/uten lausøre etc.

Dette må no vere eit mykje kjekkare scenario for ein stolt bonde som har lagt utallige timer og mye penger i gardsdrifta, at drifta vert ført vidare med.

Istedenfor ønsker jo flertallet (tydligvis) å sjå garden forfalle og la ein nabo leige jorda fleire km unna og som sjelden legg om eller driv jorda optimalt fordi jorda ligg langt unna han og kostnaden med å stelle og drive jorda optimalt vert for stor. Dette er ein heilt reel situasjon!

Bondelaget er stadig ute med møter/arrangerment for rekkrutering av ungdom for å ta over bruka, det ein ikkje ser på er alle dei som har tatt Agronom utdanninga si, som ikkje kjem frå gard, og som tilslutt ser seg nøydd til å få seg anna arbeid då dei fort skjøner at bonden ikkje selger og lar nye hender sleppe til!

Det er rett og slett ikkje dei unge som ikkje vil, men dei som er eldre bønder idag som berre har gitt opp, og tenker ikkje lenger enn til nasetippen!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Hei igjen..
Her var det skrevet mye rart siden jeg leste sist..
Men mitt tips til ønske,line og andre.Sjekk på nette hvem som selger gårdsbruk der du vil bo.(ketil koppang,hana,orwall osv) Kontakt disse og be om å få stå på ei ønsker å kjøpe liste.
Selv kjøpte jeg via jungeltelegrafen,men med megler.
Gården jeg kjøpte skulle også egenlig \&quot\;slaktes\&quot\;,men selgers følelser for stedet bled for sterke,og jeg fikk en telefon...
Ang pris,er nok slik Rune skiserer. Her var taksten høy,og jeg gav mer..
Man lever ikke av 200 mål korn uansett,men ett flott bosted og base for min virksomhet.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Det er en ting som hadde vært intressant å vite mer om. Siden ca. 1/5 av Norge\'\'\'\'s befolkning skal ha lyst til å bygge å bo med katt og kaniner, så lenge det ikke går på bekostning av noe, hvor mange er det har kjøpt gård og fortsatt driver denne som gård - ikke bare har den som stor tomt - sett over perioder på 5, 10 ,15, 20, 25, 30,35år.

70\'\'\'\'talls \&quot\;ut og bygge med katt og kaniner\&quot\; generasjonen skulle nå nærme seg et generasjonsskifte og hva vil/har avkommet deres valgt å gjøre?

Og hvis de ikke fortsatt driver, hvorfor har de sluttet og hva har de isåfall gjort med bruket?.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

jeg vil gjerne komme i kontakt med bønder som snart skal slutte og selge gården de har så mye følelser for. jeg er intr i å drive gården videre ikke la den forfalle:)
håper det kan finnes noen med de rette følelsene det er så mye snakk om her!!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Ett gammelt ordtak, fra før konsesjonslovens, tid sier at en gard kan ikke forente både kapital og arbeid. Derfor må kjøperen ha egenkapital, eller tolerere et beskjedent privatforbruk.
Det som jeg anser som det største problemet er imidlertid at man får ikke lov til å selge til den prisen markedet er villig til å betale.
Fjern prisreguleringen, jeg er overbevist om at nå 60-åringen ser at han plutselig kan få 6mill i stede for 3-4 mill for gården så vil han vurdere en gang til om han skal selge.

Og for ordens skyld: Jeg håper at både Ønske og andre med brennende hjerte for jordbruk får kjøpt seg gård.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Blir litt provesert av å lesa mange av inlegga her. Eg er sjølv veldig interssert i å kjøpa gard, men det er stadig eit eller anna som kjem ivegen. (odel osv.)

Ser at fleire skriv her at dei ikkje får godt nok betalt for gardane pga prisreguleringa. I mitt ommråde (jæren) blir somregel konsesjonsprisen fastsett ut i frå ein takst på garden. I taksten blir det teke med verdiar av byggningar, (hus, løa event redskapshus) verdi av jorda, og noko som kallest for buverdi. Buverdi kan setjast til maks 1,5 millionar (i pressområde) og er i staden for tomteverdi då dette ikkje kan fastsetjast i ein takst på gardsbruk. Summen av dette er salgstaksten og det gjev somregel ein pris som er realistisk markedsverdi og ca konsesjonspris.

Hadde nyleg eit prosjekt på gang der ein gard på jæren skulle seljast, men desverre ombestemte elste sonen seg i siste sekund. Dennne garden hadde en takst på 9,5 millionar. Her var 220 da dyrka, 10 da skog, 60 da beite og 10 da anna areal. 1 hus i god stand og løa i frå 1939 påbygd i 1976 og 1997 (båsfjos også i godt stand). Dette er ein typisk takst for jærgard i denne størrelsen.

Synes det blir feil av bønder og andre å klaga på at ingen vil ta over . Det er ikkje mangel på kjøparar. Problemet er at ingen gardar blir lagde ut for sal. Store, fine gardar på jæren med goe båsfjos, fin jord og 200 t i melkekvote blir slakta som ingen ting. Båsfjos er jo lankt ifrå gått ut på dato enda! Forstår ikkje heilt bønder som heller vil slakta garden en å selja at samla. Vil påstå at sjela på ein gard ligg meir ute på åkrane, i grøfter og steingjerde der forfedrene våre brukte mesteparten av tida si på nydyrking og dyrking av gras, korn, poteter osv, enn i hus og løe. (tun) Eg meiner at slakting av en gard er den største vanæra ein kan utsetja ein gard for som har våre i drift gjennom genrasjonar. Då hiv ein ut det siste snev av idealisme som er igjen og erstattar dette med kapitalisme!

