Du er her

Bonjas bilde
Bonja
Logget av
Innmeldt: 24.10.2019
Jordleie og gjerder

En leietaker har i følge kontrakt overtatt  jord, veier og gjerder "i den stand de er" ved kontraktens begynnelse. Avtalen har gått over 30 år++ Avtalen sier forøvrig ingenting om hvordan det skal være når han forlater gården.

Nå som 10 års kontrakten går ut og leietiden er slutt så vil han ta med seg alle gjerder. Han påstår at det ikke var gjerder på gården da han inngikk leieavtale, selv om mange uavhengige kilder bekrefter noe annet.

I tillegg har leietaker unnlatt å bruke flere av beitene så de står nedgrodd av lyssiv og andre uønskede vekster.

 - Den dyrka jorda er FULL av høymole og annet ugress. Leietaker lovet å sprøyte i fjor, men det skjedde aldri..

- og grøftene har ikke blitt vedlikeholdt i leietakers tid og fungerer pr.i dag lite tilfredsstillende. 
 

Men tilskudd har han mottatt i alle år og har også søkt for dette året. 

Finnes det noe vi som eiere kan gjøre her? Eller står vi helt maktesløse tilbake🙄

Vi har forøvrig vært eiere i 3 år og jordleieavtalen fulgte med på kjøpet. Vi kjøpte eiendommen fordi vi ønsker å drive selv.

 

 

gil_1s bilde
gil_1
Logget av
Innmeldt: 13.02.2010
Tror desverre at det er lite

Tror desverre at det er lite å gjøre med dette når kontrakten ikke sier noe om hvordan det skal være når han forlater gården. Eventuell tvist om gjerdene vil fort  bli kostbarere enn å sette opp nye gjerder,

Han har ikke hatt plikt til å bruke og vedlikeholde beitene. Og det er lov å høymole i enga. Dersom grøftene vart lagt når det var tilskudd å få, er det mulig at det var vedlikeholdsplikt, men det er nok heller ikke noe å gjøre noe med nå

Raitis bilde
Raiti
Logget av
Innmeldt: 26.07.2018
Er det de gjerdene som sto

Er det de gjerdene som sto der da jordleien startet for 30 år siden han vil ta med seg? Eller er det gjerder som han selv har satt opp etterpå?