Du er her

tor123_1s bilde
tor123_1
Logget av
Innmeldt: 23.02.2012
Salg av gård med odel!!!

Jeg er yngst av tre søsken som lurer på om min eldste bror Som er ugift har lov til å selge familie gården??? Jeg har på nåværende tidspunkt ikke mulighet til å kjøpe den nå.Kan jeg nekte å si fra meg odel på den ??

tor123_1s bilde
tor123_1
Logget av
Innmeldt: 23.02.2012
Salg av gård med odel!!!

Jeg er yngst av tre søsken som lurer på om min eldste bror Som er ugift har lov til å selge familie gården??? Jeg har på nåværende tidspunkt ikke mulighet til å kjøpe den nå.Kan jeg nekte å si fra meg odel på den ??

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Salg av gård med odel!!!

Hvis gården selges, og du ikke fraskriver deg odelsrett, TROR jeg du har ett år på deg til å hevde din odel, og få gården tilbakekjøpt.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-n...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Salg av gård med odel!!!

Du har 6mnd på deg fra salg til å kreve odel. Men odelstakst kan godt vere høgare en det salgsummen til 3part er....

O._Hope_1s bilde
O._Hope_1
Logget av
Innmeldt: 05.06.2011
Re: Salg av gård med odel!!!

Hei!
Det er litt forskjellige ting som spiller inn her, men i grove trekk kan ikkje du nekte han noko som helst. Om han selger garden, har du 6 mnd på deg frå den datoen salget er tinglyst. Iløpet av desse 6 mnd må du gå til odelsløysingssak for å kunne kjøpe garden. Visst du ikkje gjer dette, har du ikkje mulighet for å overta denne garden seinare, foruten kjøp på det åpne marked som hvilken som helst annen person om garden blir lagt ut for salg ved ein seinare anledning. Ved ei odelsløysingssak vil det bli tatt ein ny takst. Denne er bort imot lik ein vanlig takst på gard, dvs at denne ikkje må blandes med ein åsetetakst, som er ein takst med redusert pris for slektninger. Det er odelstakst som bestem kva du må betale for garden.
Eldste bror din og hans etterkommere har bedre odel enn søsken nr 2 samt ev. livsarvinger til nr.2. Så kjem du, med di linje.
Folk er generelt litt meir skeptiske til å kjøpe gard med odel, enn ein som er odelsfri. Om du ikkje kjem til einigheit med bror din, noko eg på det sterkaste anbefaler utenom rettsapparat, vil han muligens få eit litt vanskeligare salg, men dette bli berre synsing.
Eg anbefaler at du prøver å bli einig med bror din på ein eller annan måte, inngå ei leigeavtale, være avløysar, kva som helst, med ein plan om at du skal kjøpe når du har muligheit til det. Eg driv sjølv i samme suppa, bortsett frå at eg har ei sak mot fire søsken av far min, då garden er i eit sameige. Kan love deg at julemiddagane ikkje er det samme...\;)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Salg av gård med odel!!!

Når kommer odel inn i bildet?
Hvis jeg kjøper en odelsfri går i dag, når blir det odel på gården igjen da?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Salg av gård med odel!!!

Line: Når du (+evt dine etterkommere) har eid gården i 20 år.

http://www.lovdata.no/all/tl-19740628-058-002.html#7

Peter_Raugland_1s bilde
Peter_Raugland_1
Logget av
Innmeldt: 27.10.2010
Re: Salg av gård med odel!!!

Det jeg leser i mellom linjene er: Din bror har kjøpt gården av dine foreldre, og ønsker nå å selge den (ut av familien) til høyest bydende.

Er dette tilfellet? Er dine foreldre (om de lever) fornøyd med det? Utover det er jeg veldig enig med O Hoppe. Prøv å spill på lag med din bror.

pe.

geitbonden_ole-m_1s bilde
geitbonden_ole-m_1
Logget av
Innmeldt: 14.04.2010
Re: Salg av gård med odel!!!

ved en odelsløysingssak må du huske på 1 ting at om du vinner eller ei så får du deg ei duvelig regning på toppen fra din og motparts advokat , takstmenn og domstol (holder ikke med 1 takstmann). Har selv vært gjennom denne prosessen , selve kjøpesummen + dokument avgiften va ikke problemet men nor man + på 1/3 av kjøpesumen i utgifter til overnevnte blei det et problem . men det værste kommer nor gården er din men mest sannsynelig er tom for redskaper og dyr . Å som va nevnt tidligere spill med han og ikke mot

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Salg av gård med odel!!!

Hei,når din bror arangerer visning er det fult mulig og gå på denne og vise din interesse, og fortelle at du har odel. dette vill antagelig føre til at ingen andre byr....

