Anonyms bilde
Gjest
Tilleggsjord

Vurderer å leie tillegsjord til kornproduksjon, regner med at jordsmonnet er middels egnet til korn og jeg holder til i sør-trøndelag.
Det er lurer på er hvor mye man skal betale per mål? Er ca 100 mål til sammen fordelt på flere stykker..
Håper noen har erfaring fra dette temaet. takk for eventuelle svar:)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Tilleggsjord

Vurderer å leie tillegsjord til kornproduksjon, regner med at jordsmonnet er middels egnet til korn og jeg holder til i sør-trøndelag.
Det er lurer på er hvor mye man skal betale per mål? Er ca 100 mål til sammen fordelt på flere stykker..
Håper noen har erfaring fra dette temaet. takk for eventuelle svar:)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Tilleggsjord

jordleie varier utifra etterspørsel ergo er det mange interiserte i å leie jord i området så blir prisen høy.Tips se den årlige leijordsundersøkelsen som viser gjennomsnittsprisen på leide arealer fordelt på vekster.
Ved normal tilbud etterspørsel så tror jeg att 230 kr målet er passe i ditt tilfelle.HAr du i tilleg behov for halmen å kan nyttigjøre deg den og avlingsnivået er på 400-500 kg på målet så kan du gå opp i 300 kr målet, det er i utgangspunktet så enketl dette med jordleie att er det bare du som er interisert så skall du betale minst mulig,(50-100) ved stor interesse (300-450).

kvegards bilde
kvegard
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Tilleggsjord

tror jeg leier den billigste jorda rundt her:p ikke for å skryte elns. Betaler 800 kr året for 30-35 mål.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Tilleggsjord

Priser på jordleige står det mykje om her:
http://gardsdrift.no/id/13112

Det som ellers er nemt i debatten er også viktig.