Er det slik ein vil ha landbruket framover? Me stadig fleire \&quot\;fabrikkfjos\&quot\; og fult ut brukande båsfjos som står tomme?

Eg kjem fortsatt ikkje til å gje opp jakta på ein gard eg kan leva av. Om det tek 10 år til følar eg meg ikkje for gamal til å overta då heller. Håpar at fleire bønder legg ut gardane sine for sal etterkvart. Om det er ei endring i reglane for prisreguleringa som skal til kan hende, men eg trur fortsatt ikkje at bønder får meir for gardane sine av den grunn. Til sjuande å sist er det markedet som bestemmer og om prisane vert så mykje høgare enn det dei er på jæren nå, er det berre juristar og aksjespekulantar som har råd til å kjøpa. Er det noko landbruket er tjent med over tid?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Rune:
Ikke vær redd! du skal selvfølgelig få ta med deg traktoren, redskapen, verktøyet, buskapen, melkekvota og løsøret ditt. Ta gjerne med deg bilen og scooteren, campingvogna å katta di også. Jeg tror ingen regner med å få med det på kjøpet.

Men det er når skogen hogges ned, all mark blir delt av og solgt, alt av innredninger som mjølkeanlegg, båser, stallbokser og til å med pumpa fra møkkakjellern blir solgt for å få ut mest mulig penger jeg reagerer. Å dette er fakta, jeg har vært å sett på mange bruk de siste to-tre åra hvor alt er borte. Du eier ikke engang veien som går over jordet og bort til det som er igjen av gården engang.

Det hadde sikkert vært muligheter for å leie inn igjen noe beite å kjøpe for, for vinteren, men når det er ikke igjen nok tømmer i skogen til å sette i stand låvebrua og gulvet en gang!
Ja da har ikke mulighet til å starte opp jeg altså. Selv om jeg har en solid egenkapital så tenker jeg at den gleden skal ikke selger få. Å få solgt bruket også.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

hva er solid egenkapital i forhold til å kjøpe gård line?

Henke_1s bilde
Henke_1
Logget av
Innmeldt: 04.04.2011
Re: ønskes kjøpt

Moralprekenen din er etter boka Line, men i praksis er det mye mer enn du kan forestille deg som spiller inn. Blant annet kan du ikke klandre noen for å prøve å få igjen mest mulig for livsverket sitt, så de har til en boplass i ettertid. Få eller ingen gårdbrukere selger møkkpumpa fordi de vil gjør det jævligst mulig for deg å ta over - tro du meg.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

hei:
Nå har vel egentlig ikke du noe med min økonomi å gjøre, men siden detta har dratt seg til så kan jeg si det sånn at hvis jeg selger alt bortsett fra bilen, en gamal traktor å no småredskap så har jeg ca 2,5 i cash.

Jensb_1s bilde
Jensb_1
Logget av
Innmeldt: 25.11.2011
Re: ønskes kjøpt

Så at det var en som nærmest kritiserer bønder i 50 årene for at de driver til de blir pensjonister, fordi barna ikke vil ta over etter dem. Men hva skal folk i den alderen gjøre da? Man er vel ikke akkurat superattraktiv i arbeidsmarkedet når man drar seg mot 60 år?

Selv er jeg 38, i år kan det hende jeg bygger nytt fjøs her, og da satser jeg på å være bonde til jeg blir pensjonist. Er det ikke slik det bør være da? Jeg mener, en lærer driver vel gjerne å underviser helt til han/hun går av med pensjon?

Ellers, så er det som jeg var inne på tidligere, MIN rett til å bestemme hva som skal skje her når jeg blir \&quot\;gammel nok\&quot\;. Hvis barna ikke vil overta, da blir vel gården nedlagt... For problemet mitt vil sikkert være det samme som mange bønder opplever i dag: Man får så lite for gården, at når man skal ha seg ett passelig hus, så kan man i verste fall oppleve å måtte låne endel penger, selv om man har solgt gården!
Nei, da er det bedre å bo i eget hus, være gjeldfri, og så får det nå stå sin prøve at noen ønsker å kjøpe min gård, men ikke får kjøpt.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

hvis en skal kjøpe en gård til 8,5mill med utstyr,oppgradering av fjøs og dyr, og en har 2mill i egenkapital hva må en sitte igjen med i db da?
vi har snakka med regnskaps fører som skal se på alt men kunne vært intr å høre hva dere som driver sier?
gården har 360daa dyrket mark og 400 skog..
driftsbygning på 1000kvm som er tiltenkt gris i kombidrift...men vurderer også melk/kjøtt...

MS_1s bilde
MS_1
Logget av
Innmeldt: 17.01.2012
Re: ønskes kjøpt

Kritiserte ikkje eldre bønder generelt, kritiserte dei eldre bøndene som er godt oppi 50 åra og ser ikkje andre løysingar enn når odelsguten ikkje vil overta, så er einaste utveg å legge ned.

Eg sa ikkje bonden som har 5-10 år att, til han blir pensjonist skal selje garden då, og finne seg jobb dei siste åra. Han kan like gjerne drive garden fullt ut til han når pensjonsalder for så å selge garden i den stand han ville overtatt den, ikkje byrja avviklinga 10 år før han skal gje seg. Det handler berre om å sjå muligheten for salg!

Vidare så har jo ofte bønder arbeid utenfor garden, kvifor ikkje tre i meir stilling der og dermed sleppe andre til, har ein hatt mange år med arbeid utanom garden, har ein nok god ansinitet på arbedisplassen...

