Du er her

Bonjas bilde
Bonja
Logget av
Innmeldt: 24.10.2019
Manglende betaling på jordleie

Hvis den som har en 10 års kontrakt på jordleie ikke betaler som avtalt, hvilke rettigheter har man da som utleier?

PLSs bilde
PLS
Logget av
Innmeldt: 24.10.2019
Du har rett til å si opp

Du har rett til å si opp avtalen.

DuraAces bilde
DuraAce
Logget av
Innmeldt: 29.11.2008
Jeg ville ha tatt kontakt med

Jeg ville ha tatt kontakt med leietaker muntlig og forsøkt en høflig fremtoning med spørsmål om betaling. Nå har jo nylig produksjonstilskuddet kommet inn, så da bør det være rom for å dekke denne utgiften hvis vedkommende fremdeles ønsker leie.

HansA_1s bilde
HansA_1
Logget av
Innmeldt: 07.03.2013
Kan glemmes.

Jeg har ikke autotrekk på mine jordleieavtaler hvor ikke eieren sender faktura. Det har skjedd at jeg bare har glemt det.
Ta en telefon og spør om noen har glemt deg.