Men som spørsmålet er du trenger ikkje å sei i frå deg odelen, men den må som sakt benyttes innen 6mnd.

og det å spille på lag med er ikkje lett når ting har begynt å skli ut

geitbonden_ole-m_1s bilde
geitbonden_ole-m_1
Logget av
Innmeldt: 14.04.2010
Re: Salg av gård med odel!!!

billy the kid at det ikke er lett vet eg alt om , eg forpakta den gåren vi kjøpte i en del år fram til i fjord , det som va problemet va at vi ikke fikk øke kvota ikke gjøre noe med fjøsen , vi sto å stampet i motbake nor det gjalt å få til å utvide driften (fjøsen har potensiale til 80-90k liter å kvoten va bare på40k) så for det en fan i meg eg bydde kjæringa penger for gården å ho flirte bare av meg å lurte virkelig på om eg trodde at eg sku få kjøpe den gården, så nor hennes siste ord va sakt så va veien til veldig kort til å løse den ut på å gå til odelsløysingssak. angrer ikke ETT SEKUND på at eg GJORDE DET

Mrieks bilde
Mriek
Logget av
Innmeldt: 02.02.2020
Hei. Håper noen kan hjelpe

Hei. Håper noen kan hjelpe meg med en litt spesiell situasjon.

Pappa tok over onkelens gård i 92 og drevet siden. Jeg har en eldre søster som har odelsrett på gården. Hun har ingen familie. Jeg er gift og har ett barn, han er pr. dags dato bare 11 år. Hverken jeg eller søsteren min er interessert i å ta over og drive gården videre, men guttungen min har hele livet tenkt og geledet seg over at det er 'hans' gård. Bestefar, altså min pappa, snakker stadig om at guttungen skal drive gården med barnebarnet. Søsteren min har sagt hun ønsker å fraskrive seg odelen, men jeg vil heller ikke ha den. Vi har ikke råd til å kjøpe ut søsteren min uten å måtte selge huset vårt, og jeg ønsker ikke å ha noe med gården å gjøre. Kan vi selge, eller kan sønnen min ha en slags hevd på gården? Jeg liker ikke situasjonen faren min har satt meg i, at sønnen min skal bli ulykkelig over at han 'mister' gården om vi selger. 
 

Noen som har noen gode råd?

Karl Daniels bilde
Karl Daniel
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Det korte og enkle svaret er

Det korte og enkle svaret er at pappen din, kan selge til hvem han egentlig vil.
Så er det opp til dere som sitter med Odelen, å gjøre noe med det.

Sånn sett, kan han gjerne selge til sønnen din, når den tid kommer.

Raitis bilde
Raiti
Logget av
Innmeldt: 26.07.2018
Dette er ikke vanskelig.

Dette er ikke vanskelig. Bestefar kan vente til barnebarnet er gammel nok til å overta gården. Hvis bestefar ikke greier å drive den selv i mellomtiden så kan han leie den bort noen år. I verste fall, hvis bestefar dør så kan du og søstera di arve gården og eie den sammen inntil barnebarnet kjøper den, da trenger dere ikke å fordele arven før dere har penger å dele. Ettersom verken søstera di eller du vil ha gården så er sønnen din først i odelsrekken så dette er grei skuring (hvis det ikke er flere personer involvert som du ikke har informert om). 

Ole-Petter Holenes bilde
Ole-Petter Holene
Logget av
Innmeldt: 03.02.2020
Nå som det ikke lenger er

Nå som det ikke lenger er arveavgift, kan bestefar i prinsippet gi gården i gave til barnebarnet eller selge for en symbolsk pris.

paalkass bilde
paalkas
Logget av
Innmeldt: 03.09.2016
Riktig

Bestefar så lenge han lever kan gi bort hva det måtte være. Går hus og hjem uten å kreve ei kr fra ev barnebarn. 

 

gil_1s bilde
gil_1
Logget av
Innmeldt: 13.02.2010
Det er tragisk når en

Det er tragisk når en bestefar sterkt oppfordrer barnebarnet sitt til å satse på jordbruk i dagens situasjon. (Forutsatt at det er en norsk gjennomsnittstørelse på garden). Din far lever nok i forrige århundre. Dengang kunne man overta en gard og brødfø en familie uten at man hadde spesielle evner. Det er nok ikke slik lenger. Det er umulig å forutse om en 11 åring har de evnene som skal til for å være gardbruker. Antar at din far har egoistiske baktanker med dette.

Selvsagt kan det være hyggelig å være kårkall på en gard, det kunne nok jeg tenkt meg også, men jeg har ikke samvittighet til å lure etterkommerene