Ein må slutta å sjå så mørkt på dette med salg av eit gardsbruk. Det er ei bedrift, som bør skjøttast vidare.
Ingen andre born, enn born oppvaksne på gard føler eit press til det å bli det same yrket som far eller mor si.(Dette har nok også forandra seg, men vil likevel seie at det forekommer nokså ofte)
I den moderne verda vi lev i no så gjer born som veks opp på gard sitt eige val om yrket sitt, og dei må velge fritt det dei ynskjer. Det var før i tida at det var meir passande å overta garden etter foreldra då mesteparten av befolkninga levde av gardsdrifta. Denne tida verkar det som fleire av bøndene enno lev i, med tradisjonane om å halde garden i familien og borna skal overta. No er dette forandra, hvilket betyr at landbruket må sleppe andre folk til for å oppretthalde gardsbruka.

Seier meg også enig med \&quot\;KE\&quot\; som seier sjela til garden ligg like mykje i åkrar, steingardar og eng som forfedra dyrka og bygde.

Bonde_og_stolt_av_det_1s bilde
Bonde_og_stolt_...
Logget av
Innmeldt: 27.12.2011
Re: ønskes kjøpt

Til dere uten erfaring som ønsker å kjøpe gård! Tenk en gang til... husk at en gård er ett pengesluk med tanke på utgifter og vedlikehold, samt at det har lav inntjening. Du bør ha god egenkapital men også ha kunnskaper og ikke minst være \&quot\;handy\&quot\;!

Husk at du skal drive godt, stort og bør ha flere ben å stå på hvis du skal være heltidsbonde i dag!

Utfordringene i landbruket i dag er at kostnadsnivået i samfunnet har steget enormt mens inntjeningen til gårdbrukeren har gått ned. De flinkeste overlever, de andre velger andre jobber..

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Man vil selvfølgelig ha mest mulig igjen for det man har slitt og strevd med i alle år. Men skal ikkje nye krefter få slippe til da? Eg vil tørre å påstå at hvis man virkelig har hatt interesse for yrket sitt som gardbruker, så vil man at garden skal drives videre. Då har det jo blitt nevnt her tidligere at avtaler har blitt inngått mellom partene og garden har blitt solgt på høvelig vis. Det er allerede vanskelig nok for unge folk å få kjøpt seg noke i dag...
Eg synes at å sitte på et bruk man ikkje driver bare for å ha det eller selge mest mulig tomter for å få så mange mill . i kassa som mulig, e egoistisk og nesten et hån mot oss ungdommer som så gjerne har lyst å i hvertfall bare få prøvd oss i næringen, og som ikkje kommer fra gård og dermed ikkje har noke bruk å overta. Dere som har odelsrett og som e født på gard skal vite hvor heldige dere er! Det finnes ungdom i dette landet som e villige til å prøve å slite ræven av seg for å produsere god norsk mat. Eg e en av dem, men uansett ka slags fagmøte, debatt eller samling eg e på så e d syting. Når eg skriver dette så e eg fullt klar over at eg som bonde ikkje vil ha råd til å dra te syden hver sommer, ha hytte på fjellet eller like stor bil/traktor som naboen, noe eg ikkje har behov for heller.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

trur dessa som absolutt skal kjøpe seg gard, har sett for mye på \&quot\;jakten på kjærligheten\&quot\; på TV2. ser for seg romantiske dager, med vindrikking i strøkne hager, m nyklipt plen og late dager.

NIBs bilde
NIB
Logget av
Innmeldt: 24.04.2009
Re: ønskes kjøpt

Hadde egentlig ikke tenkt å kaste meg på denne diskusjonen men.
Synes det blir litt for enkelt å si at vi bønder er noen egoistiske tullinger.
Er ikke like enkelt å selge noe du har så nært som din egen gård, bare fordi en agronom-utdanna person har så veldig lyst til å drive gård. Å viss det er en som har bestemt deg for å selge, så vil jo han prøve å få så mye som mulig. Det gjelder sikkert dere som er ute etter å kjøpe også. Dere selger vel ikke huset deres billig til noen som ikke har råd til full pris, men han/hun har så veldig lyst på et hus.

Håper dere finner dere en gård alle sammen, men husk det vil komme mye som dere ikke var klar over. Tok selv over etter mine foreldre ganske nylig. Jeg har vært meget delaktig i gårdsdriften i hele min oppvekst. Men etter jeg tok over kom det veldig mye som jeg ikke var helt klar over. Blir en veldig bratt lærekurve. Men det tror jeg alle som tar over merker.

Lykke til alle sammen

MS_1s bilde
MS_1
Logget av
Innmeldt: 17.01.2012
Re: ønskes kjøpt

No skal ein ikkje skjære alle som ynskjer å kjøpe gard under ein kam, og sjå på dei som rosemålarar. Mange tek utdanninga si i yrket som Agronom og dei fleste er, eller har vert avløysarar og slåttehjelp i mange år og veit godt kva gardsarbeidet går utpå!

Kan ta eksempel fra min agronom klasse, vi var 12 stykker og berre ein var frå gard, han var ikkje først i odelsrekka ein gang. Må ikkje fortelje meg folk går 3 år på ei så \&quot\;snever\&quot\; linje som Agronom, berre for å sitte i hagen og drikke vin, og ha nokre høner og kaniner...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Synes det er litt ufint å kritisere de som \&quot\;slakter\&quot\; gården og selger den stykkevis og delt. Det er tross alt 3-4% som iflg jordbruksavtalen skal ut hvert år. Så de som dere kritiserer for å slakte gårdene i stede for å selge (til dere) er med på å oppfylle jordbruksavtalen. Med sånne reguleringer så sier det seg selv at det ikke kommer mange \&quot\;hele\&quot\; gårder på salg. Det er en villet politikk. Rekruteringsproblemene i jordbruket er derfor bare et lokalt problem på enkelte gårder, ikke et generelt problem i landbruket.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Det er synd at dere som ønsker å satse på gårdsdrift ikke får kjøpt dere et bruk. Landbruket trenger absolutt rekruttering av yngre! På annen side så tror jeg det kan være nødvendig å flytte på seg og bosette seg litt mer grisgrendt. Alle kan ikke drive på de mest sentrale jordbruksområdene i landet. Og uansett må dere være villig til å betale den prisen selger vil ha. Sånn er det i boligmarkedet også.. Må se det som en langsiktig investering. Her på Sørlandet får man eks. greie gårder med utmark til 3 mill.

