Du er her

Bonjas bilde
Bonja
Logget av
Innmeldt: 24.10.2019
Jordleieavtale

En bonde har en 10 års jordleiekontrakt der det står at jorda skal brukes til "slått og beite".

Kan han da bare la være å bruke beitene år etter år og bare la de forfalle?

I tillegg har andre bønder blitt forespurt om de er interessert i å bruke beitene, uten at eier er informert.

Kan dette tolkes som mislighold eller er det lovlig å opptre på denne måten?

OMRs bilde
OMR
Logget av
Innmeldt: 01.02.2018
I  de skriftlige

I  de skriftlige standardavtalene er det vanlig med noen pasus om drift og plikter som leietaker har ovenfor grunneier. Et eksempel:
"Forpakteren skal drive jorda på en jordbruksmessig forsvarlig måte ut fra de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter. Forpakter forplikter seg til å levere jorda, gjerder og veier tilbake i minst like god stand som da han overtok jorda. "