Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Starte opp drift?

Hei,
Jeg har en liten gård med 60 dekar dyrka jord, og 200 dekar skog. Hvorav 100 har middels til høy bonitet. Jorda er i dag bortleid.
Bonden som leier dyrker gress, men han vannskjøter jordene og det gror igjen, og det burde vært grøftet flere steder.
Jeg kan om jeg vil ta over en nabogård, og vil da få totalt 110 dekar dyrka jord, og 350 dekar skog hvorav 150 dekar har middels til høy bonitet.

Mitt spørsmål til dere som kan det. Burde jeg tatt over all drift selv, og hva burde jeg startet med? Har ikke noe maskiner idag.
Jeg bor ikke selv på gården idag, og det er ikke aktuelt med dyr da jeg er mye bort i min vanlige jobb. Dette er min drøm om å bli hobbybonde;)