Når det gjelder det å selge gården ut av slekta så har jeg full forståelse for at det er ikke noe man gjør uten videre. Overtok selv en gård for tre år siden som har vært i familien siden 1400-tallet. Driver gården i dag, men kan ikke garantere at jeg kommer til
fortsette med det til jeg er pensjonist (midt 30-åra i dag). Synes derfor det blir litt sneversynt av noen her å mene at jeg bare skal selge om jeg legger ned driften. Hvorfor skal mine barn mulighet å drive videre?
Forøvrig vil jeg gi landbrukspolitikken (dårlig lønnsomhet) skylden for at få ønsker å overta og drive i landbruket, sammen med et godt jobbmarked. Når disse faktorene endrer seg, da vil dette endre seg.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Et par tips til dere som vil kjøpe gård.
I tillegg til meglere vil jeg anbefale dere å ta kontakt med jordbrukssjef i de kommunene dere mener det er interessant å kjøpe gård i. De kan gjerne sette dere i kontakt potensielle selgere.
Kan også sjekke Statsskog sine hjemmesider, de selger ut skogteiger uten konsesjon til en relativt rimelig penge. Ekte nybrottsarbeid...

ble visst litt mye kaffe i kveld...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

jeg er helt enig med alle som skal selge at de skal ha det gården er verdt og det er jeg også villig til å betale men skal jeg betale fra 4-8mill for en gård må det også være noe igjen av gården... jeg kan ikke forvente at noen vil betale takst for huset mitt om bare grunnmuren står igjen heller???
skal jeg da si at jeg må ha med huset for å slippe og ha lån på det nye huset mitt? huset er arv så det kommer følelser inn i bildet..nei herregud blir tåpelig å sitte å argumentere med at en ikke får hva gården er verdt om en først skal ta alt som er verdi vekk også tro at en skal få like mye for det som er igjen!!!!

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
Re: ønskes kjøpt

Jeg synes det er trist at en får lov til å dele opp gårdene så mye at dem til slutt blir så små at dem selges til entreprenører som bygger hotellet, leiligheter og annet, for at dem rett og slett blir for små til å kunne drives. Er iallfall det som stort sett skjer rundt her.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

ja det er tragisk... vi som sitter og vil kjøpe en gård for å drive landbruk får ikke muligheten for levegrunnlaget blir solgt unna før de selger resten
av gården som et småbruk...
synd en ikke har odel....

Henke_1s bilde
Henke_1
Logget av
Innmeldt: 04.04.2011
Re: ønskes kjøpt

MS:
Sikter du til Agronomitittelen fra videregående? Isåfall er jeg uenig i hvor snevert det er. Og det er vel ikke akkurat 3-årig er det vel? Agronomåpret kan taes etter generell studiekompetanse og er kun et ettårig studie. Det er grunnleggende kunnskap om hvordan arbeide med jordbruk og husdyr og bør være et absolutt minstekrav til de som skal kjøpe seg gård. Mer utdanning innen landbruk på høyskolenivå er heller ikke å forakte etter min mening.
Agronom: Du sier at du har full forståelse for situasjonen bønder kommer i når de legger ned drifta, også kommer du med et \&quot\;men\&quot\;. Det forteller meg at du ikke har anelse.
nskes: Du prater mot deg sjøl. Tak, vegger og gulv står gjerne igjen på gårdene som blir solgt? Hvordan kan du forvente at en bonde skal gi bort noe mer av sin bedrift enn andre gjør? Små bedrifter ellers som f.eks. selger navnet sitt til nye drivere setter igjen navnet og en tom lagerhall. Kan ikke skjønne logikken i å forvente mer akkurat fra et gårdsbruk.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

tok over farsgarden nå nylig. ser at eg er sansynlegvis siste generasjon som driver garden. mjølkeproduksjon i båsfjøs fra 70talet m 23 båsplasser, ungdyravdeling, grisfjøs m kombinertproduksjon (står tomt), gardsverksted, skogteiger, nyrestaurert sæter og hytte m naust v fjellvatn, som står i forbindelse med sætra.
skulle eg liksom selge heile greia om noen år da, og ikkje eingang ha tilgang til sætra, som er mitt paradis på jord, dær eg har mine beste sommerbarndomsminner fra. rett og slett miste alt ein har brukt tid og krefter og ikkje minst mye penger på og bygge opp, for så plutsele ikkje eingong ha tilgang til sæter og hytte. nei, vettu hva...... hadde nok tenkt og tilbringe mine \&quot\;gamle dager\&quot\; på sætra ja, m avslapping og ferie, som det ikkje vart så alt for mye av medan ein dreiv garden..

