Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Starte opp igjen gardsdrift?

Går no som lærling i handverkaryrke, men har funne ut at eg har valgt feil og trivst ikkje noko spesielt heller. Garden heime var med kyr, men vart nedlagt når eg begynte på vgs og ikkje hadde noko stor interesse av å drive vidare. Dei siste åra gjekk me og med underskot. Men no som eg ser på andre ting å drive med enn handverkar, har eg fundert på å starte opp igjen gardsdrifta. Bur i ein landbrukskommune, men i senter så meir av meir av det vetle flatearealet i bygda er gjort om til bustadar. Er meget redd for at om få år kjem dei til å ta gardsmarka vår og sidan me ikkje har noko drift no, og da er det jo for seint å starte opp igjen. Per dags dato blir alt balla og solgt, så markene er hverken leigd vekk eller ligg brakk. Me har og da fortsatt alt av maskiner og utstyr.

Men det eg lurer på er om det er noko som faktisk lønner seg idag eller om eg skal gje opp heile tanken. Står mellom gris og kyr sånn eg ser det, men er open for andre nisjar å drive med og.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Starte opp igjen gardsdrift?

Går no som lærling i handverkaryrke, men har funne ut at eg har valgt feil og trivst ikkje noko spesielt heller. Garden heime var med kyr, men vart nedlagt når eg begynte på vgs og ikkje hadde noko stor interesse av å drive vidare. Dei siste åra gjekk me og med underskot. Men no som eg ser på andre ting å drive med enn handverkar, har eg fundert på å starte opp igjen gardsdrifta. Bur i ein landbrukskommune, men i senter så meir av meir av det vetle flatearealet i bygda er gjort om til bustadar. Er meget redd for at om få år kjem dei til å ta gardsmarka vår og sidan me ikkje har noko drift no, og da er det jo for seint å starte opp igjen. Per dags dato blir alt balla og solgt, så markene er hverken leigd vekk eller ligg brakk. Me har og da fortsatt alt av maskiner og utstyr.

Men det eg lurer på er om det er noko som faktisk lønner seg idag eller om eg skal gje opp heile tanken. Står mellom gris og kyr sånn eg ser det, men er open for andre nisjar å drive med og.

Anonyms bilde
Peter_Raugland_1
Gjest
Re: Starte opp igjen gardsdrift?

Om det er en fare for ekspropriering fra kommunalt hold, så vil jeg anbefale deg å søke om å få området regulert til boliger da, da kommunen ikke kan nekte deg det om de selv ønsker å bygge hus der. Og på den måten får du mer utbetalt om de eksproprierer hus-jord, enn om de eksproprierer jorde-jord.

Utover det: Folk i arbeid, jord i hevd!

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: Starte opp igjen gardsdrift?

Kanskje litt avsporing, men likevel aktuellt.
Dei fleste opplever vel å skulle avstå jord til eit eller anna formål.Eg har dyrka ein del jord som var karakterisert som tunktdyrkande. Resultatet vart veldig bra, men dyrkingskostnadene vart ca. 30 kroner pr. kvadratmeter.
Eg nemnde dette til ein ingeniør i Vegvesenet i samband med vegutviding. Han var fullt ut innforstått med at dyrking av jord kom opp i denne prisen, men han \&quot\; kunne \&quot\; ikkje betale meir enn 10 kroner pr. kvadratmeter.
Eg meiner at jord vert avstått mykje for billig. Kan vi få nokre innlegg her om andre sine erfaringar og oppnådde jordprisar?
Dersom prisen på dyrka jord kom opp i det den burde vore, ville div. planleggarar vorte nøydde til å tenke i andre baner.

Anonyms bilde
vemund_1
Gjest
Re: Starte opp igjen gardsdrift?

hvor i landet holder du til,hvor stort areal dyrka mark har du, og ikke minst hvordan er det med beiter?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Starte opp igjen gardsdrift?

Hvis man bruker 30000 kr pr mål på å dyrke opp jord så er man nok mer idealist enn forretningsmann. Godt å høre at vegvesenet ikke bruker bil- og bensinavgiftene våre på slikt.

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: Starte opp igjen gardsdrift?

Til jj ! og likesinna!
Innlegg som dette gir meg tankar om uregistrerte brukarar av forumet!
Alle som driv jordbruk i Norge i dag er idealistar.
Bil og bensinavgifter vert nok i betydeleg større grad bruka til byråkrati og stortingspensjonar, enn til vegar.

Min påstand er at det er ingenting som er så billeg i Norge som jordgrunn til nedbygging.
Kanskje BG skulle sett litt på både jordprisar og dyrkingskostnader.

Tanken min her var at vi som eig jord kunne vete litt om kvarandre, både om prisar på jord , og andre spørsmål.

Anonyms bilde
MacJoJo
Gjest
Re: Starte opp igjen gardsdrift?

Tankevekkende at en kvadrat jord koster en brøkdel av hva en kvadratmeter godt gulvbelegg koster.

Her jeg bor koster 1 kvadratmeter utmark fra 3 til 7 kroner.

c\&quot\;,)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Starte opp igjen gardsdrift?

Om man kaller seg spelarjacob eller er uregistrert spiller ikke så stor rolle. Man er anonym uansett.