Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Støtte fra innovasjon Norge

hei!
Eg og min mann vurderer mulighetene for å overta garden til hans familie. Han er odel. Den er ganske stor, har ingen peikepinn på kor stor/kor mange mål det er, men er dyrka mark/innmark og ganske mykje skog med. Det blei avvikla melkeproduksjon for 10 år sidan, og låven har stått tom, uferdig og det har regnet inn i 10 år så denne må renorvereset.

Det eg lurer på, er kor mykje produksjon/inntekt må ein ha/vise til for å få støtte av innovasjon Norge til å bygge driftshus (tenker her å bygge opp igjen låven). Vurderer hestehold med utleige av stallplass og beite, få inntekt på det. Samt har me litt litt på høylandsfe for kjøttproduksjon. Kor mykje/mange dyr må ein ha før ein kan søke innovasjon Norge? :) (hadde og vert greit å kunne søke stønad til generasjonsskifte viss me kan det)

Håper noken har erfaring og kan vertfall hjelpe litt på veien :)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Støtte fra innovasjon Norge

Hva med å høre med innovasjon??