Oddbjørn_1s bilde
Oddbjørn_1
Logget av
Innmeldt: 26.09.2008
Re: ønskes kjøpt

Legg merke til at de eneste gårdene som blir solgt komplett med maskiner og alt intakt er staselige herregårder som har stor verdi som statussymbol. Gjerne en gammel storgård som ligger på en høyde i terrenget ved en sjø. Det er stort sett folk som har enormt med penger som kjøper slike gårder. Før konsesjonen blir innvilget så lar de seg avbilde i avisen, og skryter seg selv opp i skyene med at de skal ta med seg IT-bedriften sin fra Oslo og drive den fra landsbygda. Det skal drives ridesenter og gårdsturisme i stor skala, som skal gi arbeidsplasser og store ringvirkninger i hele kommunen. Men sannheten kommer fram etter et halvt år. For de er ikke interessert i gårdsdriften i det hele tatt, så jorda blir bortleid etterpå. Og da blir maskinenene, melkekvota og dyrebesetningen solgt, så de får igjen en hel del av de pengene de betalte i overpris allikevel. Og snart blir det konflikter i nabolaget, for gjerdene blir høye og grindene blir låst. Og det dukker opp skilt med ADGANG FORBUDT eller FISKE FORBUDT overalt. Tenk å jage bort, eller kreve fiskekort av smågutter som rusler langs en bekk som er maks 4 meter bred, og inneholder bare brasme og mort! Og en sjelden gang en gjedde på størrelse med en baguett! Et gammelt ordtak sier at en bonde kan godt bli bymann, men en bymann kan aldri bli bonde. De kjøper gården kun fordi det er stas å kunne invitere rike venner på jakt og fiske. De gir gjerne et par millioner for mye for gården, for de har råd til det allikevel. Omtrent som de byr over hverandre for en fin leilighet eller et hus på Oslo vest.

Men tilbake til de litt mere realistiske gårdene som selges:
Man kan gjerne si at det er råttent eller grådig å selge unna mest mulig når man skal avvikle en gård. Men hvis ingen av ungene vil overta, og gården skal selges til fremmede folk, så mener jeg at eier er i sin fulle rett til å få ut mest mulig penger av handelen. Det er han selv som har bygget opp gården gjennom mange år, så det er helt naturlig at han vil sitte igjen med mest mulig når han gir seg. Ikke er det tjuveri å hogge mye tømmer før man selger, heller. Står det mindre tømmer i skogen så blir taksten på gården lavere, så tidligere eier har ikke stjålet tømmeret fra neste eier. Jeg har vært med på å avvikle et mindre entreprenørfirma i anleggsbransjen. Det var flere som var interessert i å kjøpe hele firmaet komplett eller overta maskinparken samlet, men det viste seg at man fikk 30-40% mere for det ved å selge maskinene hit og dit, hver for seg. Og levere det som ble stående igjen til skrapjern. Og hvorfor skulle man ikke gjøre det, når man har muligheten?

Hvis han selger gården temmelig billig for å hjelpe neste eier i gang, så gir han jo bort arven som barna hans egentlig skulle hatt! Er DET moralsk riktig overfor sine etterkommere?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Då må nogen forklara meg forkjellen på det og at eldste mann får den billigt på odel. her snyt en og slektninger for arv. Så må det og tas med i denne diskusjonen at dei båndene som klager 50-60 åra har vert med i en mansalder å støttet parti og lag som har fått lovene som gjelder i dag.
Mange av desse problema hadde vert ungått viss det ikkje var så møje kjennskap og vennskap i byggder kommuner, då kunne en latt ver å gi tilatelse til fraskilling og kjørt hardere på bu og driveplikt. Selfølgelig skal kjøper betale, men det må tas med at dette er landbruksjord og i utgangspunktet ikkje industriområdet og byggefelttomter.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Oddbjørn\; Mener du at i mitt tilfelle der jeg fikk 1,5 mill i prisreduksjon for at selger bor igjen i et av husene er å frarøve hans barn arv?

Når man selger gården er det fullt mulig å ta en takst på ALT driftsløre og tilby kjøper dette som et tillegsalg til gården. Noe som ble gjort i mitt tilfelle, men jeg betalte noe overpris for dyr og redskap for å få prisen ned mot konsesjon på selve kjøpet av gården/bedriften.

Etter at jeg overtok har jeg ikke innvestert ei krone føreløpig, men ser at i framtiden vil jeg måtte gjøre noen relativt store innvesteringer som å bygge nytt eller bygge ut fjøset for å tilfredstille krav om løsdrift på kyrne. I tilleg må jeg kansje om 10-15 år bygge om hele grishuset siden dette også begynner å dra på årene..

MS_1s bilde
MS_1
Logget av
Innmeldt: 17.01.2012
Re: ønskes kjøpt

Henke: Ja tenkte mest på agronom utdanninga frå det videregåande løpet som byrjer med vg1 Naturbruk , vg2 Landbruk og gartneri og vg3 Landbruk og husdyrhald som tilslutt gjev yrkestittelen agronom. I innlegget skreiv eg \&quot\;snever\&quot\;, med dette meinte eg ikkje at det er ei veldig smal linje å gå, men mykje smalare å gå enn t.d gymnas eller bygg og annleggstekknikk.

Løpet er lagt opp slik at ein kan gå 3 år (evt 2 år og rett til studiekompetansen) og bli agronom for så å ta studiekompetanse, som ein må ha for å gå videre på høgskular/ universitet. Altså 4 år med vgs. Med studiekompetansen velger elevar fritt frå nærast øverste hylle, den utdanning ein ynskjer.
Det stemmer at ein kan ta vinterlandbruksskulen, denne er etter det eg forstår meint som voksenopplæring, og basert på eindel heimestudier, trur og du kan/må? ta fleire år der.

Eg er også enig i at bønder skal få ein pris som er leveleg når dei selger garden, og gjev dei moglegheit for å kjøpe seg eit nytt bolighus, forhåpentligvis i same bygd også. Ein bonde som ser seg om etter å bli rik og feit på ein ungdom som vil satse i lanbruket synes eg derimot veldig lite om, forhåpentligvis finnes vel ikkje dei :) Det er klart at ein må sjå lenger etter bruk enn rundt på jæren og flate austland, det er i det minste eg inneforstått med.

