Du er her

Nyfruas bilde
Nyfrua
Logget av
Innmeldt: 10.07.2018
Overtagelse før bonden har oppnåddpensjonsalderen

Bor på en gård med min samboer som er odelsgutt. Svigerfar eier gården men vi skal ta over når han oppnår pensjonsalder. Er det mulig at vi kan kjøpe gården nå og han driver og oppnår pensjonspoeng som driver på samme måte som om han har eiet?😊

Holmen_1s bilde
Holmen_1
Logget av
Innmeldt: 21.09.2014
2 muligheter slik jeg ser det

2 muligheter slik jeg ser det: Dere kjøper gården (Bygninger og jord) og at han leier jorda og driver som før. Dyr, traktorer og maskiner kan dere jo kjøpe senere.  En annen mulighet er jo at dere står som drivere og ansetter han for å drive gården.

Men viktigst er nok å søke råd hos noen som kan det, f.eks en regnskapsfører. Det kan være vel anvendte kroner istedet for å tro.