Du er her

UndrendeBondes bilde
UndrendeBonde
Logget av
Innmeldt: 01.03.2019
Hvordan oppfylle driveplikt?

Hei.

Jeg kan så si ingenting om dette men jeg har forsøkt å søkt etter hvordan man kan oppfylle sin driveplikt. Det er snakk om en gård som er i brakk og skal overtas via odel, så da er det driveplikt i 5 år eller utleie av jord i 10 år. Jeg finner ingen informasjon om hvordan man kan oppfylle driveplikten.

 

Kan oppfyllelse av driveplikten være:

- Vedlikeholde jorden, kutte gress o.l.?

- Bygge hønsehus og ha høns? I så fall hvor mange? Er det krav til salg av egg eller lignende?

- Ha sau på beite og i låve?

- Ha ku?

 

Det er bare noen eksempler som jeg kommer på. Det jeg lurer på er hva spesifikt man må gjøre for å oppfylle driveplikten i 5 år. Det er uklart for meg. Vi ønsker oss høns en gang i fremtiden og det hadde vært fint om vi kunne oppfylle driveplikten ved å ha høns.

 

Håper på gode svar.

(Med forbehold om feil og manglende kunnskap om emnet. :) )

 

 

Kornbondens bilde
Kornbonden
Logget av
Innmeldt: 18.03.2013
Driveplikt

det er driveplikt på eiendommen hele eiertiden. Altså jorden skal alltid drives. Enten ved deg selv eller ved utleie. Det er ikke driveplikt på fjøs og lignende. 

Jeg tipper du blander 5 år driveplikt med 5 år boplikt. Man må bo på eiendommen i minst 5 år. 

UndrendeBondes bilde
UndrendeBonde
Logget av
Innmeldt: 01.03.2019
Hei, takk for svar.

Hei, takk for svar.

Du har helt rett, jeg hadde oversett boplikten. Men hva innebærer driveplikten? Slå jordene og vedlikeholde gården? Er det krav om å ha dyr? Vi har en fjøs, men den er i ganske dårlig stand.

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Jordloven

Driveplikten er hjemlet i jordloven, og gjelder kun dyrkamark. Det er et eget rundskriv som beskriver dette

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/drivepli...

"For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Det stilles ikke krav til driftsform. Driveplikten må anses oppfylt selv om arealet brukes til produksjon av blomster eller til hestehold. Driften kan imidlertid ikke være slik at produksjonsegenskapene forringes over tid, som for eksempel dersom kantsonene ikke vedlikeholdes eller dyrkes, eller dersom det ikke plukkes floghavre"

Du kan altså oppfylle driveplikten ved å kjøre beitepusser over arealet i løpet av vekstsesongen, eller leie ut beite til noen hester. Men ikke ved å la arealene stå brakk i år etter år. Det kan nok også tenkes at en oppstramming av håndhevingen vil sette mer fokus på f.eks grøfter, og om man opprettholder driveplikten dersom man unnlater å reagere dersom grøftesystemet slutter å fungere osv (dvs kjører rundt blauthølene istedet). 

Driveplikten håndheves ikke spesielt strengt i de fleste kommuner pr i dag.