Vil gjerne avslutte innlegget med å sitere læraren min i 10. klasse når eg sa eg at eg ville, og har alltid ynskja å satsa på yrket mitt innanfor landbruk og som gardbrukar utan gard sjølv, og heller ingen i familien som driv med det: \&quot\;Å sei at ein vil bli bonde uten gard, er som å sei ein vil bli konge utan land\&quot\;.
Hehe, tolk det korleis ein vil, eg ser på det som ein artig kommentar. Må berre presisere at eg kjem frå bygda, så ingen trur læraren var ein \&quot\;by-tulling\&quot\; som ikkje veit kva landbruket innebærer..

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Har på følelsen av at mange av de som kommenterer her er av den sorten som har fått sølvskjea tredd nedi halsen fra fødselen av.

Men jeg trur ikke det er de garda \&quot\;ønske og line\&quot\; ønsker å få kjøpt,så dere kan bare parkere en store fendten deres i vognskjulet og ta mæsjen og reise på hytta, så skal vi andre ta oss av detta her så lenge.

Henke_1s bilde
Henke_1
Logget av
Innmeldt: 04.04.2011
Re: ønskes kjøpt

MS: Har sjøl både studiekompetanse og agronomtittel etter 4 år på videregående samt at jeg forhåpentligvis avslutter en landbruksrettet bachelor fra Høyskole i løpet av halvannet år..
snørrleiebønder: Jeg får ikke noe smart ut av innlegget ditt. Er det mindreverdighetskomplekser, eller hva er det?
ønske og Line kan hende ønsker seg disse gårdene, men du har rett - for å komme utenfra og etablere seg i landbruket må man kanskje være villig til å starte fra bunnen, sånn som alle andre også må i etableringsfasen..

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Ser at fleire her skriv at dei ikkje vil selja garden for då får dei ikkje sjikkeleg betalt for garden. Det trur eg ikkje stemmer. Dei fleste som vil kjøpa gard er innstilt på å betala taksten og litt til for sjølve garden. Det er ingen som forventar at dei skal få me verken maskinpark eller buskap på kjøpet. Dei gardane eg ha sett på der det ha vore maskinar og buskap, er det ein takst på dette. Det går jo også ann å betala overpris for maskiner og buskap om taksten på ein gard skulle vera for låg slik at selgjar vert nøgd me prisen.

Oddbjørn_1s bilde
Oddbjørn_1
Logget av
Innmeldt: 26.09.2008
Re: ønskes kjøpt

Billy the kid: Forskjellen er at hvis du selger garden billig til en av ungene dine så er det i allefall en i slekta som nyter godt av det. Selger du den billig til en vilt fremmed så er det ingen i slekta som får fordel av det.

Videre hevder du at de bøndene som er i 50-60 åra og klager på vilkårene har seg selv å takke fordi de har vært med i partier og lag som har ført denne politikken. Det er ikke helt riktig, for intet parti har fått bestemme helt alene her i landet siden 1814, bortsett fra under krigen. Mange bileiere er medlemmer av NAF eller KNA, men allikevel er bensin og diesel dyrt og bompengene øker stadig...... Er det NAF eller KNA sin skyld?

Til *Tidl. avløser nå bonde*: Nei, jeg mener ikke at du har frarøvet barna hans noen arv. Du fikk reduksjon i kjøpesummen fordi selgeren har borett i et hus, og da har du overtatt ansvaret for å holde gamlefar med hus, snøbrøyting og strødd vei. Det er nå engang slik skikken er i landbruket, at den som overtar en gård må holde foreldrene med hus. Selges garden ut av slekta så er det rett og rimelig med et skikkelig fradrag i kjøpesummen hvis selgeren fremdeles skal bo i et hus som du ellers kunne leid ut. Eller solgt, hvis det ligger slik til at det lar seg gjøre å skille ut tomta.

Oddbjørn_1s bilde
Oddbjørn_1
Logget av
Innmeldt: 26.09.2008
Re: ønskes kjøpt

For å se helt nøytralt på dette: Tenk at eiendommen var et forretningsbygg i Oslo. Din far kjøpte først et hus, og så nabohuset. Senere har du fått kjøpt enda ett bygg inntil, så du har slått sammen flere hus til et stort kompleks. Det er flere butikklokaler i 1. etasje og kontorer og leiligheter i 2-3 etasjer over. En av butikkene er du hovedaksjonær i, og du disponerer et par kontorer og en av leilighetene. Resten leies ut. Om du skal avertere dette komplekset for salg fordi du enten ikke gidder mer, eller vil pensjonere deg. Vil du ikke da prøve å få mest mulig for alt sammen? Spesielt hvis ingen av ungene vil eller kan overta det? Hvis du får 40-50% mere for det ved å splitte det opp og selge det i deler?

Tenk at det er en gammel jernvarehandel der som går sånn-passe, bare såvidt den holder hodet over vannet. Den er delvis utkonkurrert av kjedebutikker som Maxbo og Montèr, i tillegg til Biltema og Clas Olsson. Du har tre valg: 1: Tappe butikken for midler, på grensen til det straffbare og kjøre den konkurs. 2: Prøve å få solgt den komplett til nye drivere. Da må ALT følge med, hele varelageret med gamle og ukurante ting som franske treskruer, sykkelfelger og hønsenetting. 3: Ta et skikkelig opphørssalg med 50% på alle varer den første uka og 70% den neste. Til slutt blir det loppemarked på det som er igjen. Hvilket alternativ velger du? I landbruket er det ikke vanlig å spekulere i konkurser, siden det ikke er AS vil gjelda forfølge deg personlig. Da har du to muligheter igjen, selge komplett eller splitte opp i enkeltdeler. Det hadde sikkert vært gunstig for en ny eier av jernvaren å kjøpe butikken komplett, men du vil få igjen mest penger hvis du selger ut alt og tømmer lokalene. Og da tror jeg du velger det siste alternativet uten følelser for han som hadde så lyst til å drive den siste gammeldagse jernvarebutikken i byen.....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

jeg er absolutt ikke ute etter å få en gard nesten gratis eller ha den bare som status... jeg er ikke fra gård selv men har mange år som avløser bak meg så jeg vet hva det vil si og være bonde..
er noen her som kommenterer helt bak mål...
men ja jeg er enig at det er veldig mange penge folk som kjøper gård og raserer steder....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Enig i det KE sier. Hvis en har en gard som er godt vedlikeholdt og ikke slakter den før salg så tror jeg nok en får godt betalt. Maskinpark og buskap er det vel ingen som gir bort, og dette blir normalt solgt via finn.no eller en annen markedsplass hvis ny eier ikke er interessert.

Prisene på gårder har økt betraktelig de siste 5 årene. Ett vennepar av meg kjøpte en gard på 470.da med to bolighus, sauefjøs og seter i Hardanger i 2006 og betalte litt i overkant av 700,000.- for den. Da fikk de også med forhøster, avlesservogn og beitepusser. Slik markedet er i dag får de nok garantert det dobbelte tilbake hvis de selger.

At det er bare gjeld og kveke tviler jeg litt på men nå jeg har ikke det største private forbruket så jeg skal nok få det til å gå rundt. For det andre så er jeg ikke ute etter å tjene mest mulig penger heller, for det maset gidder jeg ikke. Da hadde jeg heller starta i maskinbransjen å kjørt døgnet rundt for å betale den dyre redskapen.

Har jeg en liten traktor så jeg får slått gresset selv så kommer jeg til å leie inn en som har kontrakt med sg til å presse rundballer for meg. Så skal jeg nok komme meg gjennom den første vinteren også.

Sitter igjen med en følelse av at det er noen som skal male faen på veggen samma hva en vil starte med i landbruket, og denne diskusjonen har ikke gjort det noe bedre for å si det sånn.

Norges bondelag bør nok gå en runde med medlemmene sine når det gjelder dårlig rekruttering til landbruket. For det kommer til å stå mye tomme og mørke garder rundt omkring i fremtiden skjønner jeg. Å da er det jo bare en måte å løse det på. EU.

Ett tips til dere som sitter med eller veit om tomme gårder er prosjekter som:
http://www.lysialleglas.no/
http://lysiallehus.no/

Kontakt landbrukskontoret i din kommune å få folk til bygda di.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Ang. fanden på veggen. Jeg har jobbet med andre ting før jeg ble bonde, og jeg må si jeg stortrives med den fleksibiliteten yrket gir meg. Trivelig og variert arbeid. Så lenge gjeldsbelastningen ikke blir for høy, så kan jeg glatt anbefale å kjøpe gård. Med litt flaks, så finner dere sikkert noen som er mere opptatt av at gården skal drives videre, enn profitt. Mange barnløse ungkarer rundt om på norske gårder. Nå er det selvfølgelig mange forhold som spiller inn, men å ha noe mer enn 3 mill i gjeld på 200 tonn ren melkeproduksjon, vil ihverfall ikke jeg anbefale.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Hvordan ser dere her på økonomien i ammeku?
har tilbud på en gard med 250mål dyrka og 25 ammekuer av rasen charolais med full fremmforing av kalver på hånd,total gjeld vil bli ca 2,5 millioner.
tror dere dette vil bli noe og leve av?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Oddbjørn nå har jo eg prøvd å sei at det er klart ein skal betale for gården, har jo sakt at gården til rune e grei pris med 8,4 mill.
Men angående odelog det og ha den i slekta, der er enormt med tillfeller der det blir krangel i søskenflokken når elstemann får gården \&quot\;gratis\&quot\; å det komme til og eksploder ved neste generasjonsskifte når det er vindmøller og minikraftverk som spyr inn 1 million og2 kvart år på gården, då e den ikkje løyselig på det åpnemarkede heller.
Så til naf, kna eg trur ikkje du får mange med deg på at dei har liga store politiskagenda som dei innen landbruk, og heller ikkje slik tilknuttning til et parti.....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

vi betalte 9.5 mill for selve gårdsbruket + dyr og driftsløre, så totalt er vi oppe/nede i 11,5 mill igjen av gjelda. Vi overtok dyr og driftsløsøre for 7 år siden og gården for 2 år siden. Med tanke på at vi må ha løsdrift i orden innen 12 år og dette vil jo også koste en del mill så ser vi etter muligheten for å ha en produksjon til å holde oss på for at banken vil si ja til evt nye byggeprosjekt.

Jensb_1s bilde
Jensb_1
Logget av
Innmeldt: 25.11.2011
Re: ønskes kjøpt

Billy the kid, du må ikke blande snørr og bart. At det er odel på en eiendom, og at det er barn av eieren med odelsrett betyr ikke det samme som at eldstemann får gården gratis. For da har ALLE søsknene odelsrett, bare at den eldste har retten foran den neste.

Et eksempel: Jeg er nr 3, i en søskenflokk på 4. Da jeg overtok eiendommen min i 2003 etter foreldrene mine, -det var forresten her min far vokste opp i etterkrigstiden, så måtte vi bli enige om en pris. Tro ikke at jeg fikk eiendommen gratis!! Jeg fikk den billig, jada, det gjorde jeg. Men som alltid, man drar med seg kostnader som de andre ikke får. Som f.eks. at det er 2 hus her, og min mor (som gjenlevende) har borett i det ene. Det kan således ikke leies ut. Men vedlikeholdsutgifter, strøm, forsikring, kommunale avgifter og eiendoms-skatt må likevel betales.

Slik er situasjonen på utallige norske bruk, man har fått eiendommen billigere blant annet pga slike ting som jeg nevnte. Også vil jo de aller fleste bondeforeldre som overdrar til ett av sine barn gjerne se at barna deres greier seg godt. Og selvfølgelig de andre barna og, ikke bare det ene som overtok. Hvis man bruker sunn fornuft, og er bevisst på at verdier og slikt skal fordeles rettferdig, så er ikke dette urettferdig.

Men en ting er jeg enig i: Det er vel kanskje litt for ofte at det nærmest føles som en plikt for de odelsberettigede å overta, og det er feil. Mine barn skal hvertfall ikke føle noe press på seg til å overta etter meg, bare fordi at jeg har slitt her.!!!

Kanskje er odelsloven gått ut på dato, men det ER feil å skulle få den fjerna bare fordi at noen ikke skjønner helt hva den går ut på, og derfor tror de at den fører til urettferdig behandling søsken imellom, samt at at de som ønsker å kjøpe landbrukseiendom og ikke har odel, de blir liksom hvertfall urettferdig behandla.

Sett at vi ikke hadde hatt noen odelslov, er det noen som tror at det hadde vært flust med driv-verdige gårder til salgs da? Og er det noen grunn til å tro at prisene på gårdene hadde blitt lavere? Med odelsloven \&quot\;ute av veien\&quot\;, ville ingen av barna ha arvet intressen for jordbruk da? Ville ikke foreldregenerasjonen fortsatt ønske å se god drift på eiendommen, som kanskje har vært i familiens eie i årtier, ja kanskje til og med århundrer?
Vi har sterke tradisjoner her i landet, ogtradisjoner er noe man ikke får snudd på så lett....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Det er en vesentlig forskjell mellom landbruk og andre næringer som dere som vil inn i bransjen bare må innfinne dere med. Arealet og eiendommene er en fast størrelse. Mens det bare er å gå på butikken å kjøpe seg en rørtang å begynne som rørlegger, eller å kjøpe seg en hammer å begynne som snekker, så er det slik i landbruket at om en ny skal/vil inn så betinger det at en annen må ut. Det kan være lurt å vise litt ydmykhet når en er avhengig av at en \&quot\;rørlegger\&quot\; er villig til å selge \&quot\;rørtanga\&quot\; si for at du skal få begynne som \&quot\;rørlegger\&quot\;, og ikke bare nærmest forlange at du skal ha deg en \&quot\;rørtang\&quot\; fordi du ønsker å være \&quot\;rørlegger\&quot\;. Ikke provoser \&quot\;rørleggeren\&quot\; din...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Hei AL.... veit du at det du skrev der er noe av det dummeste jeg har lest...
er ingen som forlanger at noen skal selge her....er bare hvertfall 2 stk som mer enn gjerne vil låne masse penger og slite ræva av seg for og være bonde tenker da på meg selv og line som også har skrevet her..
høres ut som noen her tror alle som ikke kommer fra har null innsikt i hva det vill si og drive en gård, vi som ikke kommer fra gård sitter da ikke og sier dere bønder og barna deres er innsnevret til ikke å vite om og kunne noe annet enn å spa møkk og dyrke noe i bakken...
en bondesønn kan ikke bli snekker fordi han ikke kommer fra en familie med snekker røtter????
uff jeg burde kanskje ikke bli bonde for da ender jeg vel opp som en sær gammel grinebitter jeg også..

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Jeg skjønner jo den motstanden ny-etablerende i landbruket får. Det blir jo fler å dele tilskudd og innovasjonsmidlene med,å det er jo no dritt da!

For det er det som er sannheten,ikke sant?

Eller er det så særegent å være bonde her til lands,sånn at det er forbeholdt kun enkeltindivider. Nesten som en spesialkompetanse som en får via morsmelka,som ingen andre lære seg uansett hva andre sier?

For det er litt sånn det føles når en står på utsida å ser hva landets bønder skriver. Det er nærmest litt latterlig når folk begynner å bli redde for at noen skal ta fra dem bilen og snøscooteren hvis en vil selge en gang.
Nei sitt på den høye hesten deres så lenge det varer. For EU banker på døra,å hva skal dere si når spørsmålet om nyetablering i landbruket kommer?

Nebb og Klør

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: ønskes kjøpt

Hei Nebb og klør, den der var vel sarkastisk?

Kan forsikre deg om at de aller fleste bønder ønsker sine nye kolleger velkomne enten det gjelder folk som kjøper gard på fritt marked eller gjennom familien.

Nye bønder trengs både for å opprettholde produksjon og fagmiljø.

Når det gjelder kjøpe gard på fritt marked er det nok slik som flere sier her at man må vente lenge på \&quot\;drømmegåerden\&quot\;. Da er det nok ikke dumt slik det anbefales å forpakte et bruk til å begynne med , eller kansje starte i det små med å kjøpe en liten gard. Sikkert ikke dumt å drive noen år som gardsarbeider eller avløser heller, for å skaffe seg både erfaring kapital.

Det er altså helt topp at det finnes folk som vil satse på landbruk!

Henke_1s bilde
Henke_1
Logget av
Innmeldt: 04.04.2011
Re: ønskes kjøpt

Den tydelige fordelen jeg har i forhold til en som ikke er oppvokst på gård er at jeg ikke er så storforlangende og arrogant at jeg forventer å få alt servert på sølvfat. Bortsett fra det kan alt læres..
Uten bonden dør byen og det trengs rekruttering i landbruket, uten tvil. Men dette er spesiell lesing - utenforstående som råder gårdbrukere til å selge gården på den måten de (altså kjøperen) vil.
Jeg liker ikke å prate på komplekser, men her er det mye ufortjent kritikk fra folk som ikke har noe godt grunnlag for å klage.

Sider